Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 2, 2013


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar română, engleză, franceză
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) , NATEA GHEORGHE, Vasile (autor) , PALAGHIE, Vasile (autor) Cercetarea preventivă de la Miercurea Sibiului IV, județul Sibiu Arheologie 11-28 română, engleză
articol de periodic OȚA, Liana (autor) Câteva remarci cu privire la statistică și distribuție teritorială Arheologie 29-34 română, engleză
articol de periodic MATVEEV, Sergiu (autor) Situl de epocă romană Sobari și problema fortificațiilor în mediul Sântana de Mureș – Černjachov Arheologie 35-48 română, engleză
articol de periodic DRAGOTĂ, Aurel (autor) Castre romane din Țara Făgărașului Arheologie 49-72 română, engleză
articol de periodic OȚA, Silviu (autor) Brățări de tradiție bizantină descoperite în spațiul nord – dunărean (secolele XI – XIII) Arheologie 73-92 română, engleză
articol de periodic TENTIUC, Ion (autor) Considerații privind cercetarea arheologică a unor necropole medievale bisericești din spațiul pruto – nistrean Arheologie 93-106 română, engleză
articol de periodic BORDI ZSIGMOND, Lorand (autor) Fortificații din secolele XIII – XVIII în Trei Scaune Arheologie 107-128 română, engleză
articol de periodic STRĂUȚIU, Eugen (autor) Rolul administrativ al Sibiului – anvergura regională și centrală (sec. XII – XX) Istorie 129-148 română, engleză
articol de periodic MOȚOC, Radu (autor) Biserica românilor din Transilvania în perioada 1700 – 1764 Istorie 149-174 română, engleză
articol de periodic Mărturii documentare privind școlile confesionale românești din Protopopiatul greco – catolic Cosău în anul 1873 Istorie 175-188 română, germană
articol de periodic BARNA MARINELA, Loredana (autor) , POPOVICI, Ramona (autor) Imaginarul vieții brașovene ilustrat în publicitatea Gazetei Transilvaniei (1872 – 1881) Istorie 199-212 română, engleză
articol de periodic STĂNESCU, Cătălin (autor) , SCUTARU, Maria-Corina (autor) Câmpulung Muscel în timpul primului război mondial. Însemnări din documente de arhivă Istorie 213-222 română, engleză
articol de periodic EMIL, Stoian (autor) Dr. Aurel Stoian, delegat al comitatului Făgăraș la Marea Unire Istorie 223-248 română, franceză
articol de periodic CIUPEA, Ioan (autor) , OLTEANU, Florentin (autor) Făgărășeni în Cetatea Închisoare, 1950 – 1960 Istorie 249-284 română, engleză
articol de periodic SZEKERES, Attila István (autor) Renașterea fenomenului heraldic la Sf. Gheorghe după anul 1989 Istorie 285-396 română, engleză, maghiară
articol de periodic SONOC, Alexandru (autor) Portretul lui Jan III Sobieski, regele Poloniei, de Johann Säger (1717) Patrimoniu 307-322 română, engleză
articol de periodic MUREȘAN, Valentin (autor) Considerații de istoria artei cu privire la tablouri aparținând școlilor germană și austriacă din Pinacoteca Muzeului Național Brukenthal Patrimoniu 323-344 română, engleză
articol de periodic POPICA, Radu (autor) Câteva date privitoare la activitatea și creația pictorului Nicolae Popp Patrimoniu 345-358 română, engleză
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Din nou despre monumentele din Țara Făgărașului și Valer Literat Patrimoniu 359-366 română, engleză
articol de periodic NARCIS DORIN, Ion (autor) Un monument și proprietarii lui- Palatul Elena Kretzulescu din București Patrimoniu 367-380 română, engleză
articol de periodic SCĂICEANU, Cristian Andrei (autor) Activitatea artistului Șerban Zainea la Banca Națională a României Patrimoniu 381-406 română, engleză
articol de periodic ZSIGMOND, Gabriela (autor) Rarități bibliofile din colecțiile Bibliotecii Brukenthal Patrimoniu 407-424 română, engleză
articol de periodic LAZĂR, Monica (autor) , LAZĂR, Ginel (autor) Odiseea prețiosului Tetraevanghel slavon al Mănăstirii Florești de pe Valea Smilei Patrimoniu 425-440 română, engleză
articol de periodic GORGOI, Mihai (autor) , CĂLIN, Gerard Florin (autor) , GORGOI, Adina Mihaela (autor) Arhitectura populară de pe văile Argeșelului și Vâlsanului Patrimoniu 441-454 română, franceză
articol de periodic RUS, Valer (autor) Valorificarea modernă a Patrimoniului cultural național imaterial – ROMANA pentru toți Patrimoniu 455-468 română, engleză
articol de periodic TEODOR LIGIA, Otilia (autor) , DASCALACHE, Manuela (autor) Aspecte privind restaurarea unor vase ceramice din cultura Cucuteni Restaurare-Conservare 469-482 română, engleză
articol de periodic MOROȘAN, Daniela (autor) Altare medievale aflate în expoziția de bază a Muzeului Național Brukenthal. Altarul din Boian și altarul de la Proștea Mare. Conservare, restaurare Restaurare-Conservare 483-496 română, engleză
articol de periodic FARAON, Gheorghe (autor) Măsuri de conservare a colecției de glăjărie, aparținând Muzeului Țării Făgărașului Restaurare-Conservare 497-508 română, engleză
articol de periodic BICA, Viorica (autor) Ovid Densușianu, precursor al modernismului Varia 509-528 română, franceză