Documentele Institutului Social Banat-Crișana, 2003, Campaniile monografice din Valea Almăjului și Naidaș