Zargidava - Revistă de Istorie, VI, 2007


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Profesorul Dr. Ioan Mitrea la 70 de ani I. Aniversare 5-30 română
articol de periodic SANIE, Silviu (autor) Noi descoperiri de însemnări și imagini în spațiul dacic (sec. III a Chr. - III p. Chr). Implicații istorice și lingvistice II. Istoria românilor 31-38 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) 1900 de ani de la integrarea Daciei în imperiul roman II. Istoria românilor 39-41 română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Anții și alanii în spațiul carpato-dunăreano-pontic (secolele VI-VIII) II. Istoria românilor 42-48 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Un izvor inedit privind catolicismul din Moldova: Istoricul Parohiei Catolice de Bacău II. Istoria românilor 49-66 română
articol de periodic IVĂNESCU, Dumitru (autor) Surse documentare franceze despre Unirea Principatelor Române II. Istoria românilor 67-71 română
articol de periodic FLORESCU, Gheorghe (autor) Generalul Henri M. Berthelot între Franța și România (1916-1918) II. Istoria românilor 72-95 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Din graniță ați făcut punte II. Istoria românilor 96-101 română
articol de periodic CIUTĂ, Jean (autor) Reîntregirea românească, act al voinței politice și luptei poporului român II. Istoria românilor 102-106 română
articol de periodic ARDELEAN, Laura (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Regele Ferdinand și Oradea II. Istoria românilor 107-110 română
articol de periodic CLOȘCĂ, Constantin (autor) Căminul cultural - principala instituție a satului românesc din perioada interbelică (1919-1939) II. Istoria românilor 111-117 română
articol de periodic URSULESCU, Cristian (autor) Legea de organizare judecătorească din 25 iunie 1924 II. Istoria românilor 118-137 română
articol de periodic BUZATU, Gheorghe (autor) 22 iunie 1941: "agresiunea" României antonesciene împotriva Rusiei staliniste (după unele probe epistolare) II. Istoria românilor 138-164 română
articol de periodic DOBROI, Maria (autor) Atitudinea opoziței democratice față de războiul împotriva URSS II. Istoria românilor 165-179 română
articol de periodic MOCANU, Constantin (autor) Cu privire la raportul dintre noțiunile istorie și retrologie (II) II. Istoria românilor 180-195 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Pontifex Maximus - Rege, o translatare de la antichitate la evul mediu III. Istorie universală 196-198 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Germanicii și Roma. Noi abordări istoriografice III. Istorie universală 199-208 română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Unele date din domeniul arheologiei mexicane precolumbiene III. Istorie universală 209-216 română
articol de periodic BERCEANU, Maria (autor) Adunările de stări și monarhiile medievale în europa occidentală III. Istorie universală 217-226 română
articol de periodic SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana (autor) Focul - element primordial (I). Reprezentări și simboluri în religie IV.Şcoală, biserică, educaţie 227-234 română
articol de periodic ZAHARIA, Eugenia (autor) Omul în raport cu mediul natural și social IV.Şcoală, biserică, educaţie 235-239 română
articol de periodic ALISTAR, Didi (autor) Democrația și drepturile omului. Schimbarea statutului femeii în societatea românească în secolul al XX-lea (proiect de tehnologie didactică) IV.Şcoală, biserică, educaţie 240-247 română
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Zargidava văzută de un pseudoarheolog V. Note şi recenzii 248-255 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Sicretismul religios în dacia română - Nemeti Sorin V. Note şi recenzii 256-258 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Etnogeneza românilor: proces istoric european - Bejan Adrian V. Note şi recenzii 259-268 română
articol de periodic FARCAȘ, Simona (autor) Mileniul românesc, 1000 de ani de istorie în imagini - Filitti Georgeta, Matei Dorin V. Note şi recenzii 269-270 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Omni laude maior. O istorie a lui Ștefan cel Mare - Gorovei Șt. V. Note şi recenzii 271-274 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Cupa de nectar - Vitcu Octav V. Note şi recenzii 275-276 română
articol de periodic MINUȚ, Adolf (autor) Revoluția română din Decembrie 1989 în context internațional - Scurtu Ioan V. Note şi recenzii 277-280 română