Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 12, 2023, Număr dedicat împlinirii a 100 de ani de la fondarea Muzeului Țării Făgărașului „Valer Literat” (1923-2023)


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CHIRIAC, Mihai (autor) , ZSOLT, NYÁRÁDI (autor) Considérations historiques et archéologiques concernant un monument romain découvert dans l'habitat civil d'Odorheiu Secuiesc / Considerații istorice și arheologice privind un monument roman descoperit în așezarea civilă de la Odorheiu Secuiesc ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 13-15
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Legislația lui Justinianus I, Justinus II și Tiberius II Constantinus, cu privire la teritoriile de la Dunărea de Jos / The legislation of Justinianus I, Justinus II și Tiberius II Constantinus regarding the territories from the lower Danube ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 16-33
articol de periodic ITTU, Constantin (autor) Ecoul căderii Constantinopolului în „Türkenkalender”, incunabul Gutenberg din 1454, precum și în câteva scrieri de epocă The echo of the fall of Constantinople in the „Türkenkalender”, a Gutenberg's incunabulum from 1454, and in other contemporary writings ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 34-42
articol de periodic COSMA, Ela (autor) „Jus Valachicum” legiferat în „Statutele Făgărașului” (15 mai 1508) / Enacted „Jus Valachicum” in the „Statutes of Făgăraș” (15 May 1508) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 43-58
articol de periodic ȚIGĂU DRAGOȘ, Lucian (autor) Scaunul Sibiului în lumina unui registru fiscal din 1593 / The seat of Sibiu in the light of a tax register of 1593 ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 59-77
articol de periodic IONIȚĂ, Adrian (autor) Blazonul princiar descoperit la Cetatea Făgărașului / The princely coat of arms discovered at the Făgăraș Castle ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 78-92
articol de periodic SIMA, Claudia Elena (autor) Epoca de aur a lui Gabriel Bethlen / The golden age of Gabriel Bethlen ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 93-101
articol de periodic LUKÁCS, Antal (autor) Zălogiri de sate în timpul principesei Anna Bornemisza: Cantacuzinii la Recea făgărășeană / Des mises en gage de villages au temps de la princesse Anna Bornemisza: la maison Cantacuzène à Recea de Făgăraș ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 102-117
articol de periodic FARAON, Irina (autor) , FARAON, Gheorghe (autor) Produse de sticlărie de la Porumbacu reflectate în jurnalele economice ale principesei Anna Bornemisza / Glassware products from Porumbacu reflected in princess Anna Bornemisza' economic diaries ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 118-134
articol de periodic LAZĂR, Mariana (autor) Ultimele dispoziții testamentare ale Elinei Cantacuzino și confirmarea lor domnească (noiembrie 1688) / Elina Cantacuzino's last testamentary disposals and their ruler confirmation (November 1688) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 135-149
articol de periodic DRAGNE, Aurel (autor) Cercetările arheologice de la Biserica brâncovenească „Sfântul Nicolae” din Făgăraș – campania 2023 / Recherches archéologique de l'Église brancovenienne „Saint Nicolas” de Făgăraș – campagne 2023 ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 150-170
articol de periodic CIOCÎLTAN, Alexandru (autor) Familia Boer (Boér) în matricolele Parohiei Romano-catolice din Făgăraș (1703-1850) / The Boer (Boér) family in the registers of the catholic church in Făgăraș (1703-1850) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 171-192
articol de periodic BOAMFĂ, Ionel (autor) Etnie, limbă și confesiune la nivelul cartierelor făgărășene (II) / Ethnicity, language and confession at the level of the districts of Făgăraș (II) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 193-210
articol de periodic ABRUDAN, Mircea-Gheorghe (autor) Protopopiatul Ortodox Făgăraș în anii 1843-1844: preoți și parohii / The Orthodox Deanery of Făgăraș in 1843-1844: priests and parishes ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 211-222
articol de periodic KARDA, Bianca R. (autor) Războiul de Independență al României reflectat în publicația săptămânală Le Monde Illustré / Romanian Independence war seen by french magazine Le Monde Illustré ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 223-229
articol de periodic TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Loisir și societate în cadrul comunității românești din Sighișoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea / Freizeit und gesellschaft in der rumänischen gemeinde Schässburg in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 230-239
articol de periodic ITTU GUDRUN, Liane (autor) Zilele Asociațiilor săsești, Sibiu 18-24 august 1884 / Die Sächsischen vereinstage, Hermannstadt 18-24 august 1884 ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 240-249
articol de periodic DETEȘAN, Daniela (autor) Despărțământul Săliște al Astrei în documente inedite (1894-1924) / The Saliste Department of ASTRA in unpublished documents (1894-1924) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 250-259
articol de periodic ISTRATE, Voica (autor) Proiecțiile cinematografice la Brașov în anul 1914, înaintea începerii Primului Război Mondial / Cinematographic screenings in Brașov in the year 1914, before the outbreak of World War I ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 260-270
articol de periodic TABĂRĂ, Vasile (autor) Particularități ale contribuției umane a românilor din Țara Făgărașului la Primul Război Mondial comparativ cu a celor din Transilvania / Particularities of the human contribution of the romanians from the Făgăraș area in the First World War, compared with those from Transylvania ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 271-287
articol de periodic CÂMPEANU, Marius (autor) , CÂMPEANU, Maria-Alexandra (autor) Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Credincioșii părintelui dr. Vasile Lucaciu în Marele Război / Will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. The Believers of the father Vasile Lucaciu in the Great War ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 288-297
articol de periodic DIN, Petre (autor) România și Primul Război Mondial în percepția medicului militar Raul Dona / Romania and the World War I in the military doctor' approach Raul Dona ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 298-309
articol de periodic MAREȘ, Cristian (autor) , STOIAN, Emil (autor) Reacții românești la jurnalul nediplomatic al generalului american Harry Hyll Bandholtz / Romanian reactions to the non-diplomatic diary of the american general Harry Hill Bandholtz ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 310-322
articol de periodic GRAPĂ, Judit (autor) Istoria hergheliei de la Sâmbăta de Jos, județul Brașov, oglindită în documentele vremii. Partea a IV-a (1920-1934) / The history of the stud farm from Sâmbăta de Jos, Brasov county, reflected in the documents of the time. Part IV (1920-1934) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 323-338
articol de periodic TIRON, Tudor-Radu (autor) Memorialistul Constantin Argetoianu despre decorările din vremea regelui Carol al II-lea / The memorialist Constantin Argetoianu about the decorations from the time of king Carol II ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 339-376
articol de periodic MALCOCI, Iulia (autor) , XENOFONTOV, Ion Valer (autor) Academicianul Andrei Lupan (1912-1992), în contextul epocii sale / Academician Andrei Lupan (1912-1992) in the context of his era ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 339-376
articol de periodic CORCA, Andreea (autor) De la detenția politică, la medicina psihiatrică. Interviu cu Galina Răduleanu / From political detention to psychyatric medicine. Interview with Galina Răduleanu ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 391-404
articol de periodic CONSTANTINESCU, Violeta (autor) Plenara CC al PCR din iulie 1968 și reabilitarea foștilor ilegaliști comuniști. Studiu ce caz: Elisabeta Luca, soția liderului comunist Vasile Luca / The Plenary session of the CC of RCP from July 1968 and the rehabilitation of the former underground communist members. Case study: Elisabeta Luca: the wife of communist leader Vasile Luca ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 405-413
articol de periodic ARAPU, Valentin (autor) , NISTOR, Paul (autor) Interferențe imagologice și etnoculturale prin prisma studiilor de istorie orală în comunitățile rurale de pe valea Prutului: cazul lui Onisifor Caraman din satul Leușeni, raionul Hîncești/județul istoric Lăpușna / Imagological and ethnocultural interferences through the prism of oral history studies in rural communities of the Prut valley: the case of Onisifor Caraman from the village of Leușeni, Hîncești district/historical county of Lăpușna ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 414-431
articol de periodic CEBOTARI, Svetlana (autor) Impactul războiului din Ucraina asupra securității Republicii Moldova: realități și perspective / The impact of the war in Ukraine on the security of the Republic of Moldova: realities and perspectives ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 432-447
articol de periodic STRĂUȚIU, Eugen (autor) Câteva considerații privind întocmirea dicționarelor de personalități locale. Cazul comunității Miercurea Sibiului / Some considerations regarding the compilation of dictionaries of local personalities. The case of the Miercurea Sibiului community ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 448-459
articol de periodic MĂNESCU, Constantin (autor) Monahismul creștin în viziunea arhimandritului Efrem Enăcescu / The christian monasticism in the vision of the archimandrite Efrem Enăcescu ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 460-466
articol de periodic TRUFIN, Lorena (autor) Un secol de istorie – Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat” / Das Museum des Fogarascher Landes „Valer Literat” – eine 100 jährige geschichte PATRIMONIU / HERITAGE 469-476
articol de periodic BĂJENARU, Constantin (autor) Muzeul din Făgăraș în primii ani ai perioadei comuniste / The Museum in Făgăraș in the first years of the communist period PATRIMONIU / HERITAGE 477-487
articol de periodic VOINA, Delia (autor) Arhitectura religioasă din orașele județului Sibiu ilustrată în colecția de Clișee Fischer a Muzeului Național Brukenthal / Religious architecture in the towns of Sibiu county reflected in the Fischer Cliché collection of the Brukenthal National Museum PATRIMONIU / HERITAGE 488-496
articol de periodic DRAGNE, AMALIA (autor) Colecția de fotografie documentară a Muzeului Țării Făgărașului „Valer Literat” / La collection de photographie documentaire au Musée du Pays de Făgăraș „Valer Literat” PATRIMONIU / HERITAGE 497-507
articol de periodic PETCU, Nicoleta (autor) Figurina Cocoș din colecția de Ceramică Regală a Muzeului Național Bran / The Cock figurine from the collection of Royal Ceramics of the Bran National Museum PATRIMONIU / HERITAGE 508-517
articol de periodic MALANCA, Răzvan (autor) , NIȚĂ, Andreia-Nicoleta (autor) Icoane pe sticlă din Șcheii Brașovului, aflate în proprietate privată / Privately owned icons painted on glass from Șchei, Brașov PATRIMONIU / HERITAGE 518-529
articol de periodic RĂDULESCU, Cristiana (autor) Depozitarea și conservarea colecției de ceramică populară a Muzeului Țării Făgărașului „Valer Literat” / La stockage et conservation de la collection de céramique populaire du Musée du Pays de Fagaras „Valer Literat” PATRIMONIU / HERITAGE 530-539
articol de periodic TEODOR LIGIA, Otilia (autor) , SPIRIDON, Mihai (autor) Aspecte privind etapele de restaurare a unui vas neolitic de provizii de mari dimensiuni / Aspects regarding the stages of restoration of a neolithic vessel of large dimensions PATRIMONIU / HERITAGE 540-544
articol de periodic Restaurarea lăzii breslei tăbăcarilor sași din Făgăraș / Le restauration du coffre de la guilde des tanneurs saxons de Făgăraș PATRIMONIU / HERITAGE 545-552
articol de periodic BOIȘTEANU, Florian (autor) Marian Cosac, Cercetarea arheologică și activitatea muzeelor de istorie din România în documente ale fostei Securități, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2023, 192 p. RECENZII / REVIEWS 555-558