Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 volume
  • 10 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2000 Romanoslavica: Rsl, XXXVI, anul 2000 GĂMULESCU, Dorin (redactor responsabil), MITU, Mihai (redactor responsabil adjunct), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor), BARBORICĂ, Corneliu (redactor), BOLOCAN, Gheorghe (redactor), COTORCEA, Livia (redactor), FODOR, Ecaterina (redactor), MANGIULEA, Mariana (redactor), MAZILU, Dan Horia (redactor), MILIN, Jiva (redactor), PALIGA, Sorin (redactor), PETRICĂ, Ion (redactor), ȘOPTEREANU, Virgil (redactor), VAIMBERG, Solomon (redactor), VASCENCO, Victor (redactor), VINȚELER, Onufrie (redactor)
volum de periodic 2002 Romanoslavica: Rsl, XXXIX, anul 2002 GĂMULESCU, Dorin (redactor responsabil), MITU, Mihai (redactor responsabil adjunct), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor), MANGIULEA, Mariana (secretar de redacție), PALIGA, Sorin (secretar de redacție), BARBORICĂ, Corneliu (redactor), MAZILU, Dan Horia (redactor), MILIN, Jiva (redactor), ȘOPTEREANU, Virgil (redactor), VASCENCO, Victor (redactor), PETRICĂ, Ion (redactor), VINȚELER, Onufrie (redactor)
volum de periodic 2002 Romanoslavica: Rsl, XXXVIII, anul 2002 GĂMULESCU, Dorin (redactor responsabil), MITU, Mihai (redactor responsabil adjunct), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor), MANGIULEA, Mariana (secretar de redacție), PALIGA, Sorin (secretar de redacție), BARBORICĂ, Corneliu (redactor), MAZILU, Dan Horia (redactor), MILIN, Jiva (redactor), ȘOPTEREANU, Virgil (redactor), VASCENCO, Victor (redactor), PETRICĂ, Ion (redactor), VINȚELER, Onufrie (redactor)
volum de periodic 2005 Romanoslavica: Rsl, XL, anul 2005 GĂMULESCU, Dorin (redactor responsabil), MITU, Mihai (redactor responsabil adjunct), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor), MANGIULEA, Mariana (secretar de redacție), PALIGA, Sorin (secretar de redacție), BARBORICĂ, Corneliu (redactor), MAZILU, Dan Horia (redactor), MILIN, Jiva (redactor), PETRICĂ, Ion (redactor), ȘOPTEREANU, Virgil (redactor), VINȚELER, Onufrie (redactor), VASCENCO, Victor (redactor)
volum de periodic 2016 Romanoslavica: Rsl, LII, nr. în TOM: 3, anul 2016 Prof. Dr., GEAMBAȘU, Constantin (redactor), Prof. Dr., NEDELCU, Octavia (redactor), Conf. Dr., MANGIULEA, Mariana (redactor), Conf. Dr., PALIGA, Sorin (redactor), Prof. Dr., OLTEANU, Antoaneta (redactor)
volum de periodic 2017 Slavo, 3, anul 2017, Volumul сuрrindе сomuniсări susținutе lа sеsiunеа științifiсă а studеnților, mаstеrаnzilor și doсtorаnzilor din 28 mаi 2016 DINU, Camelia (editor), BRЕINЕR, Anton (editor), NEDELCU, Octavia (referent științific), PALIGA, Sorin (referent științific)
volum de periodic 2017 Slavo, 4, anul 2017, Volumul сuрrindе сomuniсări susținutе lа sеsiunеа științifiсă а studеnților, mаstеrаnzilor și doсtorаnzilor din 23 aprilie 2017 DINU, Camelia (editor), BRЕINЕR, Anton (editor), NEDELCU, Octavia (referent științific), PALIGA, Sorin (referent științific)
articol de periodic 2013 Acta Centri Lucusiensis: ActaCL, nr. 1A BORANGIC, Cătălin (autor) , PALIGA, Sorin (autor) Note pe marginea originii și a armurilor geto-dacice în ritualurile funerare Secolul preburebistan 5-23 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2010 Arheologia Mileniului I p. Chr., I, Cercetări actuale privind istoria și arheologia migrațiilor PALIGA, Sorin (autor) Esostă antroponime autohtone în limba română? Comentarii lingvistice pe baza unei liste antroponimice 322-347 română
articol de periodic 2011 Arheologia Mileniului I p. Chr., II, Interferențe culturale la Dunărea de Jos PALIGA, Sorin (autor) O privire asupra romanității orientale în raport cu sclaveni și cu alte grupuri etnice ale primului mileniu p. Chr. 211-226 română
articol de periodic 2014 Arheologia Mileniului I p. Chr., III, Dunărea Inferioară între stepe și imperiu PALIGA, Sorin (autor) Există antroponime autohtone în limba română ? Comentarii lingvistice pe baza unei liste antroponimice. Pars secunda: nomica daco-moesica 355-371 română
articol de periodic 2015 Arheologia Mileniului I p. Chr., IV, Nomads and the autochtonous in the first millennium A.D. PALIGA, Sorin (autor) Etnicitate în mileniul I.P. Chr.: continuități, fracturi, reformări 601-614 română
articol de periodic 2016 Arheologia Mileniului I p. Chr., V, Identități și schimburi culturale în mileniul I p. Chr. PALIGA, Sorin (autor) Etnicitatea mileniului I: studii de caz în drumul spre o analiză globală 309-320 română
articol de periodic 1994 Rélations Thraco-Illyro-Helléniques. Actes du XIVe Symposium National de Thracologie (à participation Internationale). Băile Herculane (14-19 septembre 1992) PALIGA, Sorin (autor) An archaic Word: Doină Recherches Interdisciplinaires 429-441 engleză
articol de periodic 1990 Revista arhivelor: RA, 52, nr. 3 PALIGA, Sorin (autor) Este boieria o instituție împrumutată? Opinii 250-260 română
articol de periodic 1998 The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanța-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996, II PALIGA, Sorin (autor) A Pre-Indo-European Lexicon HERITAGE 657-664 engleză
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, III PALIGA, Sorin (autor) The Pre-Romance (Thracian) Heritage: Basic PrincipIes for a Good Etymological Dictionary of Romanian 144-175 engleză