Acta Musei Tutovensis: ActaMT, IV, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) Descoperiri arheologice din secolul IV e.n. în Depresiunea Neamț 7-19 română
articol de periodic GROSU, Vasile (autor) , VORNIC, Vlad (autor) Necropola de tip Sîntana de Mureș - Cernjachov de la Brăviceni (R. Orhei, Republica Moldova). Date preliminare 20-28 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Amfore cu "corpul în formă de Burduf" descoperite în mediul Sîntana dintre Carpați și Prut 29-43 română
articol de periodic MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Structuri sociale reflectate în practicile funerare întîlnite în unele necropole apaținînd culturii Săntana de Mureș 44-51 română
articol de periodic BARNA, Mihaela (autor) , PURICE, Bianca (autor) Pelaghia Roșia sau femeile din 1848 (nuvelă istorică) în manuscrisul lui Aurel Mureșianu 52-55 română
articol de periodic HOBANA, Ion (autor) Comment Victor Anestin a "tufe" la guerre europeenne 56-61 franceză
articol de periodic ILIE, Ana (autor) , ILIE, Elena (autor) D.P. Perpessicius - A density marked by war 62-66 engleză
articol de periodic ZELETIN, C. (autor) Evenimentele istorice naționale și poezia lui George Tutoveanu 67-72 română
articol de periodic CREȚU, Nicolae (autor) Istoria în "mers", în imaginea ei ficțională 73-76 română
articol de periodic ȘERBAN, Cecilia (autor) Heteroptere pentatomoidee și coreoidee (Heteroptera, Insecta) în zona rezervației de dune fluviatile de la Hanu Conachi (jud. Galați) 77-82 română
articol de periodic TOGĂNEL, Florentina (autor) Ichneumonoid wasps in the entomological collection of the Tîrgu-Mureș Natural sciences Museum 83-95 română
articol de periodic ERHAN, Mihai-Georgel (autor) The density variation of planktonic crustacean populations (Copepoda and Cladocera) from the Izvoru Muntelui - Bicaz Reservoir 96-103 română
articol de periodic CURLIȘCĂ, Angelica (autor) New data regarding captivity feeding of pinnipeds-Otaria byronia (Shaw,1800) (otariidae/Pinnipedia/Carnivora) 104-108 engleză
articol de periodic GEACU, Sorin (autor) Populări cu căprior (Capreolus capreolus L.) efectuate pe teritoriul României în perioada 1943-193 109-115 română
articol de periodic BOTOȘ, Daniela (autor) Macromycetes in the "Gheorghe Sălăgeanu" collection (order Polyporales) 116-123 engleză
articol de periodic CARATA, Cristina (autor) Spontaneous decorative plants from Dealu Mare Area, Vaslui District 124-126 engleză
articol de periodic AONCIOAIE, Carmen (autor) Aquatic associations from the Bistrița Inferior River Basin 127-132 engleză
articol de periodic BRAȘOVAN, Andreea (autor) , CODREA, Vlad (autor) Managementul haldelor de steril și regenerarea vegetației-sponrtanee și în culturi expertimentale în bazinul Petroșani 133-137 română
articol de periodic LANGU, Sorin (autor) , ONEL, Cristian (autor) Aspecte ale circulației monetare în zona Bîrladului în secolele VIII-XVI 138-141 română
articol de periodic LANGU, Sorin (autor) Circulația monedei mărunte în teritoriile extracarpatice între 1092 și sfîrșitul secolului al XIV-lea 142-150 română
articol de periodic RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Doamna Elena Cuza (1825-1909) 151-161 română
articol de periodic BUTNARU, Alina (autor) Periodice bîrlădene din secolele XIX-XX în colecțiile muzeului "Vasile Pîrvan" 162-171 română