Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, VII, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins română
articol de periodic DĂNCUȘ, Mihai (autor) 100 de ani de la nașterea lui Francisc Nistor director întemeietor al Muzeului Maramureșului 11-16 română
articol de periodic TIN, Mikkel (autor) Noel scandinave: Celebration de la nativite ou celebration des morts? 17-40 franceză
articol de periodic DĂNCUȘ, Mihai (autor) L'elevage des moutons dans les Carpates Orientales - Roumanie - Region du Maramureș - quelques attestations de l'anciennete et des presences contemporaines 41-53 franceză
articol de periodic ONOIU, Georgiana (autor) Prestigiul unei străvechi ocupații - păstoritul - reflectat în portul popular 54-62 română
articol de periodic MOVILEANU, Ala (autor) Oieritul voineștenilor - trecut și prezent 63-76 română
articol de periodic FRUNTELATĂ, Ioana-Ruxandra (autor) Reprezentări mitice ale cerbului în colindele românești 76-86 română
articol de periodic BOANGIU, Gabriela (autor) Masca tradițională românească în spațiul etnografic al Olteniei - imaginar simbolic și reprezentări sociale 87-94 română
articol de periodic VEREȘ, Cristian (autor) Ursul în credințele populare 95-102 română
articol de periodic ILIE, Brîndușa (autor) Practici de iarnă ale comunității elene din Brăila 103-108 română
articol de periodic COVACI, Stela (autor) Tradiții populare din zona Țării de Sus a Moldovei în comuna Rădăuți-Prut, județul Botoșani (datini, urari, colinde, teatru popular) 109-118 română
articol de periodic ADRAȘCIUC, Gheorghe (autor) , ANDRAȘCIUC, Daniela (autor) Structuri antropologice în cadrul ritualului Ajunului de Crăciun la ucrainieni 119-121 română
articol de periodic STROE, Ion (autor) Specificul obiceiurilor de iarnă din localitatea Vlădești în contextul zonei etnofolclorice Argeș-Muscel 122-171 română
articol de periodic MÎNZALĂ, Maria (autor) Caloianul 172-174 română
articol de periodic VOINA LOZBĂ, Raluca (autor) Pomul vieții 175-177 română
articol de periodic BOBOCA, Rebeca (autor) Folclorul trecut și prezent. Dinamica folclorului 178-182 română
articol de periodic SOFONEA, Gheorghe (autor) Drăguș, un sat din Țara Făgărașului, vatră folclorică 183-211 română
articol de periodic COLEȘENCO, Mircea (autor) Semn. Semnificație, simbol în tradiția populară (Frășia de cruce, Sărutul păcii, Zile nefaste) 212-217 română
articol de periodic GHERHEȘ, Ilie (autor) Filmul etnografic - de la fidelitatea autenticului la agentul tezaurizator 218-224 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Iolanda (autor) Chipul mistic al divinității în Cabala 225-234 română
articol de periodic POP, Gheorghe (autor) ASTRA - "reazim naționalității romane" privind cultura populară 237-241 română
articol de periodic BOROICA, Ioan (autor) Conferințele învățătorești și Reuniunea învățătorilor români greco-catolici din Maramureș în cea de a doua jumătate a secolului XIX și început de secol XX 242-260 română
articol de periodic DĂNCUȘ, Mihai (autor) , TODINCA, Gheorghe (autor) Mitropolitul Dr. Victor Mihalyi de Apșa fiu al Maramureșului și al Neamului Românesc 261-270 română
articol de periodic CHINDRIȘ, Ioan (autor) Arhiereii Blajului, militanți pentru emanciparea socială și culturală a poporului român 271-273 română
articol de periodic BOTOȘ, Ioan (autor) 65 de ani de la deportările evreilor de la Apșa de Jos 274-279 română
articol de periodic BOTOȘ, Ioan (autor) Românii din Apșa de Jos în gulagurile Siberiei 280-287 română
articol de periodic VEREȘ, Cristian (autor) Repere istorice ale românilor maramureșeni din Transcarpatia 288-297 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Traian Bilțiu - Dăncuș și Bluc Nițescu - o familie de artiști 301-309 română
articol de periodic PETROVAI, Ion (autor) Petru Bițiu-Dîncuș (1863-1907) 310-313 română
articol de periodic THIRA, Viorel (autor) Eu cînd scriu pentru băieți semnez Septimiu Popa, iar cînd scriu pentru fete, semnez Adelina Istrate 314-321 română
articol de periodic TARLAPAN, Efim (autor) Doctorul Daniel Ciugureanu, erou și martir al Marii Uniri 322-327 română
articol de periodic HODOR, Nicolaie (autor) Geografie și geografi la Sighetul Marmației 328-349 română
articol de periodic DĂNCUȘ, Mihai (autor) Tematica Muzeului Arhitecturii Populare Maramureșene (proiect) 353-428 română
articol de periodic DĂNCUȘ, Mihaela (autor) Managementul expoziției muzeale 429-434 română
articol de periodic CÎLȚIA, Ștefan (autor) , OLTEANU, Florentin (autor) , SOFONEA, Liviu (autor) Centrul Cultural Constantin Brîncoveanu - Inochentie Micu Klein 435-445 română
articol de periodic COPÂNDEAN, Iuliu (autor) Din activitatea Muzeului de Istorie și Etnografie Vișeu de Sus 443-445 română
articol de periodic IȘTVAN, Dumitru (autor) Cavitățile naturale din Rezervația Pietrosul Rodnei 449-459 română
articol de periodic BERES, Iosif (autor) , BERES, Marta (autor) , CHIȘ, Timur (autor) , DINICU, George (autor) , ILIE, Tivadar (autor) , IȘTVAN, Dumitru (autor) , POP, Ionică (autor) , RADU, Vlad (autor) Zone umede din Munții Lăpușului Ocolul Silvic Strîmbu Băiuț 460-477 română
articol de periodic BERES, Iosif (autor) , CHIȘ, Timur (autor) Herpetofauna sitului Natura 2000 Gutîi-Creasta Cocoșului - jud. Maramureș 478-491 română
articol de periodic CHIȘ, Timur (autor) Studiu asupra unei compoziții stomacale la acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina Bremh) în Depresiunea Maramureșului 492-493 română
articol de periodic CHIȘ, Timur (autor) , MANOLE, Mihail (autor) Semnalări referitoare la hrana de iarnă a huhurezului mic (Strix aluco L.) în Depresiunea Maramureșului 494-497 română
articol de periodic BĂNĂDUC, Doru (autor) Socolău River Basin (Vișeu Watershed) ichtiofauna. Maramureș Mountains Nature Park (Maramureș, Romania) 497-506 română
articol de periodic HOTEA, Mercelina (autor) , HOTEA, Radu (autor) Caracterizarea faunistică și ecoloică a speciilor de izopode terestre din Parcul "Colonia Pictorilor", Baia Mare 507-514 română
articol de periodic BEREȘ, Marta (autor) Ligularia sibirica (L.) Cass. În Maramureș 515-524 română