Cercetări asupra graiurilor românești de peste hotare, 2000