Arheologia Mileniului I p. Chr., II, 2011, Interferențe culturale la Dunărea de Jos


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic STANCIU, Ioan (autor) Interferențe culturale la Dunărea de Jos - Cuvînt înainte 11-12 română
articol de periodic CIUPERCĂ, Bogdan (autor) Prefață pentru o idee. Seria Arheologia mileniului I p. Chr. 13-14 română
articol de periodic CREȚULESCU, Ioana (autor) Evoluția plasticii funerare romane în Dacia și Moesia în secolele I-III p. Chr. Aportul militarilor 15-50 română
articol de periodic MUREȘAN, Lucian-Mircea (autor) Relațiile daco-vandale în nordul provinciei Dacia în secolul Ii p.Chr. 51-62 română
articol de periodic BĂDESCU, Alexandru (autor) , BELDIMAN, Corneliu (autor) , RUSU-BOLINDEȚ, Viorica (autor) , SZTANCS, Diana-Maria (autor) Ace de os descoperite la Histria, sectorul Basilica extra muros 63-91 română
articol de periodic ELEFTERESCU, Dan (autor) Dovezi ale producției de fibule la Durustorum -Ostrov 93-102 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Două amfore de la Budureasca și Cireșanu 103-118 română
articol de periodic ALAIBA, Ruxandra (autor) Banca Gară - Șapte Case". Ceramica modelată cu mîna, secolele III-V p. Chr. 119-156 română
articol de periodic BĂDESCU, Alexandru (autor) Supraviețuirea ceramicii traco-dacice în mediul roman (I). Dacia Malvensis 157-210 română
articol de periodic PALIGA, Sorin (autor) O privire asupra romanității orientale în raport cu sclaveni și cu alte grupuri etnice ale primului mileniu p. Chr. 211-226 română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Unele concluzii privind realitățile de la sud de Carpați în secolele V-VII p. Chr. 227-239 română
articol de periodic HÎNCEANU, George (autor) Ocupațiile comunităților autohtone din bazinul Bîrladului (secolele VI-XI p. Chr.) 241-298 română
articol de periodic DONCHEVA, Stela (autor) , NIKOLOV, Nikolaj (autor) Moulding practice în Bulgaria at the Middle Ages 299-309 engleză
articol de periodic GÁLL, Erwin (autor) The churchyard cemetery in Dăbîca (hung: Doboka), castle area 4. archeilogical data on the development of a North Transylvanian County Centre in the 11-13th centuries 311-351 engleză