Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 16 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia: ActaBC, IX CUȚUI, Alexandrina (autor) Mitropolitul primat Calinic Miclescu și raporturile sale cu biserica catolică 185-192 română
articol de periodic 2015 Acta Bacoviensia: ActaBC, X CUȚUI, Alexandrina (autor) Intervenții de restaurare făcute asupra unor biserici-monument istoric din Bucovina la sfîrșitul secolului XIX și în prima jumătate a secolului XX (documente din Arhiva de Stat Cernăuți) 225-236 română
articol de periodic 2016 Acta Bacoviensia: ActaBC, XI CUȚUI, Alexandrina (autor) Mitropolitul Calinic Miclescu - repere genealogice 47-64 română
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXI, nr. 2 CUȚUI, Alexandrina (autor) Considerații privind activitatea Bisericii Ortodoxe Române din Bucovina la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX Istorie modernă şi contemporană, istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 76-84 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII-1 CUȚUI, Alexandrina (autor) Cadrul juridic al Bisericii Ortodoxe Române la începutul secolului XX Studii şi cercetări istorice 317-326 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2014 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXV CUȚUI, Alexandrina (autor) Metodologia restaurării și conservării lemnului policrom afectat de atac biologic 359-366 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2015 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVI CUȚUI, Alexandrina (autor) Starea de conservare a iconostasului Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Moara, județul Suceava 464-467 română
articol de periodic 2016 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVII CUȚUI, Alexandrina (autor) Starea de conservare a iconostasului bisericii "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" din satul Moara, județul Suceava 528-545 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVIII CUȚUI, Alexandrina (autor) Restaurarea unor icoane împărătești de început de secol XIX 351-356 română
articol de periodic 2018 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXIX, nr. 2 CUȚUI, Alexandrina (autor) Metodologia restaurării tabloului ,,Adorația Magilor” Restaurare – conservare 269-274 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXIV, seria istorie-etnografie CUȚUI, Alexandrina (autor) , SCURTU, Costin (autor) Considerații asupra seviciului religios în armata română 127-140 română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 2 CUȚUI, Alexandrina (autor) Bucovina și Primul Război Mondial. Contribuția clerului la război, prizonierii și refugiații română
articol de periodic 2007-2008-2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXXIV-XXXV-XXXVI CUȚUI, Alexandrina (autor) Problematica restaurării icoanei "Soborul Maicii Domnului" - Studiu de caz - 439-442 română
articol de periodic 2013 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XL CUȚUI, Alexandrina (autor) Restaurarea Sfintei Cruci din Iconostasul bisericii Mănăstirii Malea, județul Argeș 229-238 engleză
articol de periodic 2012 Sargetia. Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă CUȚUI, Alexandrina (autor) Metodologia restaurării icoanei „Sf. Haralambie și Sf. Nicolae” Studii, articole, comunicări 527-532 română, engleză
articol de periodic 2012 Tulcea 1878-1948. Memoria unui oraș. Lucrările colocviului Recuperarea memoriei orașului Tulcea, 1878-1948: împlinire sau deziderat? Tulcea, 24-26 septembrie 2012 CUȚUI, Alexandrina (autor) Catedrala ,,Sf. Nicolae” din Tulcea – mărturii istorice 393-400 română