Buridava - Studii și Materiale: Buridava, IV, 1982


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 5-6 română
articol de periodic PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Noi descoperiri aparținînd culturii Coțofeni în nord-est Olteniei Istorie 9-26 română, franceză
articol de periodic IOSIFARU, Mariana (autor) Descoperiri arheologice geto-dacice pe raza municipiului Rîmnicu Vălcea Istorie 27-32 română, franceză
articol de periodic PURCĂRESCU, Petre (autor) Un mormînt daco-getic descoperit în municipiul Rm. Vîlcea Istorie 33-35 română, franceză
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) Cu prilejul centenarului nașterii lui Vasile Pîrvan (1882-1982) Istorie 37-42 română, franceză
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la Stolniceni-Rîmnicu Vîlcea Istorie 43-54 română
articol de periodic VLĂDESCU, Cristian (autor) Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan Istorie 55-65 română, franceză
articol de periodic JACOTA, Dorin (autor) Mărturii străine despre realități istorico-geograqfice din Vîlcea în sec- II-XVI Istorie 67-71 română, franceză
articol de periodic BĂNICĂ-OLOGU, Nicolae (autor) Structura habitatului citadin în Rîmnicul medieval Istorie 73-94 română, franceză
articol de periodic TAMAȘ, Corneliu (autor) Falsificarea unor documente privind robii mănăstirii Cozia Istorie 95-99 română, franceză
articol de periodic BALAȘA, Dumitru (autor) Oameni și fapte din istoria localității Olănești Istorie 101-108 română, franceză
articol de periodic BĂNICĂ, Mariana (autor) An jubiliar: Matei Basarab (350 de ani de la înscăunarea ca domn al Țării Românești) Istorie 109-114 română, franceză
articol de periodic MIHU, Elena (autor) Tipărituri rîmnicene în județul Mureș Istorie 115-118 română, franceză
articol de periodic TAMAȘ, Veronica (autor) Administrarea Olteniei în timpul ocupației austriece (1718-1739) Istorie 119-125 română
articol de periodic MATEI, Carmen Irina (autor) Stațiunea balneară Olănești într-un afiș publicitar de la jumătatea secolului al XIX-lea Istorie 127-129 română, franceză
articol de periodic PURECE, Sergiu (autor) Lupta țărănimii vîlcene pentru dreptate socială în deceniul premergător Unirii Principatelor Istorie 131-142 română, franceză
articol de periodic ANDRONIE, Dumitru (autor) Manifestări ale țărănimii vîlcene în anul răscoalei din 1888 Istorie 143-148 română, franceză
articol de periodic STAICU, Viorica (autor) "Jurnalul spre folosire a Băilor Alecsandriischi din l(e)atu 1850" Istorie 149-155 română, franceză
articol de periodic MAMULARU, Gheorghe (autor) Un secol de istorie al stațiunii Călimănești-Căciulata Istorie 157-161 română, franceză
articol de periodic VOICULESCU, Mihail (autor) Școala vîlceană - sprijinitoare a luptei românilor din Transilvania pentru libertate națională Istorie 163-164 română, franceză
articol de periodic MANOLE, Petre (autor) Frămîntări țărănești în județul Vîlcea în anii 1908-1916 Istorie 165-170 română, franceză
articol de periodic DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Aspecte privind mișcarea muncitorească din județul Vîlcea în anii crizei economice (1929-1933) Istorie 171-179 română, franceză
articol de periodic DUMITRAȘCU, Aurel (autor) Aspecte privind naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Vîlcea (11 iunie 1948) Istorie 181-193 română, franceză
articol de periodic SOARE, Ion (autor) Toponimie și istorie în județul Vîlcea Toponimie şi Etnografie 195-198 română, franceză
articol de periodic MARINOIU, Costea (autor) Loviștea - toponimie și istorie Toponimie şi Etnografie 199-206 română, franceză
articol de periodic PETRIA, Petre (autor) Locuri și nume străvechi în Titeștii Vîlcii Toponimie şi Etnografie 207-210 română, franceză
articol de periodic DECA, Eugen (autor) Centrul de ceramică din comuna Lungești, județul Vîlcea Toponimie şi Etnografie 211-216 română, franceză
articol de periodic FLOREA, Nina (autor) Croiul și ornamentația cămășii femeiești din microzona Horezu-Vîlcea Toponimie şi Etnografie 217-224 română, franceză
articol de periodic GEORGESCU, Nicolae (autor) Cu privire la o ladă rudărească datată 1844 Toponimie şi Etnografie 225-229 română, franceză
articol de periodic IONESCU, Mariana (autor) Aspecte privind mesteșugul prelucrării părului de capră în satul Curtea, comuna Popești Toponimie şi Etnografie 231-236 română, franceză
articol de periodic ENE, Laurențiu (autor) Un portret de șevalet din secolul al XVII-lea Artă şi Muzeografie 237-239 română, franceză
articol de periodic FLOREA, Pavel (autor) , IANCOVESCU, Oana (autor) Meșterul Mușat - diaconul din Opatești Artă şi Muzeografie 241-245 română, franceză
articol de periodic ENE, Ioana (autor) Un document etnografic foarte rar - tableta apotropaică din colecția Muzeului Județean Vîlcea Artă şi Muzeografie 247-251 română, franceză
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Petre (autor) În amintirea pictorului Constantin Iliescu Artă şi Muzeografie 253-256 română, franceză
articol de periodic MIRCESCU, Elena (autor) Aspecte privind combaterea atacului de Merulius lacrymans la două monumente din județul Vîlcea Artă şi Muzeografie 257-260 română
articol de periodic BERBECEL, Cornelia (autor) Două monumente de artă din comuna Pietrari-Vîlcea Artă şi Muzeografie 261-263 română, franceză
articol de periodic POPESCU, Cristian (autor) Considerații asupra realizării machetelor pentru monumente istorice Artă şi Muzeografie 265-267 română, franceză