Buletinul Societății Politecnice: BSP, 1908, Partea Tehnica


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Comitetul Societății Politecnice pe anul 1908 5-30 română
articol de periodic Luminatul cu electricitate al orașului București 31-41 română
articol de periodic Încercări de gudronarea șoselelor din România 43-45 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 47-50 română
articol de periodic POPESCU, G. (autor) Ședința Comitetului de la 22 decembrie 1907 53-61 română
articol de periodic inginer-șef, IONESCU, Ion (autor) Regimul Dunărei. Studii și lucrări făcute în România pentru cunoașterea regimului acestui fluviu 62-79 română
articol de periodic inginer, SALIGNY, Mihai (autor) Comparație între un zid de sprijinire de beton armat și altul de zidărie 80-84 română
articol de periodic inginer-șef, RAILEANU, Constantin (autor) Forță motrice din combustibili de puțină valoare 85-92 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 93-97 română
articol de periodic inginer-șef, IONESCU, Ion (autor) Kilometrajul 99-126 română
articol de periodic inginer, NICULESCU, Cristea (autor) Consolidarea podului Pengea 127-137 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 138-146 română
articol de periodic Planșa no. 1 147 română
articol de periodic Compararea rezultatelor anului bugetar 1906/7, cu acele ale anului precedent, precum și cu mijlocia celor 5 ani precedenți 147-171 română
articol de periodic Planșa no. 2 148 română
articol de periodic inginer, MATEESCU, Ștefan (autor) Castel de apă în beton armat 171-184 română
articol de periodic inginer, NITESCU, Emil (autor) Calculul cupolelor de grosime constantă 185-191 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 192-196 română
articol de periodic inginer, POPESCU, G. (autor) Inștiințare 197 română
articol de periodic secretar, POPESCU, N. M. (autor) Publicațiune 198 română
articol de periodic Planșă 199 română
articol de periodic inginer-șef, IONESCU, Ion (autor) Chestiuni de inginerie la al patrulea Congres internațional al matematicienilor 199-208 română
articol de periodic ing., NICULESCU, C. (autor) Tabele pentru verificarea construcțiunilor de beton armat 209-223 română
articol de periodic inginer, RIPIANU, Traian (autor) Aprecierea rezistenței trenurilor datorită denivelărilor pe rosturi 224-229 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 230-237 română
articol de periodic Planșe 238-241 română
articol de periodic secretar, TEODOR, I. D. (autor) Ședința Comitetului dela 17 Maiu 1908 239-241 română
articol de periodic Memoriu asupra construcțiunei și rentabilităței liniei Ploești-Slobozia 242-251 română
articol de periodic inginer, MIREA, Stefan N. (autor) Noile poduri de șosea de peste Siret 252-256 română
articol de periodic Extrase din revistele streine 257-264 română
articol de periodic inginer, NICULESCU, Cristea (autor) Studiu asupra calculului împingerii pământurilor 265-275 română
articol de periodic Planșe 265-269 română
articol de periodic Planul de sistematizare a Capitalei 276-292 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 293-299 română
articol de periodic inginer, NICULESCU, Cristea (autor) Studiu asupra calculului împingerii pământurilor 301-309 română
articol de periodic Noile poduri de șosea peste Siret 310-318 română
articol de periodic inginer, POPESCU, Al. I. (autor) Proect de extinderea unui oraș 319-327 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 328-332 română
articol de periodic inginer, GERMANI, D. (autor) Alimentarea Capitalei cu apă subterană de la Ulmi (Basinul Argeșului) 333-347 română
articol de periodic inginer, DELESCU, V. (autor) Usina centrală pentru producerea și distribuirea energiei electrice 348-358 română
articol de periodic inginer, POPESCU, Alexandru I. (autor) Extrase din reviste streine 359-365 română
articol de periodic Planșe 366-367 română
articol de periodic secretar, TEODOR, I. D. (autor) Ședința Comitetului de la 21 Iunie 1908 367-369 română
articol de periodic inginer, POPESCU, Gh. (autor) Lucrări pentru îmbunătățirea calei navigabile pe Dunăre 369-393 română
articol de periodic inginer, DELESCU, V. (autor) Usina centrală pentru producerea și distribuirea energiei electrice în orașul Caracal 394-408 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 409-412 română
articol de periodic Planșă 413 română
articol de periodic Planșe 414-415 română
articol de periodic secretar, TEODOR, I. D. (autor) Adunarea generală de la 15 decembrie 1907 415-420 română
articol de periodic inginer, GERMANI, D. (autor) Alimentarea Capitalei cu apă subterană de la Ulmi (Basinul Argeșului) 421-430 română
articol de periodic inginer, NICULESCU, Cristea (autor) Lucrările pentru sporirea capacităței de transport a liniei Ploești-Predeal 431-444 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 451-457 română
articol de periodic Planșe 458-463 română
articol de periodic Planșe 464-468 română