Acta Bacoviensia: ActaBC, IX, 2014


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CHIABURU, Elena (autor) Cochii vechi și mezatul în Țara Moldovei (pînă la 1800) 11-28 română
articol de periodic ROMANDAȘ, Bogdan (autor) Considerații privind familia Cupăreștilor (veacul al XVII-lea) 29-42 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) , STANCU, Vasile (autor) Aspecte privind atribuțiile locuitorilor din Brețcu și Tg. Secuiesc privind întreținerea și folosirea pasului Oituz în secolele XVII-XIX 43-58 română
articol de periodic SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Sigilii ale domnitorului Constantin Brîncoveanu 59-64 română
articol de periodic MÎRZA, Mihai (autor) "În sama lui te-am dat să te chivernisească și să-ți proarte de grijă de toate". Testamentul unui boier moldovean din secolul al XVIII-lea: Marele vornic Constantin Balș (1760) 65-90 română
articol de periodic MUNTEANU, Mihaela (autor) Evoluția intereselor marilor puteri în sectorul Dunării Românești în prima jumătate a secolului al XIX-lea 91-104 română
articol de periodic VĂCARU, Silviu (autor) Trecerile pe la vama Oituz în timpul ciumei din anul 1829 105-122 română
articol de periodic DESPINESCU, Anton (autor) Răscoala catolicilor din Săbăoani în memoria posterității 123-126 română
articol de periodic BERCEANU, Maria (autor) Condicile de calități, veritabile CV-uri ale funcționarilor publici în epoca regulamentară - II 127-160 română
articol de periodic DUȚĂ, Alexandru (autor) Farurile Comisoei Europene a Dunării din Delta Dunării și de pe Insula Șerpilor (1856-1939) 161-176 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Un prețuitor al arhivelor. Episcopul Nicolae Iosif Camilli 177-184 română
articol de periodic CUȚUI, Alexandrina (autor) Mitropolitul primat Calinic Miclescu și raporturile sale cu biserica catolică 185-192 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) Loja masonică "Discipolii lui Pythagora" din Galați (1865-1935). Scurt istoric 193-204 română
articol de periodic CHIRILĂ, Ina (autor) George Bacovia în arhivele Naționale Iași 205-216 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Comemorarea a 400 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare în județul Bacău 217-232 română
articol de periodic NEGRU, Monica (autor) Din istoria Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române și a filialei Bacău 233-256 română
articol de periodic SCURTU, Costin (autor) Pregătirea forțelor terestre dobrogene pentru participarea la primul rîzboi mondial (1914-1916) 257-366 română
articol de periodic POHRIB, Mariana (autor) Documente referitoare la istoricul orașului Sulina în timpul participării României la primul război mondial 287-300 română
articol de periodic ȚUSCANU, Aurel (autor) Episcopia Romanului în timpul primului război mondial 301-306 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ioan (autor) Casa "Alecsandi" din Bacău - adnotări calendaristice 307-321 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Mișcări muncitorești în județul Bacău în analiza poliției (1930-1943) 323-332 română
articol de periodic NIȚU, Ionela (autor) Situația refugiaților polonezi venizi în județul Vîlcea în timpul celui de-al doilea război mondial 333-352 română
articol de periodic HUGIANU, Ciprian (autor) , LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Documente inedite despre suferințele românilor din comuna Poiana Sărată în urma dictatului de la Viena 353-370 română
articol de periodic BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) Reconstituiri biografice: Ștefan Zeletin pe frontul întregirii naționale 367-286 română
articol de periodic PORORO, Anca-Elena (autor) , STAN, Constantin (autor) Pagini dramatice privind evacuarea armatei române din Basarabia și Bucovina de Nord (iunie-iulie 1940) 371-388 română
articol de periodic CRISTE, Eugeniu (autor) Fapte de arme de mult uitate. Misiunea școlii de ofițeri în rezervă infanterie nr. 2 Bacpu în zona Păuliș-Șiria-Ineu-Gurahonț 389-394 română
articol de periodic UNGUREANU, Elena (autor) Școala pedagogică de educatoare Bacău 395-408 română
articol de periodic MARTINESCU, Georgiana (autor) De la divanul judecătoresc la Curtea de Apel Iași. Scurtă incursiunea în istoria unei instituții 409-416 română
articol de periodic NIȚU, Ionela (autor) , PINTILIE, Dan (autor) Istoricul societății anonime "Argeș" pentru exploatarea de păduri și industria lemnului mai înainte de E. Lessel 417-426 română
articol de periodic OANCEA, Angela (autor) Serviciul sanitar al județului Bacău prezentare de fond 427-444 română
articol de periodic CHIRILĂ, Ina (autor) Colecția "Victor Cădere". Prezentare de fond 445-450 română
articol de periodic ZÎRNĂ, Elena (autor) Școala de ofițeri rezervă infanterie nr. 2 Bacău (1920-1945) - prezentarea instituției și a fondului de arhivă 451-462 română
articol de periodic VULPE, Gabriela (autor) Serviciul sanitar al județului Covurlui. Monografii sanitare și programe ale campaniilor sanitare 463-482 română
articol de periodic ANUȚEI, Roxana (autor) Comisia județeană de verificare Bacău. Prezentare de fond 483-502 română
articol de periodic URSACHI, Mariana (autor) Secția secretariat a sfatului popular al orașului Iași (1947-1968) prezentare de fond 503-512 română
articol de periodic IFTIMI, Rodica (autor) Secția învățămînt a sfatului popular al municipiului Iași (1949-1968) Prezentare de fond 513-526 română
articol de periodic TĂNASĂ, Cristina (autor) Comitetul raional Buhuși al P.C.R. (1950-1964). Prezentare de fond 527-532 română
articol de periodic BIBEA, Leonard (autor) , LIXANDRU, Cristina (autor) Opinii referitoare la situația arhivelor unităților medico-sanitare 533-542 română
articol de periodic FODOR, LIGIA-MARIA (autor) Arhivele naționale ale României. Propunere pentru elaborarea unei strategii de relații publice 2014-2016 543-548 română
articol de periodic MUNTEANU, Vilică (autor) Mihai Gheorghiu, primul direwctor al instituției arhivelor Statului din Bacău - 100 de ani de la naștere 551-562 română
articol de periodic CIUTĂ, Ioan (autor) Imagiu pentru un mare om: Mihai Gheorghiu 563-566 română
articol de periodic CHIRIACESCU, Emilia (autor) Gînduri despre fostul meu șef, Mihai Gheorghiu 567-569 română
articol de periodic RACHIERU, Mihai (autor) Mihai Gheorghiu, primul meu director - un mare domn 570-572 română
articol de periodic GHEORGHIU, Radu (autor) Despre tata... 573-577 română
articol de periodic CADAR, Cornel (autor) , COSMOVICI, Emanuel (autor) , DOBOȘ, Dănuț (autor) , DOBOȘ, Fabian (autor) , IACOVICI, Isidor (autor) , LUPU, Ștefan (autor) , MORARU, Alois (autor) Episcopul martir Anton Durcovici. De la leagăn pînă la mormînt 579-588 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Un mare nedreptățit al istoriei: generalul de corp de armată N. Dăscălescu 589-600 română
articol de periodic TUDOR, Vasile (autor) Trista soartă a unui brav pilot aviator băcăuan 601-606 română
articol de periodic MOȘNEAGU, Marian (autor) Un băcăuan în fruntea marinei militare române - viceamiralul ing. Grigore Marteș 607-620 română
articol de periodic CEPOIU, Traian (autor) Mihai Rachieru - arhivist la Bacău 621-626 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Bacău, istorie adevărată - Zaharia Dumitru 627-632 română
articol de periodic FILIP, Roxana (autor) Blazoane individualizînd familii nobile de origine română din Transilvania (secolele XVI-XIX) - Szemkovics Laurențiu-Ștefan 633-634 română
articol de periodic GUSETH, Klara (autor) Ghidul arhivelor din Republica Moldova - Trașcă Mihai 635-636 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Evoluția sistemului vamal moldovenesc din secolul al XIV-lea pînă la începutul secolului al XIX-lea 637-639 română