Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 17 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1999 Studia in Honorem Ion Niculiță. Omagiu cu prilejul împlinirii a 60 de ani, anul 1999 ARNĂUT, Tudor (editor), ZANOCI, Aurel (editor), MATVEEV, Sergiu (editor)
articol de periodic 2017 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIII VORNIC, Vlad (autor) , MATVEEV, Sergiu (autor) Instalații de foc din situl cu mai multe nivele de locuire Lipoveni II (Raionul Cimișlia, Republica Moldova) 202-220 română
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIV, seria Istorie veche și arheologie MATVEEV, Sergiu (autor) , VORNIC, Vlad (autor) Așezarea de tip Sântana de Mureș-Černjachov de la Călmățui-Râpa Dobrei (raionul Hâncești, Rep. Moldova) 125-136 română
articol de periodic 2012 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 1, Lucrările Colocviului Național „Monumentele României – Patrimoniu Național și Universal” - Ediția a V-a MATVEEV, Sergiu (autor) Sobari – sit de epocă romană. Cadrul geografic și istorico-arheologic Studii-Studies 5-10 română, engleză
articol de periodic 2013 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 2 MATVEEV, Sergiu (autor) Situl de epocă romană Sobari și problema fortificațiilor în mediul Sântana de Mureș – Černjachov Arheologie 35-48 română, engleză
articol de periodic 2014 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 3 MATVEEV, Sergiu (autor) Istoricul cercetărilor arheologice a sitului de la Sobari (r. Soroca) arheologie-istorie 263-276 română, engleză
articol de periodic 2015 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 4 MATVEEV, Sergiu (autor) Interpretări etnice a vestigiilor arheologice din secolele II-IV p.Chr. din spațiul pruto-nistrean în istoriografia sovietică arheologie-istorie 35-50 română, engleză
articol de periodic 2021 Cercetări Arheologice: CA, XXVIII, nr. 2 MATVEEV, Sergiu (autor) , VORNIC, Vlad (autor) Cercetări preventive la Valul lui Traian de Sus (Gradiște-Coștangalia, r-nul Cimișlia) în anul 2019 351-360 română (rezumat în engleză)
articol de carte 2019 Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului carpato-danubiano-pontic. In honorem professoris Ion Niculiță natalia sua octogesima celebrantis MATVEEV, Sergiu (autor) Cariera de arheolog a profesorului Ion Niculiță – repere și amintiri 48-62 română
articol de periodic 2012 Danubius, XXX, SUPLIMENT - AUX CONFINS DE CIVILISATIONS. LA BESSARABIE DANS LE CONTEXTE GEOPOLITIQUE, ECONOMIQUE, CULTUREL ET RELIGIEUX MATVEEV, Sergiu (autor) L'identite des moldaves. Limites scientifiques et politiques 389-396 franceză
articol de periodic 2013 Danubius, XXXI, Supliment - Studii și Cercetări privind arheologia spațiului Nord-Vest Pontic. IN HONOREM NICU MIRCEA SEPTUAGENARII MATEEVICI, Natalia (autor) , MATVEEV, Sergiu (autor) Note arheologice 301-304 română
articol de carte 2022 Descoperiri vechi și abordări noi în arheologie epocii fierului din spațiul tiso-nistrean COROBCEAN, Andrei (autor) , MATVEEV, Sergiu (autor) Problems on interpreting of biritualism in the Getic culture 155-170 română - engleză
articol de carte 2022 Descoperiri vechi și abordări noi în arheologie epocii fierului din spațiul tiso-nistrean MATVEEV, Sergiu (autor) , VORNIC, Vlad (autor) Trajan's walls from Bessarabia: written sources, archaeological, and interdisciplinary research 283-305 română - engleză
articol de carte 2021 Economie și mediu în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului, seria Proceedings of the Saharna Summer Colloquia 6 VORNIC, Vlad (autor) , MATVEEV, Sergiu (autor) Problema olăritului practicat în așezările Sântana de Mureș-Černjachov din bazinul Cogâlnicului 243-262 română
articol de periodic 2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice: RCAN, II MATVEEV, Sergiu (autor) Ana Boldureanu, Eugen Nicolae (coord.) Moneda in Republica Moldova, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), Chișinău, 2015, 504 p. 279-283 română
articol de carte 2009 Studia archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiță, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur MATVEEV, Sergiu (autor) , ARNĂUT, Tudor (autor) Piese de armament descoperite în apropierea comunei Buțeni (r-nul Hâncești) 187-190 română
articol de carte 1999 Studia in Honorem Ion Niculiță. Omagiu cu prilejul împlinirii a 60 de ani MATVEEV, Sergiu (autor) Noi ”contribuții la istoria spațiului proto-nistrian în epoca evului mediu timpuriu sec. V-VII d.Chr.” de Igor Corman 318-320 română
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, I ARNĂUT, Tudor (autor) , BERCU, V. (autor) , MATVEEV, Sergiu (autor) Așezarea hallstattiană de la Sahama „Dealul Mănăstirii" 263-285 română