Zargidava - Revistă de Istorie, XII, 2013


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Aniversarea a 200 de ani de la nașterea lui Eudoxiu Hurmuzaki I. Oameni care au fost… 7-18 română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Unele considerații în legătură cu formarea și activitatea de arheolog a Dr. Eugen Comșa I. Oameni care au fost… 19-27 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Amintiri despre Iulian Antonescu I. Oameni care au fost… 28-31 română
articol de periodic SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana (autor) Aerul, eterul, vântul - elemente primordiale. Reprezentări, simboluri, credințe și ritualuri II. Istorie 32-45 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Piese de bronz preistorice din colecțiile Muzeului de Istorie Onești II. Istorie 47-52 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) , SFRENGEU, Florin (autor) Opinii cu privire la atelierele de olărie în epoca romană II. Istorie 53-57 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Vestigii paleocreștine din secolul al IV-lea la Dunărea de Jos II. Istorie 58-75 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Comunitatea rurală creștină din secolele V-VII de la Davideni-Neamț II. Istorie 76-87 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Structura social-politică a comunităților sătești nord-dunărene după retragerea aureliană în viziunea lui Dimitrie Cantemir și Nicolae Iorga și în lumina cercetărilor recente II. Istorie 88-109 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Spiritul haretian în cultura română II. Istorie 110-115 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Marea Unire și Unificarea II. Istorie 116-136 română
articol de periodic FLORESCU, Gheorghe (autor) N. Iorga și America II. Istorie 137-169 română
articol de periodic CIUCANU, Corneliu (autor) Alegerile parlamentare din decembrie 1937: rezultate, semnificații, consecințe II. Istorie 170-182 română
articol de periodic PRISACARIU, Elena (autor) Parohia Sf. Spiridon în documente de arhivă II. Istorie 183-191 română
articol de periodic BUZATU, Gheorghe (autor) Mihai Antonescu și interesele României (1940-1944) II. Istorie 192-225 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Mass media occidentală și diabolizarea regimului Ceaușescu II. Istorie 226-237 română
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Epistole istorice (III) II. Istorie 238-250 română
articol de periodic MUSTEAȚĂ, Sergiu (autor) , POPA, Alexandru (autor) , VOSS, Hans-Ulrich (autor) Prospecțiuni magnetometrice în Republica Moldova: Rezultate și perspective ale unuI proiect științific moldo-german II. Istorie 251-263 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Un monument rupestru din zona Buzăului III. Recenzii şi note 264-265 română
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaților Orientali - Munteanu Roxana III. Recenzii şi note 266-269 română
articol de periodic ISTINA, Lăcrămioara (autor) Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice - Diaconu Vasile III. Recenzii şi note 270-272 română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Roman discoveries in the East Carpathian Barbaricum (1st century B.C.-5th century A.D.) - Croitoru C. III. Recenzii şi note 273-276 română
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) Din arheologia și istoria Moldovei în primul mileniu creștin - Mitrea I III. Recenzii şi note 277-279 română
articol de periodic TROFIN, Liliana (autor) În descendența lui Pârvan, Mitrea I. III. Recenzii şi note 280-283 română
articol de periodic HORODNIC, Adrian (autor) Basarabia în acte diplomatice 1711-1947 - Agrigoroaiei I. III. Recenzii şi note 284-285 română