Arheologia Mileniului I p. Chr., III, 2014, Dunărea Inferioară între stepe și imperiu


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic In memoriam Gheorghe Diaconu (1921-2001) 5-5 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) "Jidopa" before Danibius Pannonico-Mysticus 15-49 engleză
articol de periodic BĂDESCU, Alexandru (autor) Supravegherea ceramicii traco-dacice în mediul roman (II). Scythia Minor 51-88 română
articol de periodic ELEFTERESCU, Dan (autor) Piese mărunte din colecțiile muzeului Dunării de Jos, Călărași (A-B) 89-109 română
articol de periodic DOTKOVA, Miroslava (autor) A hoard of coins of capadocian caesarea found in Balchik , South Dobroudja 111-118 engleză
articol de periodic MOȚEI, Florin (autor) Tipologia fibulelor din secolele II-III p. Chr. la Est de Carpați 119-143 română
articol de periodic CIOBANU, Larisa (autor) , VORNIC, Vlad (autor) Ceramica romană de uz casnic din complexele culturii Săntana de Mureș-Cernjachov din spațiul Pruto-Nistrean 145-219 română
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu (autor) , OPRIȘ, Ioan Carol (autor) , SZTANCS, Diana-Maria (autor) Antler objects from Capidava 221-243 engleză
articol de periodic ALAIBA, Ruxandra (autor) Cercetări arheologice la Baca - Vatra estică, jud. Vaslui, secolele IX-XI 245-269 română
articol de periodic MIREA, Pavel (autor) Notă asupra unui mormînt de incinerație descoperit la Conțești, jud. Teleorman 271-277 română
articol de periodic OȚA, Silviu (autor) Cîteva observații privind cerceii cu pandantiv de tip strugure (secolele IX-XI) 279-312 română
articol de periodic DONCHEVA, Stela (autor) , NIKOLOV, Nikolaj (autor) Wax seals in the early middle ages in Bularia - storage and use 313-320 engleză
articol de periodic HÎNCEANU, George (autor) Un encolpion descoperit la Chilii - Valea Ursului (jud. Neamț) 321-343 română
articol de periodic DEJAN, Monica (autor) Percepția vieții nomade la aurtorii arabi și bizantini (secolele IX-X) 345-353 română
articol de periodic PALIGA, Sorin (autor) Există antroponime autohtone în limba română ? Comentarii lingvistice pe baza unei liste antroponimice. Pars secunda: nomica daco-moesica 355-371 română