Necropola tumulară de la Sărăteni, 1996, seria Bibliotheca Thracologica 17