Buletinul Societății Politecnice: BSP, 1896


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Planșă. Locomotive electrice română
articol de periodic Ședințele Comitetului Societății Politecnice română
articol de periodic Exploatare. Cablele planurilor aeriane română
articol de periodic Planșe română
articol de periodic Plan general al cataractelor Dunărei de Jos între Moldova și T. Severin română
articol de periodic Experiențe la Purkersdorf cu bolți de 2300 m. lumina de sistemul Monier română
articol de periodic Experiențe la Purkersdorf cu bolți de 2300 m. lumina de sistemul Monier română
articol de periodic Experiențe la Purkersdorf cu bolți de 2300 m. lumina de sistemul Monier română
articol de periodic Anunciu română
articol de periodic Planșă română
articol de periodic Lista membrilor Societăței Politecnice 2-14 română
articol de periodic Dare de seamă de lucrările Societăței 15-22 română
articol de periodic șef de secție CFR, CONDIESCU, I. P. (autor) Banchetul dat în onoarea d-lui Inspector General Anghel Saligny 23-28 română
articol de periodic Instalatiunea de incalzire cu abur și ventilatiune proiectate pentru Universitatea din Iasi 29-30 română
articol de periodic Comisiunea metodelor de încercare a materialelor de construcțiune 30-32 română
articol de periodic Resistenta materialelor 32-35 română
articol de periodic Comerciul rus de cereale pe Volga 35-36 română
articol de periodic Varia 37-38 română
articol de periodic Bibliografie 38 română
articol de periodic Publicații 39 română
articol de periodic Publicațiuni 39-43 română
articol de periodic Numiri si inaintari 44 română
articol de periodic PROCA, Al. (autor) Reconstrucția liniei Bacău-Piatra-N. 45-53 română
articol de periodic IONESCU, Ion (autor) Un nou metod pentru măsurarea cu lantul pe teren înclinat 53-54 română
articol de periodic Aparat pentru măsura săgeților în probele podurilor metalice 55-57 română
articol de periodic inginer șef, OPRAN, George N. (autor) Notă asupra art. 48 din Legea pentru organisarea Corpului tehnic al Ministerului de Lucrări Publice, promulgată cu Înaltul decret no. 2339 din 9 iulie 1894 57-60 română
articol de periodic șef de secție de întreținere, CONDIESCU, Ioan P. (autor) Notă asupra întretinerei călei 60-64 română
articol de periodic Cestiuni economice 65-68 română
articol de periodic Varia 68-70 română
articol de periodic Anunț 71-72 română
articol de periodic inginer, POENARU, Dem. (autor) Tracțiunea electrica (rezumatul conferinței de la 21 februarie) 73-79 română
articol de periodic Instalațiunile palatului universitar din Iași 79-84 română
articol de periodic Organisarea serviciului de administrație centrală și cel exterior pe rețelele de căi ferate din Europa 84-92 română
articol de periodic PROCA, Al. (autor) Carierele din țara 93-99 română
articol de periodic Încercarea nisipurilor destinate la facerea mortarelor 99-100 română
articol de periodic IONESCU, Ion (autor) Art. 48 din Legea pentru reorganizarea Corpului tecnic 100-102 română
articol de periodic Varia 102-103 română
articol de periodic Răspunsuri la întrebările din buletinul no. 2, privitoare la lucrul inginerilor în biurouri 103-104 română
articol de periodic Publicațiuni 106 română
articol de periodic Combustibili minerali din Romania. Conferință ținută la Societatea Politecnică de Constantin Alimanestianu, inginer de mine 110-118 română
articol de periodic PERETZ, Petru Paul (traducător) Organisarea serviciului de administrație centrală și cel exterior pe rețelele de căi ferate din Europa 118-130 română
articol de periodic Carierele din țera 131-136 română
articol de periodic Notă asupra art. 67 din regulament, iunie sancționat la 8 februarie 1896, pentru aplicarea legei Corpului tecnic, promulgată la 9 iunie 1894 136-137 română
articol de periodic Ce este apa artesiană 138-141 română
articol de periodic Forța de pătrundere a armelor moderne 141-146 română
articol de periodic ASSAN, B. G. (autor) Cestiuni economice 145-148 română
articol de periodic Cronica 148-152 română
articol de periodic Respunsuri la intrebarile din buletin no. 2 152-153 română
articol de periodic Circulara 153-155 română
articol de periodic Publicațiuni 155-156 română
articol de periodic Calculul cablurilor pentru planurile aeriane 157-167 română
articol de periodic Cariere 174-179 română
articol de periodic Cronica 179-182 română
articol de periodic Publicațiune 182 română
articol de periodic Proiectul unei uzini pentru spălarea lavetelor, destinate întreținerei locomotivelor C.F.R. 183-197 română
articol de periodic licențiat în științe, BUNGETZIANU, D. (autor) Organisarea serviciului meteorologic in Franța 197-209 română
articol de periodic inginer mecanic, ASSAN, B. G. (autor) Industria morariei în România 210-212 română
articol de periodic Drumurile de fer americane 212-218 română
articol de periodic Cronica 219 română
articol de periodic Căile Ferate Române 219-221 română
articol de periodic licențiat în științe, BUNGETZIANU, D. (autor) Organisarea Serviciului meteorologic in Franța 223-237 română
articol de periodic inginer, CARP, G. (redactor) Asupra calculului podurilor de șosele luădind in considerație regulamentul austriac pentru poduri din anul 1887 237-241 română
articol de periodic inginer, CONDIESCU, Ion P. (autor) Note asupra întreținerei căilor ferate 242-244 română
articol de periodic ASSAN, B. G. (autor) Industria stearică 244-249 română
articol de periodic Marele rețele 249-252 română
articol de periodic Cronică 253-258 română
articol de periodic Publicațiune 258 română
articol de periodic FRUNZĂ, G. (autor) Trenurile sanitare române 259-267 română
articol de periodic BUNGETZIANU, D. (autor) Organisarea Serviciului meteorologic din Franța 268-280 română
articol de periodic Regimul financiar. Capital-acțiuni 280-282 română
articol de periodic Cronică 283-286 română
articol de periodic Publicațiuni. Căile Ferate Române 286 română
articol de periodic Lista inginerilor după grade și vechime 287-290 română
articol de periodic Observațiuni meteorologice în observatorul din Potsdam în anul 1893 291-302 română
articol de periodic Suprimarea pasagiilor de nivel în orașele mari ale Statelor Unite 302-304 română
articol de periodic CONDELESCU, Ion P. (autor) Note asupra intreținerei calei ferate 305-307 română
articol de periodic Drumurile de fer americane 308-311 română
articol de periodic Cronică 312-315 română
articol de periodic Publicațiune 315-316 română
articol de periodic Procedeu graphic pentru calculul, repartisarea și estimațiunea lucrărilor de terasamente 317-356 română
articol de periodic FRUNDĂ, G. (autor) Notă asupra formărei lucrătorilor în atelierul central CFR 331-333 română
articol de periodic inginer de mine, ALIMĂNEȘTIANU, C. (autor) Considerațiuni generale asupra întocmirei Legii minelor 356-360 română
articol de periodic căpitan din marină, DEMETRIADE, P. G. (autor) Observațiunile magnetice și determinarea coordonatelor magnetice 360-366 română
articol de periodic Imbunătățirea porților de fer și a celor-lalte cataracte de pe Dunărea-de-Jos 366-374 română
articol de periodic Cronica 374-375 română
articol de periodic Publicațiuni 375 română
articol de periodic Considerații sțiințifice asupra resultatelor experiențelor facute la Purkersdorf cu bolți sistem "Monier", deschidere de 23 M. 377-395 română
articol de periodic Îmbunătățirea Porților de Fier și a celor-l'alte cataracte de pe Dunărea de Jos 395-402 română
articol de periodic Desvoltarea industriei petrolifere in Romania 403-410 română
articol de periodic Cronica 411-412 română
articol de periodic Publicațiuni 412 română
articol de periodic Societatea Politecnică 415-418 română
articol de periodic inginer, MALTENSKY, Arnold (autor) Calculul grafic al grindei continue 419-430 română
articol de periodic Unde atmosferice lunare 433-439 română
articol de periodic inginer, RĂILEANU, C. (autor) Construirea unui pod boltit cu articulațiuni pe varianta nouei gări Râmnicul-Sărat 439-443 română
articol de periodic Cestiuni economice 443-445 română
articol de periodic Cronica 446-451 română
articol de periodic Publicațiuni 451 română