Memoria Antiquitatis: MemAntiq, I , 1969, Acta Musei Petrodavensis


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - Sommaire - Contents - Inhalt 3-5 română, engleză, franceză, germană
articol de periodic Prof. dr. doc., PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Memoria Antiquitatis - Cuvânt înainte 9-10 română
articol de periodic NANDRIS, John G. (autor) Early Neothermal Sites in the Near East and Anatolia. A Review of Material. Including Figurines as a Background to the Neolithic of Temperate South East Europe Studii şi Materiale 11-66 engleză, română
articol de periodic NIȚU, Anton (autor) Decorul zoomorf incizat pe ceramica neo-eneolitică carpato-dunăreană Studii şi Materiale 67-81 română, franceză
articol de periodic FLORESCU, Adrian (autor) Așezarea Noua II de la Piatra Neamț - "Steagul Roșu" (Ciritei) Studii şi Materiale 83-92 română, franceză
articol de periodic GOSTAR, Nicolae (autor) Cetățile dacice din Moldova și cel de-al doilea război dacic Studii şi Materiale 93-104 română, franceză
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Contribuții la problema așezărilor dacice de pe Valea Siretului Studii şi Materiale 105-119 română, engleză
articol de periodic MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) O problemă de statistică numismatică Studii şi Materiale 121-148 română, engleză
articol de periodic SANIE, Șeiva (autor) Un nou lot de denari romani imperiali descoperit la Muntenești (jud. Vaslui) Studii şi Materiale 149-165 română, engleză
articol de periodic BLOȘIU, Cătălina (autor) O inscripție runică descoperită în necropola din secolul IV-lea de la Lețcani-Iași Studii şi Materiale 167-180 română, engleză
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Regiunile răsăritene ale României în secolele VI-VII Studii şi Materiale 181-206 română, franceză
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Români, bulgari, ruși și bizantini la Dunărea de Jos la sfîrșitul secolului al X-lea Studii şi Materiale 207-213 română, franceză
articol de periodic SPINEI, Victor (autor) Necropola medievală de la Piatra Neamț - Dărmănești Studii şi Materiale 215-225 română, engleză
articol de periodic NEAMȚU, Eugenia (autor) Date istorice și arheologice cu privire la Cetatea Domnească din Piatra Neamț Studii şi Materiale 227-240 română, franceză
articol de periodic CRISTIAN, Vasile (autor) Contribuția primelor periodice la cunoașterea trecutului național: exemplul "Albinei Românești" Studii şi Materiale 241-252 română, franceză
articol de periodic MARIN, Ionel (autor) Contribuții la cunoașterea stării de spirit a populației județului Neamț în timpul celui de al II-lea război mondial Studii şi Materiale 253-271 română, franceză
articol de periodic SCURTU, Ion (autor) Activitatea Partidului Comunist Român pentru coalizarea tuturor forțelor politice patriotice în vederea răsturnării dictaturii militaro-fasciste Studii şi Materiale 273-278 română, engleză
articol de periodic NIȚU, Anton (autor) Ceramica Cucuteni B de la Miorcani (Botoșani) Note şi discuţii 279-298 română, franceză
articol de periodic MONAH, Dan (autor) Un topor de tip Jaszladany descoperit la Bistrița (județul Neamț) Note şi discuţii 299-303 română, italiană
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Un vîrf de lance din silex descoperit la Luncani, județul Bacău Note şi discuţii 305-310 română, franceză
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Un sceptru de piatră descoperit la Voinești (jud. Vaslui) Note şi discuţii 311-317 română, franceză
articol de periodic LASZLO, Attila (autor) Cu privire la tehnica de ornamentare a ceramicii hallstatiene de tip Babadag Note şi discuţii 319-326 română, germană
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Piese de harnașament descoperite în așezarea daco-carpică de la Săbăoani Note şi discuţii 327-337 română, engleză
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Un cuptor de olar din secolul IV-lea e.n la Zorleni - Fîntînele (județul Vaslui) Note şi discuţii 339-361 română, franceză
articol de periodic HORDILĂ, Domnița (autor) Cîteva păreri în legătură cu sigiliul Romanului Note şi discuţii 363-367 română, engleză
articol de periodic KARA SCHWARTZ, I. (autor) Inscripții ebraice din Piatra Neamț (1677-1800) Note şi discuţii 369-373 română, franceză
articol de periodic BERBECARU, Valerică (autor) Un document inedit cu privire la incursiunea tătarilor în Moldova la mijlocul sec. al XVIII-lea Note şi discuţii 375-379 română, franceză
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Documente inedite referitoare la Ion Ionescu de la Brad Note şi discuţii 381-388 română, franceză
articol de periodic CIUCĂ, Valentin (autor) Cîteva observații pe marginea procesului literar Lazu - Coșbuc Note şi discuţii 389-391 română, franceză
articol de periodic MARIN, Ionel (autor) Unele aspecte ale luptei muncitorilor forestieri din județul Neamț, în timpul crizei economice 1929-1933 Note şi discuţii 393-398 română, franceză
articol de periodic MATASĂ, Constantin (autor) Istoricul Muzeului Arheologic din Piatra Neamț Muzeografie 399-404 română, engleză
articol de periodic DRĂGOTESCU, Marcel (autor) Muzeele și locul lor în spiritualitatea contemporană Muzeografie 405-413 română, franceză
articol de periodic CUCOȘ, Ștefan (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț Cronica 415-422 română
articol de periodic MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Descoperiri de monede antice și bizantine Cronica 423-433 română
articol de periodic Harta R.S.R. cu localitățile menționate în prezentul volum 435 română
articol de periodic Lista prescurtărilor 437-438 română