Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 112 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV PRODAN, Dan (autor) Basarabia - 1812. Problemă națională, implicații internaționale, Materialele Conferinței Științifice Internaționale, 14 - 16 mai 2012, Chișinău - Iași, Coordonatori: prof. univ. d-r Gheorghe Cliveti și conf. Univ. d-r Gheorghe Cojocaru, Editura Academiei Române, București, 2014, 1116 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 489-499 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II DRĂGOESCU, Ion (autor) Descîntece din Putinești - Soroca 155-158 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) V. A. Dergacev, „Bronzovîie predmetî XIII-VIII vv. Do. N.e. iz dnestrovo-prutskovo mejdurecia”, Izdatelstvo „Știința”, Kișinev, 1975, 94 p. cu 21 de desene în text + 2 tabele + 1 anexă cu analize chimice, preț 59 copeici 685-685 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) V. A. Dergacev, Pamiatniki epohi bronzî, Arheologhicescaia carta Moldavskoi SSR, vîpusc 3, Izdatelstvo „Știința", Kișinev, 1973, 125 p. cu 25 de ilustrații în text, preț 78 de copeici 685-686 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Valentin Anisimovici, Pam'jatnik pozdnego Tripol'ja (Opît sistematizații), Izdatel'stvo „Stiința", Kišinev, 1980, 206 p. (= 173 p. text cu 9 tabele + 43 fig.). Preț 1 rublă și 80 copeici RECENZII 719-719 română
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica BIRTZ, Mircea (autor) Veaceslav Ciorbă, „Biserica Ortodoxă din Basarabia și Transnistria (1940-2010) [The Orthodox Church in Bessarabia and Transnistria (1940-2010)]”, Chișinău, Ed. Pontos, 2011, 460 p. RECENZII 474-476 engleză
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BULAT, Nicolae (autor) Transformările social-politice și economice în satele județului Soroca în perioada anilor '40, sec. XX Istorie contemporană 325-336 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău BULAT, Nicolae (autor) Situația țărănimii și mișcarea țărănească din județul Soroca împotriva regimului țarist - moșieresc. 1812-1861 Istorie modernă 273-280 română
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie SCURTU, Costin (autor) Integrarea Republicii Moldova în spațiul euro-atlantic Istorie 443-451 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare MUNTEANU, Octavian (autor) Un toporaș cu aripioare din fortificația getică Horodca Mică Epoca metalelor 163-180 română (şi un rezumat în engleză)
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie URLUIANU, Constantin (autor) Raporturile armatei române cu populația civilă din Basarabia și nordul Bucovinei; aspecte ale stării de spirit. 22 iunie - 26 iulie 1941 Istorie Modernă şi Contemporană 383- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fibule de tip hibrid pe teritoriul României și Republicii Moldova Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 53-56 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie MUSTAȚĂ, Sergiu (autor) Prelucrarea sosului în așezările medievale timpurii de la Mășcăuți - "Livada Boierului" și Mășcăuți - "Cetate" (Republica Moldova) Arheologie 203-222 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie DEJAN, Octavian (autor) Activitatea culturală în anii 1936-1940 în Basarabia a studentului la teologie Constantin Dejan istoria culturii, personalităţi 289-304 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) O veche ctitorie din "Moldovlahia" de peste Prut: Căpriana I (C. 1425-C. 1542) Istorie medievală 47-77 română
2014 Cercetări Arheologice, XXI Sergiu Musteață, Protecția Patrimoniului Arheologic Studiu Comparativ: Legislația Republicii Moldova și Statelor Unite ale Americii (Preservation of the Archaeo/ogical Heritage. Comparative Study: The Legal Framework in the Republic of Moldova and the United States of America), Chișinău, Editura Pontos, 2008, 215 pp. RECENZII 577-578 engleză
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI CEASTINA, Alla (autor) Rolul arhiepiscopului Dimitrie Sulima în construcția catedralei și clopotniței din Chișinău în prima jumătate a secolului al XIX -lea 107-114 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI BRIHUNEȚ, Manole (autor) Biserici din spațiul pruto-nistrean în anii ’20-’30 ai secolului al XIX -lea 115-126 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI CONDRATICOVA, Liliana (autor) Ateliere de bijuterie și piese de podoabă în spațiul pruto-nistrean (1900-1914) 165-181 română
2013 Cercetări istorice, XXXII BRIHUNEȚ, Manole (autor) Edificii de cult din satele raionului Telenești: istorie și actualitate 249-263 română
2013 Cercetări istorice, XXXII CERETEU, Igor (autor) Cartea românească veche și modernă în fonduri din Chișinău. Catalog, Iași, 2011 (Vitalie PLEȘCA) 384-386 română
2014 Cercetări istorice, XXXIII BRIHUNEȚ, Manole (autor) Distribuirea locurilor de cimitir la începutul secolului al XIX-lea: Iași, Chișinău și București 125-135 română
2016 Cercetări istorice, XXXV CIUCANU, Corneliu (autor) Considerații privind constituirea R.A.S.S.M. Și lansarea „teoriei” moldovenismului 287-294 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI ARNĂUT, Tudor (autor) Spații sacre și practici funerare din mileniul I a. Chr. În arealul carpato-balcanic, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Cercetare Științifică „Științele Umanistice”, Laboratorul de Cercetări Științifice „Tracologie”, Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, Chișinău, 2014, 564 p. (Tamilia-Elena MARIN) I. Recenzii şi note de lectură 347-351 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI HÂNCU, Ion (autor) Scara vieții, ediție îngrijită de prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică, Chișinău, 2016, 300 p. I. Recenzii şi note de lectură 360-361 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII BRIHONEȚ, Manole (autor) Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din satul Nimoreni, raionul Ialoveni, Republica Moldova 259-270 română
2011 Crisia, XLI MOISA, Gabriel (autor) Istoria între știință și școală - perioada interbelică în Basarabia 295-296 română
2011 Cumidava, XXXI BĂȚ, Mihai (autor), Dr., ZANOCI, Aurel (autor) The fortification Sahama - La Șanț 116-130 Engleză
2011 Cumidava, XXXI ARNĂUT, Tudor (autor), NICULIȚĂ, Ion (autor) Le systeme defensif du site archeologique du Sahama Mică 131-152 Franceză
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis MONAH, Dan (autor) N. M. VINOGRADOVA, Plemena Dnestrovsko-Prutskogo mezdurečjia v period rascveta Tripol'skoj kul'tury, Chișinău, 1983, 105 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 310 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis GROSU, Vasile (autor) Ornamentica ceramicii sarmatice Studii şi materiale arheologice 111-122 română, franceză
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis SOROKIN, Victor (autor) Considerații referitoare la așezările fazei Cucuteni A - Tripolie B1 din Ucraina și Republica Moldova Studii şi materiale arheologice 7-83 română, franceză
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis BORZIAC, Ilie (autor), OBADĂ, Theodor (autor) Aurignacianul tîrziu din stațiunea arheologică Climauți II, jud. Orhei Materiale şi cercetări arheologice 7-49 română, franceză
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis BOGHIAN, Dumitru (autor) Quelques considérations sur les aspects régionaux du complexe Cucuteni-Tripolye Materiale şi cercetări arheologice 71-114 franceză
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis BORZIAC, Ilie (autor), SOROKIN, Victor (autor) Plastica antropomorfă din așezarea cucuteniană Iablona I, jud. Bălți Materiale şi cercetări arheologice 115-136 română, franceză
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis SOROKIN, Victor (autor) Plastica antropomorfă din așezarea cucuteniană de la Brânzeni VIII, jud. Edineț Materiale şi cercetări arheologice 137-155 română, franceză
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis HAHEU, Vasile (autor), LEVIȚKI, Oleg (autor), RJABCEVA, Svetlana (autor) Bijuterii din secolele X-XI de la Giurgiulești, jud. Cahul Materiale şi cercetări arheologice 309-319 română, franceză
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis BICBAEV, Veaceslav (autor), BODEAN, Sergiu (autor), BORZIAC, Ilie (autor) Un fragment de vas antropomorf cucutenian de la Bulboci I, jud. Soroca Materiale şi cercetări arheologice 145-151 română, franceză
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis SOROCHIN, Victor (autor) Așezarea cucuteniană de la Petreni, jud. Bălți. Un secol de la descoperire Materiale şi cercetări arheologice 253-264 română, franceză
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis BODEAN, Sergiu (autor) Cercetări arheologice în Republica Moldova (2000-2003), vol. I, Chișinău, 2004, 132 p. RECENZII 517-519 română
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis POPOVICI, Sergiu (autor), ȚERNA, Stanislav (autor), ZABOLOTNÎI, Roman (autor) Noi date despre siturile Tripolye BII/CI, CI și CII din Republica Moldova Materiale şi cercetări arheologice 31-87 română, engleză
2015-2016 Memoria Antiquitatis, XXXI-XXXII, Acta Musei Petrodavensis GEORGESCU, Cristina (autor) Preventive conservation works in situ on pottery kilns from XIVth century in Vorniceni (Republic of Moldova) Cercetări Pluridisciplinare 303-317 engleză, română
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii BUȘMACHIU, Galina (autor) Particularitățile structurale ale comunităților de colembole și diversitatea lor specifică din Rezervația Naturală de Stat „Plaiul Fagului” Nevertebrate 122-125 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii STAHI, Nadia (autor) Ortopterele (Insecta: Orthoptera) de stepă din sudul Republicii Moldova Nevertebrate 126-127 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii BACAL, Svetlana (autor), STAN, Melania (autor) Noi contribuții la cunoașterea stafilinidelor (Coleoptera: Staphylinidae) din Rezervația peisagistică Codrii Tigheciului (Republica Moldova) Nevertebrate 155-159 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii BACAL, Svetlana (autor) Observații asupra faunei de coleoptere (Insecta: Coleoptera) din „Codrii Tigheciului” Nevertebrate 160-163 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii MUNTEANU, Natalia (autor) Analiza comparativă a structurii faunei Atelabidelor (Coleoptera: Rhynchitidae: Attelabidae) din Republica Moldova cu fauna atelabidelor unor regiuni din Palearctica Nevertebrate 174-177 română; engleză
2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii GÂRNEȚ, Mariana (autor) The Hymenopteran family Scelionidae in the "Codrii" reserve, Lozova village, Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 91-94 engleză; română
2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii STAHI, Nadejda (autor) Faunistic and synecological researches of Grasshoppers (Insecta: Orthoptera) from the scientific reserves of the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 111-114 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii UNGUREANU, Laurenția (autor) The structure and the importance of the Cyanophyta algae communities in the main aquatic ecosystems of the Republic of Moldova Vegetal Biology / Biologie vegetală 7-12 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii POIRAS, Larisa (autor) Species and trophic diversity of soil nematodes in the "Codrii" Nature Reserve Animal Biology / Biologie animală 42-47 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii DERJANSCHI, Valeriu (autor), STAHI, Nadejda (autor) Materials above ecology and distribution of Orthoptera order from landscape reserve "One Hundred Knolls" (Republic Of Moldova) Animal Biology / Biologie animală 61-64 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii DERJANSCHI, Valeriu (autor) lnvestigation of bug fauna (Hemiptera: Heteroptera) by light traps in Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 65-70 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii GÂRNEȚ, Mariana (autor) New data of the Scelionid fauna (Hymenoptera: Scelionidae) from the North of the Republic of Moldavia Animal Biology / Biologie animală 83-84 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii MUNTEANU, Natalia (autor) Fauna and ecology of the weevils families Nemonychidae, Urodontidae, Anthribidae (Coleoptera: Curculionoidea) from the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 125-126 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii BACAL, Svetlana (autor), GÂDEI, Paul (autor) Contributions a la connaissance des silphides (Coleoptera: Silphidae) de la Republique Moldova Animal Biology / Biologie animală 127-129 franceză; engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii BUȘMACHIU, Galina (autor), CEBAN, Viorica (autor) Species of the genus Orchesella (Collembola: Entomobryidae) from the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 71-73 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii MANIC, Gheorghe (autor) New Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) to the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 81-82 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii VARVARA, Mircea (autor) The genus Carabus (Coleoptera: Carabidae) in the wheat crops of Moldavia (Romania) Animal Biology / Biologie animală 91-96 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii FULGA, Nina (autor), KISELIOVA, Olga (autor), USATAI, A. (autor) Comparative characteristics of reproductive system of Abramis brama females from different populations in annual cycle period Animal Biology / Biologie animală 170-172 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii ANATOL, Savin (autor), NISTREANU, Victoria (autor) Structural - functional transformations of rodent communities in ecosystems of Moldova on the background of anthropogenic and climatic changes Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 275-280 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii BENEȘ, Oleg (autor), BURLACU, Victoria (autor), CHICU, Valeriu (autor), CULIBACINAEA, Ecaterina (autor), GHEORGHIȚĂ, Stela (autor), GUȚU, Arcadie (autor), MELNIC, Vera (autor), NISTREANU, Victoria (autor) The role of micromammals in the maintenance of leptospirosis foci in the Republic of Moldova Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 291-296 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii BUBURUZ, Dionisie (autor) Acid precipitation and its impact on monuments Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 313-318 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii DELINSCHI, Andrian (autor) Contribution to the study of Maeotian Hipparion faunas from the Republic of Moldova Palaeontology / Paleontologie 391-395 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii BALMUȘ, Zinaida (autor), GONCEARIUC, Maria (autor) Performant new varieties of Salvia sclarea L. with different period of vegetation carried out in the Republic of Moldova Vegetal Biology / Biologie vegetală 9-13 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii BENEȘ, Oleg (autor), BURLACU, Victoria (autor), CARAMAN, Natalia (autor), CHICU, Valeriu (autor), CULIBACINAEA, Ecaterina (autor), FYODOROVA, Marina (autor), GHEORGHIȚĂ, Stela (autor), GUȚU, Arcadie (autor), MELNIC, Vera (autor) Vector-borne diseases in the Republic of Moldova. Updates and perspectives Animal Biology / Biologie animală 95-99 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii DERJANSCHI, Valeriu (autor) Additional data to the fauna ofheteroptera (Insecta: Hemiptera) from the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 109-110 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii BACAL, Svetlana (autor) Contributions to the knowledge of Meloidae fauna (Coleoptera: Meloidae) in the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 124-126 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii STAHI, Nadejda (autor) A comparative analysis of the Orthoptera (Insecta) from the Republic of Moldova and some regions of Palearctic Animal Biology / Biologie animală 93-100 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii GÂRNEȚ, Mariana (autor) New faunistic data concerning scelionid family (Hymenoptera: Scelionidae) from the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 111 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii MIHAILOV, Irina (autor) New rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) for the Republic of Moldova (II) Animal Biology / Biologie animală 147-150 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii MALEVANCIUC, Nadejda (autor), MUNTEANU, Natalia (autor) Fauna and ecology of the weevils (Coleoptera: Curculionidae) associated with leguminous plants in the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 151-154 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii BUȘMACHIU, Galina (autor), WEINER, Wanda Maria (autor) Some aspects regarding the distribution of Tullbergiidae BAGNALL, 1935 (Collembola: Onychiuroidea) from the Republic of Moldova Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 235-238 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii CORCIMARU, Nicolae (autor), LARION, Alina (autor), NISTREANU, Victoria (autor), SAVIN, Anatol (autor) Diversity of mammal communities in the ecosystems from the central zone of Republic of Moldova Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 259-262 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 1, seria științele naturii KULIKOVA, Ludmila (autor) Mites of fruit plantations of the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 55-62 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 1, seria științele naturii BACAL, Svetlana (autor), DERUNKOV, Alexander (autor) Contributions to the knowledge of staphylinid fauna (Coleoptera: Staphylinidae) from the right side of Dniester river Animal Biology / Biologie animală 105-108 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 1, seria științele naturii BEGU, Adam (autor), LIOGCHII, Nina (autor) Scientific argument concerning the establishment of Natural Forest Reserve Curchi Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 193-196 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 1, seria științele naturii COVALENCO, Serghei (autor), CROITOR, Roman (autor) Mammal fauna from the Upper Paleolithic site of Rașcov-8 (Republic of Moldova) Mineralogy - Paleontology / Mineralogie - Paleontologie 231-238 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 2, seria științele naturii DERJANSCHI, Valeriu (autor), STAHI, Nadejda (autor) Rare species of orthoptera (Insecta) from the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 47-50 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 2, seria științele naturii NISTREANU, Victoria (autor) Multiannual dynamics of shrew (Mammalia, Soricomorpha, Soricidae) communities in the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 140-144 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 2, seria științele naturii BEGU, Adam (autor), BREGA, Vladimir (autor), DONICA, Ala (autor), LIOGCHII, Nina (autor) Conservation of valuable landscape from the basin of the Prut River (the Republic of Moldova) Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 171-177 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 1, seria științele naturii GANEA, Anatol (autor), MIHNEA, Nadejda (autor) Investigation of genetic diversity of local forms of vegetable crops in the Republic of Moldova Vegetal Biology / Biologie vegetală 14-18 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 1, seria științele naturii BACAL, Svetlana (autor), BUȘMACHIU, Galina (autor) The contribution to the knowledge of invertebrates (Collembola; Insecta: Coleoptera) from three different crops Animal Biology / Biologie animală 49-54 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 1, seria științele naturii MANIC, Gheorghe (autor) The pteromalids species (Hymenoptera: Pteromalidae) of the Norbanus (WALKER), 1843 genus, collected in steppe vegetation (Republic of Moldova) Animal Biology / Biologie animală 63-65 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 1, seria științele naturii BOGDEA, Larisa (autor), MUNTEANU, Andrei (autor), VASILAȘCU, Natalia (autor) The feeding intensity of the nestlings of chiffchaff (Phylloscopus collybita VIEIL., 1817) and blackcap (Sylvia atricapilla L., 1758) in some ecosystems in the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 121-124 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 1, seria științele naturii GAVRILIȚA, Lidia (autor), VOINEAC, Vasile (autor), VOLOȘCIUC, Leonid (autor) Trichogramma entomophage in integrated plant protection as means to reduce pests' population density on annual crops in the Republic of Moldova Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 187-192 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 2, seria științele naturii POIRAS, Larisa (autor) Species diversity and distribution of free-living and plant parasitic nematodes from order Dorylaimida (Nematoda) in different habitats of the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 35-42 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 2, seria științele naturii BIVOL, Alexei (autor), IURCU-STRĂISTRARU, Elena (autor), POIRAS, Larisa (autor), POIRAS, Nadejda (autor) Species diversity of nematode communites of the rapeseed (Brassica napus) and their economic importance in the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 43-47 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 2, seria științele naturii STÂNGACI, Aurelia (autor) Some biological, ecological and microbiological control data regarding the attack of the fall webworm moth (Hyphantria cunea DRURY), a dangerous pest in the agricultural, ornamental and forest plantations in the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 93-98 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 2, seria științele naturii BEGU, Adam (autor) The possibility and efficiency of bioindication method in forest air quality monitoring Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 149-152 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii BENEA, Anna (autor), DRAGALIN, Ion (autor), GONCEARIUC, Maria (autor), KULCITKI, Veaceslav (autor), NISTREANU, Anatolie (autor) Essential oil chemical composition biodiversity in the Hypericum L. Species from the spontaneous flora of the republic of Moldova Vegetal Biology / Biologie vegetală 47-52 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii MELNICIUC, Cristina (autor), TUMANOVA, Daria (autor), UNGUREANU, Grigore (autor), UNGUREANU, Laurenția (autor) Diversity and qualitative structure ofthe chlorophyta algae in main aquatic ecosystems of the Republic of Moldova Vegetal Biology / Biologie vegetală 64-71 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii BALTSAT, Cristina (autor), BURTSEVA, Svetlana (autor), IURCU-STRĂISTRARU, Elena (autor), POIRAS, Larisa (autor), POIRAS, Nadejda (autor) Biomass productivity of streptomycetes isolated from soils of Republic of Moldova and features of their exometabolites on phytostimulating, antifungal, antibacterial and antinematicidal activities Vegetal Biology / Biologie vegetală 72-79 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii DERJANSCHI, Valeriu (autor), STAHI, Nadejda (autor) Bioecology of the Orthoptera species from the Naslvacea, North of the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 135-139 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii BIVOL, Alexei (autor), CERNET, Alexandru (autor), IURCU-STRĂISTRARU, Elena (autor), POIRAS, Larisa (autor), POIRAS, Nadejda (autor) Plant parasitic and free-living nematodes of some orchards (peach. apple) in Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 166-171 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii GONCEARIUC, Maria (autor) Medicinal and aromatic plant varieties developed in the Republic of Moldova Vegetal Biology / Biologie vegetală 29-34 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii IVANOVA, Raisa (autor), TITEI, Victor (autor) Biological characteristics and accumulation of polyphenolics in Polygonum sachalinense introduced in the flora of the Republic of Moldova Vegetal Biology / Biologie vegetală 53-56 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CARAMAN, Natalia (autor), CEMÂRTAN, Nelli (autor), LARION, Alina (autor), NISTREANU, Victoria (autor), SAVIN, Anatol (autor), SÂTNIC, Veaceslav (autor) Ethological peculiarities of Apodemus genus species in the ecosystems from the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 161-166 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CINCILEI, Angela (autor), MAMALIGA, Vera (autor), POSTOLACHI, Olga (autor), RASTIMESINA, Inna (autor), STREAPAN, Nina (autor), TOLOCICHINA, Svetlana (autor) New strategies for bioremediation of soil contaminated by obsolete pesticides in the Republic of Moldova Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 198-201 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CRISTMAN, Diana (autor), DINA, Elisovețcaia (autor), MOHAMMED, Musleh (autor), SHLEAHTICH, Vladimir (autor) lnfluence of biorational pesticides on useful entomofauna in the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 89-97 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii BIVOL, Alexei (autor), CERNET, Alexandru (autor), IURCU-STRĂISTRARU, Elena (autor), POIRAS, Larisa (autor), POIRAS, Nadejda (autor) Preliminary analysis of plant parasitic nematodes associated with strawberry and raspberry crops in Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 98-104 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CORNEANU, Mihaela (autor), GAVRILIȚA, Lidia (autor), GORBAN, Victor (autor), MANIC, Gheorghe (autor), NASTAS, Tudor (autor), NEȚOIU, Constantin (autor), VIȘOIU, Dagmar (autor) Application of procedures for pest density monitoring in the public gardens from the Republic of Moldova and Romania Animal Biology / Biologie animală 139-144 engleză; română
2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 2, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii KULIKOVA, Ludmila (autor) Diversity of mites (Arachnida: Acariformes et Parasitiformes) on the leaves of wild trees and shrubs from the forests of the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 75-82 engleză; română
2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 1, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii MANIC, Gheorghe (autor) Notes on certain new genera and species of Pteromalidae (Hymenoptera, Chalcidoidea, Pteromalidae) identified within Plaiul Fagului Nature Reserve Animal Biology / Biologie animală 77-79 engleză; română
2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 2, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii IVANOVA, Raisa (autor) Theoretical and practical aspects of the introduction of safflower (Carthamus tinctorius L.) in the Republic of Moldova Vegetal Biology / Biologie vegetală 48-51 engleză; română
2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 2, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CALESTRU, Livia (autor), MIHAILOV, Irina (autor) The list of Oxitelins (Oxytelinae Fleming, 1821) and Oxyporins (Oxyporinae Fleming, 1821) from the Republic of Moldova (D) Animal Biology / Biologie animală 100-110 engleză; română
2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 2, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii DERJANSCHI, Valeriu (autor), TUGULEA, Andrian (autor), TUGULEA, Cristina (autor) New data on the diversity of butterflies (Insecta, Lepidoptera) from the “Flămînda” Natural Forest Reserve, Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 111-113 engleză; română
2020 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1, nr. 1, ianuarie Cercetător Științific, BĂNCESCU, Iuliana (autor) Între performare și memoria pasivă: benzile din Moldova Cercetare aplicată 26-38 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII TIRON, Ștefan D. (autor) Un punct geodezic Struve din Republica Moldova. Obiect din patrimoniul Mondial UNESCO 59-63 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V NUȚĂ, Ion (autor) Adepți ai existenței "limbii moldovenești" III. Istoria românilor 133-146 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII DIACONU, Vasile (autor) Tyragetia, Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, Chișinău, Vol I [XVII], nr. 1 și nr. 2, 2007 IV. Recenzii şi note bibliografice 300-301 română
2015 Zargidava - Revistă de Istorie, XIV DIACONU, Vasile (autor) Arheologia preventivă în Republica Moldova, vol. 1, nr. 1-2, 2014 260-262 română