Studia in Honorem Ion Niculiță. Omagiu cu prilejul împlinirii a 60 de ani, 1999


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte RUSNAC, Gheorghe (autor) Cuvânt înainte 3 franceză
articol de carte ARNĂUT, Tudor (autor) Magistrul Ion Niculiță la 60 de ani 4-6 română
articol de carte Lista publicațiilor Profesorului Ion Niculiță 7-11 română
articol de carte BORZIAC, Ilie (autor) , CHIRICA, Vasile (autor) Considerații referitoare la musterianul din spațiul dintre Nistru și Carpați 12-20 română
articol de carte LARINA, Olga (autor) , PETRENKO, Vladimir (autor) , SAPOZHNIKOV, I. (autor) Materialul ceramic al culturii Ceramicii Bandliniare. Așezarea Mainova Balka din Ucraina 21-34 română
articol de carte SOROCHIN, Victor (autor) Cronologia relativă și absolută a așezărilor aspectului regional Drăgușeni-Jura 35-45 română
articol de carte URSULESCU, Nicolae (autor) O variantă de statuetă antropomorfă cucutenian-tripoliană 46-53 română
articol de carte SAVA, Eugen (autor) Istoricul cercetărilor și contribuții noi la periodizarea și cronologia absolută a culturii Noua 54-84 română
articol de carte LÁSZLÓ, Attila (autor) , SAFTA, Elvira (autor) Un tip de obiect de bronz de origine nord-pontică descoperit în Moldova Centrală 85-91 română
articol de carte SÎRBU, Valeriu (autor) , JUGĂNARU, Gabriel (autor) Practici magice la tracii culturii Babadag 92-104 română
articol de carte ZANOCI, Aurel (autor) Fortificațiile Hallstattiene timpurii din spațiul estcarpatic 105-120 română
articol de carte LEVIȚKI, Oleg (autor) , HAHEU, Vasile (autor) Necropola hallstattiană târzie de la Giurgiulești 121-134 română
articol de carte ARNĂUT, Tudor (autor) Necropola getică de la Giurgiulești 135-145 română
articol de carte URSU NANIU, Rodica (autor) Motivul hipomorf în arta și economia sacrului la geto-daci 146-160 română
articol de carte BANARU, Valeriu (autor) Unele aspecte ale raporturilor greco-indigene în baza ceramicii de import din cadrul complexelor funerare din afara coloniilor nord-vest-pontice 161-176 română
articol de carte MATEEVICI, Natalia (autor) Contribuții la cercetarea și studierea materialului ceramic grecesc de la cetatea getică de la Butuceni 177-195 română
articol de carte CONOVICI, Niculae (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Sistemul defensiv al davei getice de la Satu Nou - Valea lui Voicu 196-211 română
articol de carte MUNTEANU, Octavian (autor) Ceramica Poienești-Lucașeuca: o tipologie a recipientelor de uz comun 212-230 română
articol de carte PREDA, Constantin (autor) Cu privire la retragerea romană din provincia Dacia 231-238 română
articol de carte POPA, Alexandru (autor) Cu privire la tipul de construcții de piatră cu două sau mai multe încăperi alăturate din aria culturii Sântana de Mureș-Cernjakov 239-255 română
articol de carte SUCEVEANU, Alexandru (autor) Un nou document creștin din Scythia Minor 256-260 română
articol de carte MUSTEAȚĂ, Sergiu (autor) Prelucrarea metalelor în spațiul pruto-nistrean în secolele VIII-IX 261-267 română
articol de carte POSTICĂ, Gheorghe (autor) Agricultura medievală timpurie în spațiul pruto-nistrean 268-279 română
articol de carte POSTICĂ, Gheorghe (autor) , HÂNCU, Ion (autor) , TENTIUC, Ion (autor) Așezarea din secolele IX-XI de la Giurgiulești și unele considerații privind siturile medievale timpurii din zona lacurilor dunărene 280-298 română
articol de carte NICULIȚĂ, Ana (autor) , NICOLAE, Eugen (autor) Tezaurul de la Brătușeni (Sărata Albă), raionul Edineț (sec. XVI) 299-305 română
articol de carte PERJARU, Alexandru (autor) Aspecte istoriografice ale dezvoltării metodologiei în etnografia postbelică din România 306-317 română
articol de carte MATVEEV, Sergiu (autor) Noi ”contribuții la istoria spațiului proto-nistrian în epoca evului mediu timpuriu sec. V-VII d.Chr.” de Igor Corman 318-320 română
articol de carte Abrevieri 321-322 română
articol de carte Cuprins 323-326 română