Zargidava - Revistă de Istorie, XIV, 2015


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) L 'inclusion de la civilisation Cucuteni dans l'archeologie europeenne a la fin du XIX siecle 7-20 română
articol de periodic SIBIȘTEANU, Livia Liliana (autor) Temps sacre et Temps profane 20-33 română
articol de periodic VICOVANU, Dimitrie (autor) Restaurarea Coroanei Regale din satul Galeșu, comuna Poarta Albă, jud Constanța, care astfel a sugerat analogia cu coroana reginei Nefertiti 33-38 română
articol de periodic COSTI, Lucian (autor) Audiatur et altera pars. Mulțimea clădită în jurul particulei fundamentale de construcție pot: pot-capul 33-38 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Două amfore elenistice din colecțiile Muzeului de Istorie Onești 46-56 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) , SFRENGEU, Florin (autor) Observații privind tezaurele dacice de argint. Intrebări și ipoteze 56-64 română
articol de periodic TROFIN, Liliana (autor) Dogmă, erezie și magie la Dunărea de Jos 64-83 română
articol de periodic ZAHARIADE, Mihail (autor) Toponimul antic (H)almyris-Salmorus 83-94 română
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Din nou despre tezaurul de denari romani de la Buda 94-102 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Bizanțul la Dunărea de Jos în secolul al VI-lea 102-111 română
articol de periodic LEONTE, Constantin (autor) Viața creștină în Imperiul bizantin la sfârșitul secolului al VI-lea. În lumina relatărilor istoricului Theovhilact 111-124 română
articol de periodic MIZGAN, Ion Alexandru (autor) Ioniță Caloian - punte Între Răsăritul și Apusul Europei. Schiță biografică 124-140 română
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Contribuția preoților la dezvoltarea învățămâtului primar românesc în epoca modernă 140-147 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Căsătoria prințului Carol I al României în diplomația SFântului Scaun 148-156 română
articol de periodic VITCU, Dumitru (autor) Avatarurile cobeligeranței româno-ruse din anii 1877-1878. Reflecții jurnalistice 156-175 română
articol de periodic GHIOC, Jeny (autor) Aspecte ale contribuției evreilor sioniști din România la constituirea statului Israel 176-182 română
articol de periodic SPÂNU, Alin (autor) Propaganda externă ungară contra Tratatului de pace de la Trianon (1923-1924) 183-194 română
articol de periodic AGRIGOROAIE, Ion (autor) Stabilizarea monetară și împrumuturile externe din anii crizei economice 1929-1933 195-213 română
articol de periodic CLOȘCĂ, Constantin (autor) Unele considerații în problema revizionismului interbelic 214-228 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Nicolae Iorga și Gheorghe l Brătianu - doi istorici români de talie europeană 228-239 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) G.l Brătianu- istorie și civism 239-243 română
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Epistole istorice (V) 243-260 română
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) Arheologia preventivă în Republica Moldova, vol. 1, nr. 1-2, 2014 260-262 română
articol de periodic ISTINA, Lăcrămioara (autor) Așezarea medievală timpurie de la Ștefan cel Mare-Gutinaș, județul Bacău 262-265 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Moneda Bizantină în regiunile Carpato-Nistrene în secolele VI-X 265-267 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Relațiile româno-sârbe în secolele VI-XVI 268-270 română
articol de periodic BĂRBIERU, Mariana-Mihaela (autor) Un istoric pe meridianele lumii 271-272 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Chestionar Păstoresc 273-274 englez
articol de periodic BABUȘANU, Mihaela (autor) Revista Carpica, numărul XLIII, 2004 275-277 română
articol de periodic VICOVANU, Dimitrie (autor) Știri din revista americană Archaeology, 2014 278-279 română