Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 40 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1998 Începuturile creștinismului românesc daco-roman, anul 1998 IONESCU, Ion (autor)
articol de periodic 1994 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IONESCU, Ion (autor) Simboluri paleocreștine din secolele II-III pe unele monumente funerare din Dacia romană Note şi discuţii 241-251 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă IONESCU, Ion (autor) Scurtă analiză istorico-juridică privind modul de soluționare a diferendului de frontieră din Sudul Dobrogei, urmare a viciului de formulare a articolului 46 din tratatul de la Berlin - 1878 68-71 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă IONESCU, Ion (autor) Dificultățile trasării frontierei dunărene dintre România și Bulgaria, efect al viciilor de text, redactare și procedură în urma tratatului de la Berlin 90-93 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă IONESCU, Ion (autor) , MOȘOIU, Traian (autor) Mijloace de comunicații moderne adoptate de marina militară română La începutul secolului al XX-lea 183-189 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă IONESCU, Ion (autor) Pregătirea marinei române pentru război 1940-1941. Structură și organizare 321-326 română
articol de periodic 2005 Analele Dobrogei: AnD, VIII, serie nouă IONESCU, Ion (autor) Un erou între eroi cătut în luptele din Sudul Dobrogei - sublocotenent Areta-Haret Teodorescu (1894-1916) 61-67 română
articol de periodic 1971 Argesis - Studii și Comunicări, III, seria Științele naturii - istorie IONESCU, Ion (autor) Despre originea și semnificația etimologică a toponimicului Argeș Istorie 153-162 română
articol de periodic 2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie IONESCU, Ion (autor) Conacul de la Ștefănești al slugerul Mușat 625-632 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text & Atlas IONESCU, Ion (autor) Nota relativă la calculul eforturilor în grinzile independente uniform încărcate 37-39 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text & Atlas IONESCU, Ion (autor) Despre comparațiunea construcțiunilor geometrice sau geometrografia 141-149 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP IONESCU, Ion (autor) Un nou metod pentru măsurarea cu lantul pe teren înclinat 53-54 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP IONESCU, Ion (autor) Art. 48 din Legea pentru reorganizarea Corpului tecnic 100-102 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, IONESCU, Ion (autor) Representarea grafică a coeficientului de calitate a metalelor 291-295 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, IONESCU, Ion (autor) Paziți-va de contrafaceri sau minuni ale ingineriei-hotarnice. Influnența filologiei asupra arpentagiului. Puncte cu dimensiuni. Direcțiunea corpurilor liber suspendate. Măsurarea unghiurilor cu metru. Poligoane regulate magice. Lungimea perimetrului elipsei. lmpărțirea poligoanelor în părți echivalente, neavînd aceiași suprafață. Faruri de 40 metri înălțime, infinit de mari situate la infinit, etc. 330-340 română
articol de periodic 1901 Buletinul Societății Politecnice: BSP IONESCU, Ion (autor) Relatorul de viteza 240-243 română
articol de periodic 1906 Buletinul Societății Politecnice: BSP, I inginer, IONESCU, Ion (autor) Încărcarea construcțiunilor cu oameni 69-78 română
articol de periodic 1906 Buletinul Societății Politecnice: BSP, I inginer, IONESCU, Ion (autor) Importanța actuală a podurilor de zidărie. Evoluțiunea deschiderii bolților lor. Podul Friedrich August 147-156 română
articol de periodic 1907 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Partea Tehnica secretar, IONESCU, Ion (autor) Istoricul Societății Politecnice 25-68 română
articol de periodic 1908 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, IONESCU, Ion (autor) Chestiuni de inginerie la al patrulea Congres internațional al matematicianilor 199-208 română
articol de periodic 1908 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Partea Tehnica inginer-șef, IONESCU, Ion (autor) Regimul Dunărei. Studii și lucrări făcute în România pentru cunoașterea regimului acestui fluviu 62-79 română
articol de periodic 1908 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Partea Tehnica inginer-șef, IONESCU, Ion (autor) Kilometrajul 99-126 română
articol de periodic 1908 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Partea Tehnica inginer-șef, IONESCU, Ion (autor) Chestiuni de inginerie la al patrulea Congres internațional al matematicienilor 199-208 română
articol de periodic 1909 Buletinul Societății Politecnice: BSP, I inginer-șef, IONESCU, Ion (autor) Ghețurile Dunării 186-201 română
articol de periodic 1912 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Partea Tehnica inginer-șef, IONESCU, Ion (autor) Modificarea legei corpului tecnic 241-246 română
articol de periodic 1912 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Partea Tehnica inginer-șef, IONESCU, Ion (autor) Modificarea legei corpului tecnic 314-334 română
articol de periodic 1912 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Partea Tehnica inginer-șef, IONESCU, Ion (autor) Modificarea Legei Corpului Tecnic 425-444 română
articol de periodic 1912 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Partea Tehnica inginer-șef, IONESCU, Ion (autor) Estetica podurilor metalice. Lecțiunea de închidere a cursului de poduri metalice la Școala de Poduri și Șosele 481-491 română
articol de periodic 1912 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Partea Tehnica inginer, IONESCU, Ion (autor) Navigabilitatea Siretului 745-754 română
articol de periodic 1913 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Partea Tehnica inginer-șef, IONESCU, Ion (autor) Spiru C. Haret 61-69 română
articol de periodic 1921 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, IONESCU, Ion (autor) Conferință ținută în ziua de 13 Martie 1921 la Societatea Studenților în Matematici din București 114-131 română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.1 (254) IONESCU, Ion (autor) Reuniunea muzicală „Înfrățirea” Din ţară 29 română
articol de periodic 1965 Revue Roumaine de Chimie, 10-3 ISĂCEASCU, Dimitrie (autor) , GAVĂT, Ion (autor) , IONESCU, Ion (autor) , STOICESCU, Călin (autor) Studies on furfural. XXVII. Controlled synthesis of furfural-acetone monomers 233-243
articol de periodic 1974 Revue Roumaine de Chimie, 19-1 IONESCU, Ion (autor) Quelques remarques sur les proprietes des betons au resines synthetiques sans liants mineraux. I 99-113
articol de periodic 1974 Revue Roumaine de Chimie, 19-2 IONESCU, Ion (autor) Quelques remarques sur les proprietes des betons au resines synthetiques sans liants mineraux. II 293-320
articol de periodic 1979 Revue Roumaine de Chimie, 24-1 IONESCU, Ion (autor) , GOȘA, Kristiana (autor) , PREDESCU, Adrian (autor) High-temperature oil absorption of polycaprolactam obtained by rapid anionic polymerization 85-94
articol de periodic 1960 Studii și Cercetări de Chimie, viii-1 ISĂCESCU, Dimitrie (autor) , IONESCU, Ion (autor) , PETRUȘ, Ileana (autor) Studii în domeniul furfurolului. XI. Rășini de furfurol-acetonă 29-43
articol de periodic 1960 Studii și Cercetări de Chimie, viii-1 ISĂCESCU, Dimitrie (autor) , IONESCU, Ion (autor) , PETRUȘ, Ileana (autor) Studii în domeniul furfurolului. XII. Asupra posibilităților de înrețelare a rășinilor de furfurol-acetonă cu formaldehidă și fenol 45-66
articol de periodic 1960 Studii și Cercetări de Chimie, viii-2 ISĂCESCU, Dimitrie (autor) , IONESCU, Ion (autor) , PETRUȘ, Ileana (autor) Studii în domeniul furfurolului. XIII. Asupra posibilităților de înreșelare a rășiniklor de furfurol-acetonă cu rezorcină, pirogalol și formaldehidă 201-211
articol de periodic 1960 Studii și Cercetări de Chimie, viii-2 ISĂCESCU, Dimitrie (autor) , IONESCU, Ion (autor) Studii în domeniul furfurolului. XIV. Cercetări asupra rezistenței unor materiale plastice termoelastice la acțiunea microordanismelor 243-271
articol de periodic 1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii IONESCU, Ion (autor) Despre originea și semnificația etimologică a toponimicului Argeș 153-162 română