Peuce, XIII, 2000, Lucrările sesiunii științifice naționale de conservare-restaurare. Catalogul Salonului Național de Conservare-Restaurare, Tulcea, 1996, serie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Cuprins 7-10 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Cuvânt pentru dumneavoatră. Omagiu restauratorilor și conservatorilor de valori culturale 19 română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Cuvânt înainte 21-23 română
articol de periodic ȘECLĂMAN, Doina (autor) Analiza cristalografică în sprijinul arheologiei 29-31 română
articol de periodic OMENIUC, Mariana (autor) , PETRIMAN, Ion (autor) Studiu asupra ceramicii de construcție provenită din complexul de la Telița (Valea Morilor, județul Tulcea) 33-41 română
articol de periodic ILIȘIU, MINODORA (autor) Laborator modern de investigații fizico-chimice 43-46 română
articol de periodic LUNGU, MARIA (autor) Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a pavamentului roman cu mozaic de la Constanța 47-52 română
articol de periodic DIACONESCU, Virginia (autor) , BREZOIANU, Cristina (autor) Considerații privind starea de conservare și condițiile de păstrare a pietrelor prețioase, semiprețioase și decorative 53-56 română
articol de periodic PASCU, PAULA-DORA (autor) Problematica biodeteriorării obiectivelor în aer liber. Parcul Etnografic Național ”Romulus Vuia” 57-66 română
articol de periodic BĂLAN, Angela (autor) , MANOLIU, Alexandru (autor) , ANTOHE, Lăcrămioara (autor) Contribuții la studiul biologiei unor fungi care provoacă biodegradarea hârtiei din CVR (cu referire la cărțile din depozitul de la Vorona) 67-72 română
articol de periodic DARVAȘ, Doina-Elena (autor) Probleme legate de folosirea pesticidelor în conservarea muzeală 73-76 română
articol de periodic GHILLIS, ALEXANDRU (autor) , ILIE, ROXANA (autor) Xyloprotect A - Insectofungicidul ideal al conservatorilor și restauratorilor 77-80 română
articol de periodic PONTA, C. Corneliu (autor) , PETRUC, E. Camelia (autor) , MOISE, V. Ioan (autor) Dezinfestarea cu radiații Gamma 81-86 română
articol de periodic DAIA, ADRIANA (autor) Tezaurul de manuscrise al Mănăstirii Sucevița. Strategii de conservare 87-90 română
articol de periodic ICHIM, Aurica (autor) Fișierul depozitului - sursă și metodă eficientă pentru cunoașterea, cercetarea și valorificarea patrimoniului muzeal 91-96 română
articol de periodic COJOCARU, Lucia (autor) Un studiu al microclimatului depozitului de arheologie al Muzeului de Istorie al Moldovei 97-100 română
articol de periodic CAMELIA, CHIVU (autor) Organizarea depozitului de ceramică 101-104 română
articol de periodic TONE, Marcela (autor) Problematica conservării colecției botanice a Muzeului ”Delta Dunării” - ICEM Tulcea 105-108 română
articol de periodic GHILIC, Stănuța (autor) Restaurarea - compartiment științific unitar față de obiectul de patrimoniu 109-112 română
articol de periodic SANDU, Ion (autor) , MELNICIUC PUICA, Nicoleta (autor) , VORNICU, Nicoleta (autor) , SANDU, IRINA CRINA ANCA (autor) Strategii utilizate în conservarea bunurilor culturale din Biserica Ortodoxă Română 113-116 română
articol de periodic PRODAN, Elena (autor) Formarea specialiștilor în profesii specifice ocrotirii patrimoniului cultural național 117-120 română
articol de periodic PRIPON, Emanoil (autor) Restaurarea unui vas bitronconic aparținând culturii Gava 123-125 română
articol de periodic GHEORGHE, Simona Violeta (autor) Restaurarea și conservarea unui vas de ceramică - Dăneasa, jud. Olt 127-128 română
articol de periodic CONSTANTIN, Doina (autor) Restaurarea unei statuete tip ”Tanagra” 129-131 română
articol de periodic OMENIUC, Mariana (autor) , PETRIMAN, Ion (autor) Restaurarea (reconstituirea) unui cuptor roman de ars material de construcții 133-139 română
articol de periodic FĂRTĂIAȘ, Dan (autor) Restaurarea a două castroane smălțuite provenind dintr-o locuință de secol XV din Municipiul Suceava 139-140 română
articol de periodic DUPONT, Liana (autor) Posibile rezolvări în cazul degradării glazurii 141-142 română
articol de periodic Feminin, DUPONT, Liana (autor) Restaurarea formelor deschise, închise și ermetice 143-147 română
articol de periodic FOGARASCHER, Sorin (autor) Restaurarea unui castron (blid) 149-152 română
articol de periodic LEMNARU, Mădălina (autor) Studiu asupra stării de conservare a unor vase din sticlă restaurate la Constanța 153 română
articol de periodic ANDREI, Ligia (autor) , GRECU, Gheorghe (autor) Restaurarea-conservarea unei cănițe de sticlă cu tortiță din secolul XVII 155-157 română
articol de periodic GRECU, Victor (autor) Restaurarea și conservarea unui pahar de sticlă din secolul XVII 159-160 română
articol de periodic CIURILĂ, Simona (autor) Integrarea cromatică a obiectelor de faianță cu două fețe 161-164 română
articol de periodic ZAHARIADE, Ileana Ildiko (autor) Observații privind comportamentul ipsosului de tip New Fujirock în procesul alcătuirii mulajelor 165-166 română
articol de periodic MATHE, Kiss Lorand (autor) Limitele completării operelor de artă muzeală din Colecțiile Piatră-Marmură 167-170 română
articol de periodic TOMOZEI, Mihaela (autor) , LUPU, I. A. Mihai (autor) Studiul electroliților utilizați în restaurarea obiectelor de artă decorativă din cupru și argint 173-177 română
articol de periodic CIORTEANU, Geta (autor) Tehnica de restaurare-conservare a obiectelor din fier cu decorații incizate cu fir de argint - coif tătărăsc, sec. XVI 179-181 română
articol de periodic VOINIC, Ana (autor) , URUCU, Virginia (autor) Obiecte de cult religios - sec. XVIII-XIX. Repunerea în valoare a elementelor artistice și religioase prin restaurare și conservare 183-187 română
articol de periodic PAUL, Octavian Dan (autor) , BOBIC, Călin (autor) , BARBU, Dorin (autor) Probleme de completări la argintăria uzuală de secol XVIII-XIX 189-191 română
articol de periodic BARBU, Dorin (autor) Sabia japoneză 193-196 română
articol de periodic BUNILĂ, Gabriel (autor) Problematica restaurării unui radio-receptor 197-198 română
articol de periodic SFRIJAN, Ioan (autor) ”Coș cu flori” - probleme de restaurare conservare 201-202 română
articol de periodic POPA, D. Ioan (autor) ”Transport de provizii” - Probleme de restaurare conservare 203-204 română
articol de periodic CHIOȘCAN, Octavian (autor) , NISTOR, Mihai (autor) , RIZEANU, Dardu (autor) Restaurarea lucrării ”Portretul artistei Aman” 205-206 română
articol de periodic SPINEI, Radu (autor) Surprize în coperte 209-211 română
articol de periodic ȘTIRBAN, Sofia (autor) Un aspect inedit al restaurării unui exemplar din ”Aprobatae Constitutiones” 213-216 română
articol de periodic DRĂGHICI, Ligia (autor) Mărturii de cultură și civilizație descoperite în biserica românească din Râșnov (jud. Brașov) 217-220 română
articol de periodic ȘTIRBAN, Alexandru (autor) Problematica restaurării legăturii unui manuscris de secol XVIII 221-223 română
articol de periodic POP, Călin (autor) Principiul intervenției minime în restaurarea legăturii de carte veche 225-229 română
articol de periodic PÎRÂU PANAIT, Elena (autor) Restaurarea unei tipărituri prin tehnica manuală de turnare de pastă (refibrilare) 230-233 română
articol de periodic TARBĂ, Cristian (autor) Tehnica de multiplicare prin transfer cu solvent 237-238 română
articol de periodic ZISU, Marioara (autor) , ILIESCU, Cornelia (autor) Problematica conservării și restaurării a două exemplare - Evanghelie - 1697 - Snagov 239-240 română
articol de periodic POP, Călin (autor) Restaurarea Protocolului de la 1771 din Parohia Daneș 241-242 română
articol de periodic ILIESCU, Cornelia (autor) , BĂCILĂ, Marilena (autor) Restaurarea legăturii folosind metoda intarsiei, cu completarea pierderilor de material ale învelitorii 243-244 română
articol de periodic DRĂNICEANU, Andreia Maria (autor) Tehnici și materiale tradiționale ale stampei japoneze, studiu în vederea restaurării 245-247 română
articol de periodic MARIAN, Carmen (autor) Posibilități de degreadare și de conservare ale textilelor arheologice provenite din medii diferite de înhumare 251-258 română
articol de periodic LAVRIC, Viorica (autor) Investigarea unor probe de materiale textile provenite din săpătură arheologică - Probota, 1995 259-260 română
articol de periodic MACRI, Spiridonia (autor) Metode noi de conservare a pieselor textile cu grad avansat de deteriorare, cu ajutorul unor adezivi sintetici 261-266 română
articol de periodic GIUȘCĂ, IRINA (autor) , ILIȘIU, MINODORA (autor) Identificarea unor coloranți vegetali din textile din colecția Muzeului Satului 267-271 română
articol de periodic GHERGHINESCU, Luiza (autor) Studiu teoretic privind pregătirea documentației la un covor cu noduri înaintea reconstituirii 273-277 română
articol de periodic TOPOLEANU, Vasilica (autor) Reconstituirea tehnologiei realizării găitanelor 279-283 română
articol de periodic AGHIȚOAIE, Viorica (autor) Problematica restaurării unui veșmânt religios din secolul XVIII 285-290 română
articol de periodic VAJDA, Cătălina (autor) Restaurarea unui obiect de cult textil 291-298 română
articol de periodic ROȘU, Eleonora (autor) Soluții de conservare-restaurare la textile arheologice 299-301 română
articol de periodic PRIGOREANU, Aurora (autor) Restaurarea unei scoarțe românești 303-306 română
articol de periodic VĂTUIU, Anișoara (autor) Conservarea și restaurarea unui tetrapod din secolul XIX, provenind de la biserica Drujești - Curtea de Argeș (aparținând Muzeului Național de Istorie București) 307-309 română
articol de periodic MARIOARA, EUGENIA (autor) Conservarea și restaurarea unui obiect de cult epitrahilde secol XIX găsit în zidul Bisericii Drujești - Curtea De Argeș (aparținând Muzeului Național de Istorie București) 311-312 română
articol de periodic PARTENIE, Ileana (autor) , DAN, Anghel (autor) Restaurarea unei cingători săsești de secol XIX 313-315 română
articol de periodic SLĂDESCU, VIORICA (autor) Hăinuță de botez 317-320 română
articol de periodic GÂNGIOVEANU, Sorela (autor) Conservarea și restaurarea unui paravan aparținând pictorului Hanri Catargi 321-322 română
articol de periodic TOPOLEANU, Vasilica (autor) Problematica restaurării-conservării șalurilor de Kashmir 323-326 română
articol de periodic ENĂCHESCU, Doru (autor) Conservarea unei monoxile din secolul al XIII-lea 329-331 română
articol de periodic KERECSONY, Ferenc (autor) , ORZA, Alexandru (autor) Descrierea fluxului tehnologic al restaurării ramelor de epocă 333-334 română
articol de periodic TUNARU, Radu (autor) Restaurarea unei casete de bijuterii cu două nivele 335-336 română
articol de periodic PUCHIANU, Aurel (autor) Problematica și principiile restaurării în cazul a două obiecte de mobilier din lemn pictat din colecția Muzeului de Etnografie Brașov 337-338 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Catalogul Salonului Național de Restaurare-Conservare 341-356 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) PLANȘE 357-432 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Lista restauratorilor participanți la Salonul Național de Restaurare-Conservare 433-438 română