Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVIII, 2017


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Condițiile de prezentare a manuscriselor pentru publicare română
articol de periodic Abrevieri română
articol de periodic Sumar română, engleză
articol de periodic TEODOR, Dan Gh. (autor) Bizanțul și meseriile artistice carpato-dunărene în secolele V-X 1-16 română
articol de periodic LANGU, Sorin (autor) Contribuții la istoricul nordului ținutului Covurlui în secolul al XV–lea 17-21 română
articol de periodic CĂLIN, Camelia (autor) Practici otomane reflectate în cronici româneșt 22-27 română
articol de periodic CLIT, Costin (autor) Moșiile mănăstirii Aron Vodă din ținutul istoric al Fălciului 28-69 română
articol de periodic MĂNESCU, Constantin (autor) Un monument istoric din secolul al XVIII-lea: Biserica robilor țigani de la poarta Mănăstirii Hurezi 70-78 română
articol de periodic POPA, Maria (autor) , ROTARU, Doina (autor) Contribuția familiei Rosetti-Solescu la viața religioasă a satului Solești 79-107 română
articol de periodic ȚUSCANU, Aurel Florin (autor) Dreptul la neuitare – Arhiereul Policarp Popescu Bârlădeanul (1831-1876) 108-121 română
articol de periodic BOLUM, Marian (autor) Unificarea sistemului monetar național după Marea Unire (1918-1921) 122-141 română
articol de periodic SPRÎNCENATU, Ene-Vasile (autor) „Chestiunea orientală”. Conceptul și elemente de istoriografie 142-146 română
articol de periodic CĂLIN, Camelia (autor) , CALIN, Gerard (autor) Aspecte din viața și activitatea doctorului Carol Davila 147-156 română
articol de periodic RĂDULESCU, Marius (autor) Puterea armată română în Războiul de Independență (1877) 157-166 română
articol de periodic MUȘTIUC, Neculai-Silviu (autor) Document referitor la pierderile Armatei Române în luptele de la Plevna (30 august – 4 septembrie 1877) 167-172 română
articol de periodic CRISTESCU, Sorin (autor) King Charles I, D.A. Sturdza and the American Diplomatic Mission in Romania (1902-1905) 173-207 engleză
articol de periodic SPÂNU, Alin (autor) Spionaj fără Happy end. Cazul Vasile Leonte (1917) 208-212 română
articol de periodic IONESCU, Nicolae (autor) Preoți din Eparhia Hușilor în războiul de întregire a neamului (1916-1918) 213-220 română
articol de periodic TĂNASE, Mircea (autor) Alexandru Marghiloman și făurirea României Mari – între faptă și (nemeritată) răsplată 221 română
articol de periodic RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Relații româno-sovietice (1918-1940) 237-262 română
articol de periodic CONDRATICOVA, Liliana (autor) Piese de argintărie laică din Basarabia 263-269 română
articol de periodic RUSU, Mariana (autor) Obiceiuri de familie reflectate în presa din R.S.S.M. 270-277 română
articol de periodic TOMA, Andreea Luminița (autor) Identitatea tradițională a țăranului român în muzeografia lui Horia Bernea 278-285 română
articol de periodic CRUȘNINSCHI, Maria (autor) Simboluri vegetale în arta populară bucovineană 286-291 română
articol de periodic PÂȚU, Olguța (autor) Retrospectivă privind casa tradițională din împrejurimile orașului Bacău 292-296 română
articol de periodic CERNOSCHI, Adina-Gabriela (autor) Lirica populară între religie și superstiții 297- română
articol de periodic ANTONIU, Marian (autor) Considerații privind arhitectura casei tradiționale din județul Vaslui 300-305 română
articol de periodic SANDU, Ion (autor) , SANDU, Irina (autor) Autentificarea viorii Stradivarius care a aparținut savantului român Ștefan Odobreja 306-316 română
articol de periodic PUIȘORU, Adrian (autor) Reabilitarea Mănăstirii Golia - Etapa II-a 317-322 română
articol de periodic MARCOS, Mónica M. (autor) Metrología en arquitectura egipcia de la XVIII dinastía, en Luxor (Egipto) (sec. XV-XVIII) 323-341 spaniolă
articol de periodic ILIE, Aurora-Florentina (autor) Restaurarea drapelului Regimentului de Jandarmi pedeștri, model 1922 – studiu de caz 342-350 română
articol de periodic CUȚUI, Alexandrina (autor) Restaurarea unor icoane împărătești de început de secol XIX 351-356 română
articol de periodic FLORESCU, Oana (autor) , SANDU, Ion (autor) Noi proiecte organizate de muzeele tehnice cu participarea elevilor și studenților 357-366 română
articol de periodic CÎMPIANU, Cristina (autor) Restaurarea unei foi de ziar ce cuprinde revendicări ale românilor din Transilvania de la 1848. „Organu Natiunale” 367-374 română
articol de periodic TEODORIU, Georgeta (autor) Restaurarea tabloului ,,Portret de bărbat” al pictorului Carol Szathmari – studiu de caz 375-378 română
articol de periodic ANICOLĂESEI, Radu (autor) , HOBINCU, Corneliu (autor) Conservarea preventivă a armelor de panoplie din colecția Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui. Studiul de caz și istoric – revolverul Gasser M 1873 379-387 română
articol de periodic PREUTU-GRIGORE, Liviu (autor) Conservare digitală - II 388-392 română