Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 3, 2014


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - Contents – Sommaire – Inhalt 5-10 română, engleză, rusă, franceză, germană
articol de periodic ITTU, Constantin (autor) Constantin Brâncoveanu ”numai de sânguratic neamul lui” 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor 13-23 română, engleză
articol de periodic LAZĂR, Ginel (autor) Activitatea de mecenat a lui Constantin Brâncoveanu reflectată prin prisma cărților de patrimoniu ale Muzeului Național de Istorie a României 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor 23-36 română, engleză
articol de periodic BICA, Viorica (autor) Constantin Brâncoveanu, însemne ale timpului 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor 37-56 română, franceză
articol de periodic MOȚOC, Radu (autor) Săbiile lui Constantin Brâncoveanu 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor 57-70 română, engleză
articol de periodic MĂNESCU, Constantin (autor) Mănăstirea Hurezi – simbol al jertfei pentru credință și neam 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor 71-80 română, engleză
articol de periodic TIRON, Tudor-Radu (autor) Întregiri genealogice și heraldice la istoria Brâncovenilor din secolul al XIX-lea 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor 81-100 română
articol de periodic SCĂICEANU, Cristian Andrei (autor) Intrarea României în Primul Război Mondial văzută de contemporani 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial 101-112 română, engleză
articol de periodic MICU, Bianca Luminița (autor) Amintiri din spatele frontului: fragmente din corespondența Elenei Mureșianu către fiul său, Aurel, anul 1914 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial 113-120 03_ACTA_TERRAE_FOGARASIENSIS_III_2014_113.pdf
articol de periodic STOIAN, Emil (autor) Intrarea trupelor române în Bran – 15 august 1916 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial 121-160 română, franceză
articol de periodic BĂJENARU, Constantin (autor) Făgărășenii și Primul Război Mondial. Memorie și istorie (II) 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial 161-180 română, engleză
articol de periodic FARAON, Gheorghe (autor) Contribuții la istoria Țării Făgărașului. Participarea vădenilor la Primul Război Mondial 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial 181-204 română, engleză
articol de periodic POPESCU, Marin (autor) Mausoleul de la Mateiaș, monument de suflet al muscelenilor. Avatarurile monumentelor 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial 205-220 03_ACTA_TERRAE_FOGARASIENSIS_III_2014_205.pdf
articol de periodic SAVU, Lucica (autor) Câteva considerații referitoare la densitatea de locuire a Depresiunii Făgărașului în a doua epocă a fierului arheologie-istorie 221-240 română, engleză
articol de periodic DRAGOTĂ, Gheorghe (autor) Așezări dacice din Țara Făgărașului arheologie-istorie 241-262 română, engleză
articol de periodic MATVEEV, Sergiu (autor) Istoricul cercetărilor arheologice a sitului de la Sobari (r. Soroca) arheologie-istorie 263-276 română, engleză
articol de periodic BORDI, Zsigmond Lóránd (autor) Spade medievale descoperite în județul Covasna arheologie-istorie 277-308 română, engleză
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Împărați bizantini în spațiul românesc arheologie-istorie 309-330 română, engleză
articol de periodic ANTAL, Lukács (autor) , DRAGNE, Aurel (autor) Cele mai vechi biserici românești din Țara Făgărașului arheologie-istorie 331-352 română, franceză
articol de periodic BUCUR, Alexandru (autor) Contribuții la istoria învățământului brașovean. Școlile de grăniceri și grănicerești (1773 – 1921) arheologie-istorie 353-382 română, engleză
articol de periodic TABUNCIC, Sergiu (autor) Un protest al sacagiilor orașului Chișinău din anul 1821 arheologie-istorie 383-400 română, engleză
articol de periodic BARNA, Marinela Loredana (autor) Brașovul relatat în paginile Gazetei de Transilvania în anii 1848 – 1849 arheologie-istorie 401-410 română, engleză
articol de periodic CÂMPEANU, Marius (autor) Considerații privind înființarea și organizarea Vicariatului greco-catolic al Maramureșului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea arheologie-istorie 411-428 română, engleză
articol de periodic STRĂUȚIU, Eugen (autor) Despărțământul Miercurea al Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (1901 – 1945) arheologie-istorie 429-444 română, engleză
articol de periodic PETRENCU, Anatol (autor) Pe cont propriu, neînvinși, însă arheologie-istorie 445-450 română, rusă
articol de periodic SZEKERES, Attila István (autor) Preocupări de heraldică în Transilvania arheologie-istorie 451-474 română, engleză, maghiară
articol de periodic SONOC, Alexandru (autor) , CHIRIAC, Mihai (autor) Scurte considerații asupra unor piese sculpturale romane provinciale din județul Sibiu Patrimoniu 475-490 română, engleză
articol de periodic SONOC, Alexandru Gh (autor) O scenă de luptă inspirată de cucerirea cetății Buda de către austrieci (1686) în colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu Patrimoniu 491-514 română, engleză
articol de periodic BODA, Gheorghe (autor) Influențe ale picturii brâncovenești și postbrâncovenești în bisericile hunedorene Patrimoniu 515-520 română, engleză
articol de periodic TEUCEANU, Radu (autor) Lexiconul pentru comercianți al savantului german Carl Günther Ludovici (1707 – 1778), ”Eröffnete Akademie der Kaufleute” – studiu de caz Patrimoniu 521-636 română, germană
articol de periodic APOSTOL, Alina (autor) Cărți cu dedicații din biblioteca lui Nicolae Grigorescu Patrimoniu 537-546 română, engleză
articol de periodic ITTU GUDRUN, Liane (autor) Primul Război Mondial în operele artiștilor plastici germani din Transilvania Patrimoniu 547-560 română, engleză
articol de periodic LAZĂR, Monica (autor) Presa bucureșteană din anii neutralității. Digitizare colecție patrimoniu și valorificare pe site-ul M.N.I.R.: Marele Război Patrimoniu 561-570 română, engleză
articol de periodic SAFTA, Sanda (autor) Arta populară musceleană din cadrul Muzeului Municipal Câmpulung Muscel Patrimoniu 571-584 română, engleză
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Spațiul muzeal și cerințele acestuia în viziunea liderilor muzeografiei din România (1918–1948) Patrimoniu 585-598 română, engleză
articol de periodic URSESCU, Cristina Marta (autor) , ANDREI, Ana-Maria (autor) Constantin Brâncoveanu, continuator în dezvoltarea limbii literare române. Un exemplar al Bibliei lui Șerban Cantacuzino în laboratorul de conservare Patrimoniu 599-606 română
articol de periodic TEODOR, Ligia Otilia (autor) Degradări ale ceramicii arheologice – metode de prevenire și tratament Patrimoniu 607-616 română, engleză
articol de periodic HUȘLEAG, Arina (autor) Cultura Precucuteni între istorie, restaurare și expunere Patrimoniu 617-617 română, engleză