Zargidava - Revistă de Istorie, VIII, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Prof. univ dr. Victor Spinei la 65 de ani 7-18 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Unele aspecte privind raporturile dintre spațiul egeean și regiunile istro-pontice în bronzul tîrziu I. Istoria românilor 19-61 română
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) Notă privitoare la două obiecte de piatră descoperite în județul Tulcea I. Istoria românilor 62-69 română
articol de periodic LEONTE, Constantin (autor) "Începuturile" Țării Moldovei I. Istoria românilor 70-74 română
articol de periodic BERCEANU, Maria (autor) Dregători și dregătorii în ținutul Bacău pînă la sfîrșitului al XVI-lea I. Istoria românilor 75-86 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Genealogii de "ceangăi". O istorie familială dincolo de fronziere I. Istoria românilor 87-96 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Regele Ferdinand și problema reformelor în anii primului război mondial I. Istoria românilor 97-103 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Pârvan și Valéry: afinități, analogii I. Istoria românilor 104-113 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) V. Pârvan - căuzaș al realizării și consolidării Marii Uniri I. Istoria românilor 114-121 română
articol de periodic FLORESCU, Gheorghe (autor) Germania și germanii în Memoriile lui N. Iorga (1917-1918) (II) I. Istoria românilor 122-142 română
articol de periodic MINUȚ, Adolf (autor) Participarea regimentului 92 infanterie la luptele din Cehoslovacia, decembrie 1944-aprilie 1945 (I) I. Istoria românilor 143-157 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Generalii N. Dăscălescu și V. Mitrea - 125 de ani de la naștere I. Istoria românilor 158-171 română
articol de periodic ALEXANDRU, Ionel (autor) Decembrie 1989 în perspectivă istoriografică I. Istoria românilor 172-188 română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Unele descoperiri arheologice, muzee și monumente istorice din Turcia II. Istorie universală 189-196 română
articol de periodic SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana (autor) Pământul - element primordial (I) Reprezentări și simboluri în religie II. Istorie universală 197-203 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Hubert Schmidt - profilul unui savant omplicat în cercetările arheologice din România II. Istorie universală 204-216 română
articol de periodic BUZATU, Gheorghe (autor) , CÎRSTEA, Marusia (autor) Europa est-centrală (1919-1939): un studiu de caz II. Istorie universală 217-259 română
articol de periodic MURARIU, Mihai (autor) Măsuri disciplinare în școala normală "Ștefan cel Mare" din Bacău între anii 1934-1946 III. Didactica şi istoria învăţământului 260-270 română
articol de periodic MURARIU, Mihai (autor) Momente din trecutul școlii normale de băieți Bacău: an școlar 1941-1942 III. Didactica şi istoria învăţământului 271-276 română
articol de periodic SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana (autor) O lecție cu Ioan Mitrea III. Didactica şi istoria învăţământului 277-282 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Constantin Daicoviciu: o biografie - Dumitrașcu Sever, Sfrengeu Florin IV. Recenzii şi note bibliografice 283-285 română
articol de periodic GHIURCĂ, Manuela (autor) Studii și evocări despre Iulian Antonescu (1932-1991) IV. Recenzii şi note bibliografice 286-288 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Arheologia Moldovei, XXX/ 2007, Editura Academiei Române, BUCUREȘTI, 2008, 498 P. IV. Recenzii şi note bibliografice 289-290 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis, XXIV, Editura Constantin Matasă, Piatra-Neamț, 2007, 599 P. IV. Recenzii şi note bibliografice 291-292 română
articol de periodic MIHĂICĂ, Marina-Mihaela (autor) Mousaios, Buletin științific al Muzeului Județean Buzău, vol. XII, Buzău, Editura Alpha MDN, 2007, 302 P. IV. Recenzii şi note bibliografice 293-294 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Epioscopia Romanului. Cercetări arheologice - Ursachi V. IV. Recenzii şi note bibliografice 295-397 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) Membrii Academiei Române din județul Bacău - Marghitan L., Mitrea I. IV. Recenzii şi note bibliografice 298-299 română
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) Tyragetia, Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, Chișinău, Vol I [XVII], nr. 1 și nr. 2, 2007 IV. Recenzii şi note bibliografice 300-301 română