Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 volume
  • 28 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2012 Catalogul expoziției „Romanii în Pontul Stâng în perioada Principatului” / „The Romans in the Left Pontus during the Principate” exhibition catalog, anul 2012, seria Patrimonium 7 IACOB, Mihaela (editor), PARASCHIV, Dorel (editor), NUȚU, George (editor), MOCANU, Marian (editor)
volum de periodic 2004 Peuce, 2, anul 2004, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă IACOB, Mihaela (redactor), MICU, Cristian (redactor), PARASCHIV, Dorel (redactor)
volum de periodic 2006 Peuce, 3-4, anul 2006, Studii și cercetări de istorie și arheologie, Serie nouă MICU, Cristian (redactor), AILINCĂI, Sorin-Cristian (redactor), STĂNICĂ, Aurel Daniel (redactor), PARASCHIV, Dorel (redactor), IACOB, Mihaela (redactor)
volum de periodic 2012 Tulcea 1878-1948. Memoria unui oraș. Lucrările colocviului Recuperarea memoriei orașului Tulcea, 1878-1948: împlinire sau deziderat? Tulcea, 24-26 septembrie 2012, anul 2012 FLAUT, Daniel (editor), IACOB, Mihaela (editor), PARASCHIV, Dorel (editor)
articol de periodic 1999 - 2001 Cercetări istorice: CI, XVIII-XX PARASCHIV, Dorel (autor) Amfore romano-bizantine descoperite la Piatra Frecăței-Beroe I. Istorie veche, arheologie 149-156 română
articol de periodic 2005 - 2007 Cercetări istorice: CI, XXIV-XXVI PARASCHIV, Dorel (autor) , NUȚU, George (autor) Opaițele romane de la Poșta (Moesia Inferior) (județul Tulcea) 71-85 română
articol de periodic 2015 Danubius, XXXIII PARASCHIV, Dorel (autor) , VASILIU, Ioan (autor) Noi complexe funerare din epoca bronzului descoperite în nordul Dobrogeo. Tumulul de la Mihai Bravu 155-180 română
articol de carte 2022 Descoperiri vechi și abordări noi în arheologie epocii fierului din spațiul tiso-nistrean AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , CERNAMORIȚI, Răzvan (autor) , ȚÂRLEA, Alexandra-Clara (autor) , PARASCHIV, Dorel (autor) Forgotten finds. On some prehistoric discoveries at Ostrov–Piatra Frecăței (ancient Beroe), Tulcea county 11-50 română - engleză
articol de periodic 2003 Peuce, 1, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă PARASCHIV, Dorel (autor) , BĂJENARU, Constantin (autor) Două amfore italice romano-bizantine descoperite în Dobrogea 233-236 română
articol de periodic 2004 Peuce, 2, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă PARASCHIV, Dorel (autor) Noi descoperiri arheologice de epocă romană la Măcin 143-152 română
articol de periodic 2004 Peuce, 2, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă PARASCHIV, Dorel (autor) Cercetări arheologice de la Baia (jud. Tulcea), punctul "Stația de Epurare" 153-159 română
articol de periodic 2004 Peuce, 2, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă PARASCHIV, Dorel (autor) Piotr Dyczek, Roman amphorae of the 1st – 3rd centuries A.D. found on the Lower Danube. Typology, Widawnictwa Uniwersytetu Warszwszkiegu, Varșovia 2001, 387 p., cu 219 figuri incluse în text 395-396 română
articol de periodic 2004 Peuce, 2, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă PARASCHIV, Dorel (autor) Crișan Mușețeanu în colaborare cu Dan Elefterescu, Ateliere ceramice romane de la Durostorum, Muzeul Național de Istorie a României, București 2003, 173 p. + 46 planșe 396-398 română
articol de periodic 2004 Peuce, 2, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă PARASCHIV, Dorel (autor) Alexandru Suceveanu, Mihail Zahariade, Florin Topoleanu, Gheorghe Poenaru Bordea, Halmyris I. Monografie arheologică, Editura Neremia Napocae, Cluj-Napoca 2003, 319 p. (cu 59 figuri incluse în text) + 60 planșe 398-400 română
articol de periodic 2004 Peuce, 2, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă PARASCHIV, Dorel (autor) Ioan C. Opriș, Ceramica romană târzie și paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV-VI p. Chr.), Editura Enciclopedică, București 2003, 241 p. (cu 11 grafice și șase tabele incluse în text) + 64 planșe 400-404 română
articol de periodic 2007 Peuce, 5, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă PARASCHIV, Dorel (autor) Alexandru Suceveanu avec la collaboration de l’architecte Gordana Milośevič, Octavian Bounegru, Crișan Mușețeanu et Gheorghe Poenaru-Bordea et la participation de Adela Bâltâc, Mihai Dima et Ioan Iațcu, Histria. Les résultates des fouilles XIII. La basilique épiscopale, Bucarest, 2007 368-369 română
articol de periodic 2008 Peuce, 6, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă PARASCHIV, Dorel (autor) Gabriel Custurea, Mihai Dima, Gabriel Talmațchi, Ana-Maria Velter with the contribution of Gheorghe Papuc and Ionel Matei, Coin hoards of Dobrudja I, Constanța, 2007 371-372 română
articol de periodic 2023 Peuce, 21 PARASCHIV, Dorel (autor) Marian MOCANU, Ceramica de masă din spațiul vest-pontic în epoca romană. Secolele I-VII p. Chr., Biblioteca Istro-Pontica, Seria Arheologie 20, Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 290 p. (cu 89 figuri incluse în text) RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES 305-308 română
articol de periodic 2023 Peuce, 21 PARASCHIV, Dorel (autor) Andrei Opaiț, Alexandru Barnea, Bianca Grigoraș, Adriana Panaite, Dragoș Hălmagi, Dinogetia II. Amforele romane, Editura Mega, Cluj-Napoca 2022, Bibliotea Istro-Pontica, Seria Arheologie 22, 180 p. + 105 pl. RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES 316-319 română
articol de periodic 1997 Pontica, XXX PARASCHIV, Dorel (autor) Descoperiri arheologice de epocă romană la Măcin 317-330 română
articol de periodic 1998 Pontica, XXXI PARASCHIV, Dorel (autor) Măsuri ponderale romano-bizantine descoperite în nordul Dobrogei 287-290 română
articol de periodic 1999 Pontica, XXXII PARASCHIV, Dorel (autor) , VASILIU, Ioan (autor) Cercetări arheologice în necropola romană timpurie de la Babadag 253-266 română
articol de periodic 2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 PARASCHIV, Dorel (autor) Observații asupra unui tip de amfore romano-bizantine 459-468 română
articol de periodic 2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 PARASCHIV, Dorel (autor) Două ponduri unciale descoperite în nord-vestul Dobrogei 595-596 română
articol de periodic 2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 PARASCHIV, Dorel (autor) Amfore occidentale romane în zona Dunării de Jos 177-207 română
articol de periodic 2006 Pontica, XXXIX PARASCHIV, Dorel (autor) Orgame/Argamum - Cercetări arheologice I. Cercetările dintre anii 1965-1985 - Mănucu-Adameșteanu Mihaela 463-464 română
articol de periodic 2006 Pontica, XXXIX PARASCHIV, Dorel (autor) Local and Imported Ceramics in the Roman Province of Scythia (4th-6th - centuries AD). Aspects of economic Life in the Province of Scytia - Opaiț Andrei 464-467 română
articol de periodic 2010 Pontica, XLIII PARASCHIV, Dorel (autor) Două ponturi unciale din bronz, descoperite la (L) Ibida 509-512 română
articol de periodic 2013 Pontica, XLVI COSTEA, Georgică (autor) , NUȚU, George (autor) , PARASCHIV, Dorel (autor) Alimentarea cu apă în epoca romană în zona localității Niculițel (jud. Tulcea) 155-172 română
articol de periodic 2013 Pontica, XLVI, PATABS , seria SUPPLEMENTUM OPAIȚ, Andrei (autor) , PARASCHIV, Dorel (autor) On the Wine, Olive Oil and Fish Supply of the Countryside in Roman Dobrudja (1st 3rd Centuries AD) 317-337 română
articol de periodic 2014 Pontica, XLVII, Volum dedicat memoriei arheologului Zaharia Covacef VASILIU, Ioan (autor) , MOCANU, Marian (autor) , PARASCHIV, Dorel (autor) Mormântul în cistă de piatră de la Casimcea (jud. Tulcea) / The Stone Cist Grave from Casimcea (Tulcea county) ARCHAEOLOGICA 163 - 186 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2014 Pontica, XLVII, Volum dedicat memoriei arheologului Zaharia Covacef PARASCHIV, Dorel (autor) Noi ponduri unciale din nordul Dobrogei / New Uncial Weights from Northern Dobroudja NOMISMATA 551-556 română (rezumat în engleză şi română)