Pontica, XXXI, 1998


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CARAIVAN, Glicherie (autor) Old Dobrogean Black Sea Coastlines 7-14 engleză
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Tipuri de locuințe din epoca neolitică pe teritoriul Dobrogei 15-24 română
articol de periodic MICU, Cristian (autor) , MICU, Smaranda (autor) Ceramica culturii Hamangia din așezarea de la Isaccea Suhat (campania 1997) 25-35 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Unele considerații privind topoarele de tipul Baniabic în lumina descoperirilor de la Izvoarele (jud. Constanța) 37-48 română
articol de periodic BUZOIANU, Livia (autor) , CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Noi ștampile amforice de la Callatis 49-98 română
articol de periodic LICA, Vasile (autor) Frontierele regatului dac după pacea din anul 102 99-108 română
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) Două inscripții inedite de la Histria 109-117 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , CÎTEIA, Adriana (autor) Drumurile din Dobrogea romană pe baza stîlpilor militari din sec. II-III p. Chr. 119-129 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) O nouă inscripție din vremea lui Decius în Dobrogea 131-138 română
articol de periodic CHIRIAC, Costel (autor) , NICOLAE, Constantin (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noutăți epigrafice din epoca romană la Carsium (Hîrșova, jud. Constanța) 139-162 română
articol de periodic COVACEF, Zizi (autor) Cîteva considerații pe marginea unor noi reliefuri bacchice din Dobrogea 163-170 română
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice cu caracter de salvare din Constanța, strada Sulmonei nr. 7 171-200 română
articol de periodic LUNGU, Liviu (autor) , PAPUC, Gheorghe (autor) Poarta mare a cetății Tomis 201-208 română
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Drumul roman prin Moldova de Jos între intuiție și realitățile arheologice 209-216 română
articol de periodic LIUȘNEA, Mihaela-Denisa (autor) Cîteva considerații privind limesul dunărean în nordul Dobrogei 217-225 română
articol de periodic BĂJENARU, Constantin (autor) , DOBRINESCU, Cătălin (autor) , STOIAN, Gheorghe (autor) Noi descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Peștera, jud. Constanța 227-238 română
articol de periodic MADGEARU, Alexandru (autor) Unele observații asupra istoriei Paradunavon (despre Vasile Apokapes) 239-244 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Date despre o capcană din epoca neolitică 247-251 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri hallstattiene întîmplătoare de la Rasova (jud. Constanța) 253- română
articol de periodic COVACEF, Petre (autor) Despre un tumulus la Constanța 261-264 română
articol de periodic MITROFAN, Ioan (autor) Observații în legătură cu unele culte din Dacia romană 265-268 română
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi denari romani republicani descoperiți în Dobrogea 271-286 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Măsuri ponderale romano-bizantine descoperite în nordul Dobrogei 287-290 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Monede bizantine dintr-o colecșie constănțeană 291-294 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) , IACOB, Mihaela (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , POLL, Ingrid. (autor) Hyperperi de la Ioan III Ducas Vatatzez (1222-1254) descoperiți pe teritoriul Dobrogei 295-305 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Noi ponduri medievale din Dobrogea 307-308 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) , VERTAN, Antoaneta (autor) Descoperiri monetare în Dobrogea (XII) 309-328 română
articol de periodic ANTONESCU, Iulian (autor) Libertăți în societatea romană a sec. I-II p. Chr. 311-387 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Radu Ocheșeanu 389-394 română