Muzeul Național, XV, 2003


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic TEODOR, Eugen Silviu (autor) Epoca romană târzie și cronologia atacurilor transdanibiene. Analiza componentelor etnice și geografice (partea a doua, de 565 la 626) / The timeline of the raids across Middle and Lower Danube 3-36 română
articol de periodic PĂUNESCU, Anca (autor) Un sat dispărut - Blagodești / About a dissapeared village – Blagodești 37-43 română
articol de periodic Dr., COSTEA, Irina (autor) Mihnea al II-lea Turcitul, domn creștin sau dregător otoman? Mihnea II le Turc, prince chrétien ou dignitaire ottoman? 44-53 română
articol de periodic RĂDULESCU, Maria-Venera (autor) "G-K", o monogramă din secolul al XVII-lea a asociației meșterilor căhlari din Brașov / "G - K" - Un monogramme du XVII ème siècle de l'association des maîtres de carreaux de poêles de Brașov 54-60 română
articol de periodic ANTON MANEA, Cristina (autor) Descendența familiei boierilor din Șuici pe baza unor documente din colecția Muzeului Național de Istorie a Romaniei (1653-1861) / Descendants of the boiars of Șuici 61-80 română
articol de periodic MANEA, Nadia (autor) Biografia unui cărturar moldovean Logogătul Eustatie Berindei 81-91 română
articol de periodic STROIA, Marian (autor) Capitalele Țărilor Române în relatările călătorilor străini la sfârșitul epocii fanariote (1774-1821) / Les capitales des Pays Roumains à travers les récits des voyageurs étrangers à la fin de l'époque phanariote (1774-1821) 92-110 română
articol de periodic TOMESCU, Dorina (autor) Ceremonia ospețelor la curtea domnească în secolul al XVIII-lea / La ceremonie des festins a la cour princiere au XVIIIème siècle 111-119 română
articol de periodic PUNGĂ, Doina (autor) Litografia europeană în secolul al XIX-lea. Repere istorice , tehnice și stilistice, funcționalitate / La litographie Européenne au XIX Siècle repèreshistoriques techniques et stylistiques, fonctionnalité 120-140 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) O alianță matrimonială franco-moldavă, Ecaterina Balș, baroană de Thorenc / Une alliance matrimoniale franco-moldave - Ecaterina Balche, Baronne de Thorenc 141-149 română
articol de periodic IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Tradiție și modă în uniformele militare românești 1830-1920 / Tradition and fashion in military uniforms of Modern Romania 1830-1920 150-190 română
articol de periodic ISTRĂȚESCU, Elena (autor) Bălăcenii în istoria românilor. Documente inedite de arhivă / Les Bălăceanos dans l'histoire des roumains. Documents inedits 191-201 română
articol de periodic TOMESCU, Dorina (autor) Duelul la români. Reglementări și cazuri celebre / Le duel chez les roumains. Reglements et cas célébrés 202-210 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) , PÂRVAN, Katiușa (autor) Personalitatea și opera domnitorului Al.Ioan Cuza reflectată în medalistică / La personalité et l'oeuvre du Prince Al. I. Cuza dans l`art de la médaille 211-247 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Mihail Kogălniceanu. Mărturii muzeistice. La 185 de ani de la naștere / Mihail Kogălniceanu. Temoignages muséologigues. 185 années depuis sa naissance 248-252 română
articol de periodic VERZEA MIHAELA, Cristina (autor) Reglementări legislative privind căsătoria ofițerilor în perioada 1870-1936 / Legal reglementations concerning the marriages of the officers between 1870 - 1936 253-259 română
articol de periodic BACIU, Cristian (autor) , PETRESCU, Nicolae (autor) O "întrecere pe jos" pe distanța București-Pitești-București în anul 1896 / A marching competition: Bucharest-Pitesti-Bucharest, 1896 260-264 română
articol de periodic TROHANI, Nicolae (autor) Pompiliu Eliade, un român "normalian". Schiță biografică / Pompiliu Eliade, Un roumain normalien. Esquise biographique 265-279 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Participarea casei Capșa la expoziții ale cooperatorilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea / La participation de la Maison Capșa aux expositions des coopérateurs de la fin du XIXème siècle 280-287 română
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) Câteva observații cu privire la medalia exploatării aurifere de la Brezoi, jud. Vâlcea / Quelques observations concernant la medaille relative a l'exploitation d'or de Brezoï Dep. de Vâlcea 287-289 română
articol de periodic SPĂTAN, Ioan (autor) Galeria Kalinderu / Kalinderu Gallery 290-299 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Mărturii ale unei hotărâri istorice, așteptată "de o mie de ani" / Mementos of a historic resolution expected „For a thousand years..." 300-310 română
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) , PÂRVAN, Katiușa (autor) Medalii, plachete, ordine, decorații, monede și bancnote cu portretele regelui Ferdinand I și reginei Maria / Medals, plaquettes, orders, decorations, coins and banknotes with the portraits of the King Ferdinand I and Queen Marry 311-341 română
articol de periodic STAN, Adela (autor) Mareșalul Alexandru Averescu, personalitate marcantă a istoriei naționale / Le maréchal Alexandre Averescu, personalité marquante de l'histoire nationale 342-349 română
articol de periodic POPESCU, Adrian (autor) Măsuri antisemite în perioada interbelică / Mesures antisemites pendant la periode d'entre guerre 350-359 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Aspecte privind participarea armatei române la luptele pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord 22 iunie-26 iuli 1941 / Aspects concernant la participation de l'armée roumaine 360-367 română
articol de periodic ZGUTTA, Viorica (autor) Funeraliile mareșalului Constantin Prezan / Les funerailles du maréchal Constantin Prezan 368-372 română
articol de periodic ANGHEL, Gabriel (autor) Instaurarea comunismului în România. Percepții ale Seviciului special de informații / Installment of the communist regime in Romania. Perceptions of the Special Intelicence Service 373-378 română
articol de periodic LANCUZOV, Mihai (autor) Marea demonstrație din București de la 8 noiembrie 1945 / La grande demonstration du 8 Novembre 1945 de Bucarest 379-388 română
articol de periodic GEORGESCU, Florin (autor) Gheorghe I. Brătianu - de la personalitate publică la martir politic în închisoarea comunistă de la Sighet / Georges I. Brătianu - Personalité publique et martyr politique dans la prison communiste de Sighet – 389-397 română
articol de periodic KONIG, Nicoleta (autor) Despre institute și universități în dezbaterile biroului politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român - 1948-1950 / About institutes and colleges in the Roumain Workers' Party Political Bureau's meetings - 1948-1950 398-400 română
articol de periodic VERZEA MIHAELA, Cristina (autor) Partidul-Stat, redimensionarea vieții cultural-spirituale în perioada 1948-1950 / The State-Party. Resizing of the Cultural and Spiritual life between 1948 – 1950 401-424 română
articol de periodic ILIE, Oana (autor) Tribunalul poporului - instrument al justiției proletare - / The people` s court - An instrument of popular justice 425-443 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Circumstanțele unei condamnări politice. Studiu de caz / Les circonstances d'une condamnation politique. Étude de cas 444-449 română
articol de periodic ILIE, Cornel (autor) Abordarea războiului din Vietnam pe plan extern / The Romanian politics regarding the Vietnam war 450-461 română