Pontica, XXXV-XXXVI, 2003, seria 2002-2003


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DOBRINESCU, Cătălin (autor) , VOINEA, Valentina (autor) Așezarea Hamangia III de la Cheia. Campaniile 2001-2002 (Raport preliminar) 9-23 română
articol de periodic BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , RADU, Valentin (autor) Studiul arheozoologic preliminar al materialului faunistic de la Cheia (jud. Constanța) 25-32 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Observații privind stadiul cercetării bronzului timpuriu în Dobrogea 33-51 română
articol de periodic CARAIVAN, Glicherie (autor) , POPESCU, Daniela (autor) Evoluția zonei lacului Tașaul în Cuaternarul tîrziu 53-59 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , BUZOIANU, Livia (autor) Categorii ceramice de import în așezarea greco-indigenă de la Albești (jud. Constanța) 61-77 română
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Le potier A ( …) d'Histria. Nouvelles donnees archeologiques concernant le phenomene du timbrage sur la ceramique hellenistique 79-83 franceză
articol de periodic ANGELESCU, Mircea (autor) , BÎLTÎC, Adela (autor) Sondajul "a" din bazilica episcopală de la Histria 85-122 română
articol de periodic PAPUC, Gheorghe (autor) Histria - Aprovizionarea cu apă potabilă în perioada romană 123-132 română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) L'episode moesique de la premiere guerre dacique: une parallele entre les reliefs de la colonne Trajane et ceux du Monument triomphal de Adamclisi 133-159 franceză
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Noi descoperiri de tegule eomane ștampilate în sud-vestul Dobrogei 161-176 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Amfore occidentale romane în zona Dunării de Jos 177-207 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Busturi romane intrate recent în colecțiile Muzeului de istorie Națională și Arheologie Constanța 209-215 română
articol de periodic BĂJENARU, Constantin (autor) Un opaiț cu simboluri paleocreștine descoperit la Tomis 217-223 română
articol de periodic ALEXANDRU, Nicolae (autor) , CONSTANTIN, Robert (autor) , IONESCU, Mihai (autor) Noi cercetări în necropola paleocreștină callatiană 225-277 română
articol de periodic ALEXANDRU, Nicolae (autor) , CONSTANTIN, Robert (autor) , IONESCU, Mihai (autor) Morminte de tip hypogeu din necropola callatiană de epocă romanobizantină 279-291 română
articol de periodic BĂJENARU, Constantin (autor) Observații recente cu privire la fortificația de tip quadriburgium de la Ovidiu 293-314 română
articol de periodic CÎTEIA, Adriana (autor) Vocabularul creștin pe litoralul vest-pontic: elemente de creație și împrumut 315-321 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Inele sigilare 323-327 română
articol de periodic ANTON MANEA, Cristina (autor) Inele sigilare medievale din Dobrogea centrală (sec. XVII-XVIII) 329-337 română
articol de periodic LUNGU, Liviu (autor) O nouă așezare rurală de epocă romană descoperită pe tritoriul comunei Cogealac 341-348 română
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Marginalii (I). Despre o viziune dadaistă asupra urbanismului histrian 349-353 română
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Descoperiri premonetare și mometare în Dobrogea (sec. VI-Ia Chr.) 357-394 română
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Scurtă privire asupra ariei de difuzare a minedelor autinome emise de la Callatis și Tomis 395-408 română
articol de periodic IACOB, Mihaela (autor) Culte și zeități în Moesia Inferior. 2. Hermes-evidență numismatică 409-422 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , PETAC, Emanuel (autor) Monede romane și bizantine descoperite la Nufăru, jud. Tulcea 423-432 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , MATEI, Ionel (autor) Un tezaur monetar bizantin descoperit în Dobrogea 433-438 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Ponduri antice și medievale descoperite în Dobrogea 439-443 română
articol de periodic BĂJENARU, Constantin (autor) , DOBRINESCU, Cătălin (autor) , VOINEA, Valentina (autor) Index, revista Pontica, 1968-2001 439-505 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) N.C.Valeriu Cheluță-Georgescu 509-513 română