Buletinul Societății Politecnice: BSP, 1921


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Comitetul Societății Politecnice 3-40 română
articol de periodic Ședința Adunărei Generale dela 15 Decembrie 1920 41-45 română
articol de periodic Ședințele Comitetului 46-52 română
articol de periodic IONESCU, I. (autor) Emil Balaban 51-60 română
articol de periodic inginer, FILIPESCU, Gheorghe (autor) Flexiunea șinelor de tramvaiu 61-68 română
articol de periodic Concluziuni privitoare la rețeaua telefonică a orașului București 69-104 română
articol de periodic secretar, ATHANASESCU, Th. (autor) Reconstrucția provizorie a podului peste Tisa dintre Szajol și Szolnok 105-113 română
articol de periodic inginer, IONESCU, Ion (autor) Conferință ținută în ziua de 13 Martie 1921 la Societatea Studenților în Matematici din București 114-131 română
articol de periodic inginer, STOICA, Victor (autor) Asupra Gurilor Dunărei 132-141 română
articol de periodic inginer, GEORGESCU, Nicolae (autor) Răspuns la articolul „Asupra Gurilor Dunărei” de D-l inginer Victor V. Stoica 142-146 română
articol de periodic inginer, PROFIRI, Nicolae (autor) Note 147-161 română
articol de periodic inginer, ANDRIESCU-CALE, I. C. (autor) Recenzii 162-175 română
articol de periodic Revista Revistelor 175-190 română
articol de periodic Un Apel 191 română
articol de periodic Biblioteca Ministerului Lucrărilor Publice 192 română
articol de periodic Planșe 192-193 română
articol de periodic Sumarul Ședinței Comitetului dela 29 Ianuarie 1921, respectiv 25 Martie 1921 193-198 română
articol de periodic inginer, RUSS, Alexandru (autor) Justinian Teișanu 199-200 română
articol de periodic inginer, SALIGNY, Anghel (autor) I. C. Brătianu și corpul tecnic. 201-203 română
articol de periodic Relativ la crearea de noi institute tehnice pe lângă Universitățile din București și din Iași 204-269 română
articol de periodic inginer, FILIPESCU, Gheorghe (autor) Flexiunea șinelor de tramvaiu 270-276 română
articol de periodic inginer, ȘTEFĂNESCU-RADU, Ion (autor) Asupra unor neajunsuri constatate în rețelele existente de distribuție electrică cu curent alternativ. Un mijloc simplu de prevenire 277-281 română
articol de periodic Note 282-292 română
articol de periodic La vie Technique et Industrielle 308-309 franceză; română
articol de periodic inginer Inspector general, GHEORGHIU, Ștefan (autor) Neculai Gallea 310-311 română
articol de periodic Le régime du Danube d'après le nouveau statut établi conformément aux traités de paix 312-332 franceză; română
articol de periodic inginer, DOBRESCU, I. (autor) Reorganizarea învățământului agricol superior 333-339 română
articol de periodic SFINTESCU, CINCINAT I. (autor) Orașele Basarabiei din punct de vedere edilitar 340-351 română
articol de periodic inginer, GAVRILESCU, Ramiro (autor) Note - „Dunărea și problemele ei științifice, economice și politice”- Recenzie carte 352-357 română
articol de periodic Arhim., IVAN, Nicolae (autor) Concurs 358-359 română