Buletinul Societății Politecnice: BSP, 1897


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Planșă română
articol de periodic Planșă română
articol de periodic Planșă română
articol de periodic Planșă română
articol de periodic Planșă română
articol de periodic Planșă română
articol de periodic Reconstruirea Podului peste Inn între Braunau și Simbach română
articol de periodic Planșă română
articol de periodic Reconstruirea podului peste Inn intre Braunau și Simbach română
articol de periodic Reconstruirea podului peste Inn intre Braunau și Simbach română
articol de periodic Cuvinte rostite de D-lui Inspector general P. Terrușanu la înmormântarea Inginerului M. Pappadopolu în ziua de 29 August română
articol de periodic Planșă română
articol de periodic Planșă română
articol de periodic Planșă română
articol de periodic Anunț română
articol de periodic Elementele magnetice în România la 1 ianuarie 1895 română
articol de periodic Tabela grafică a coeficienților română
articol de periodic Dare de seamă a Comitetului asupra gestiunei administrative și financiare pe anul 1897 1-2 română
articol de periodic Lista membrilor Societăței Politecnice la începutul anului 1897 3-15 română
articol de periodic Bilantul veniturilor și cheltuielilor Societăței Politechnice pe anul 1897 3 română
articol de periodic CONDIESCU, I. P. (autor) Intrebuințarea mortarului de puzolana de santorin la lucrările Portului Constanța 4-6 română
articol de periodic Note asupra întreținerei calei ferate 7-10 română
articol de periodic Nota. Rosturile sinelor 19-24 română
articol de periodic Aplicațiune de parazăpezi făcută de Compania P.L.M. 24-27 română
articol de periodic Publicațiune 28-31 română
articol de periodic Intrebuințaera mortarului de puzolana de santorin la lucrările Portului Constanța 33-38 română
articol de periodic Mesurătorul de vitese, sistem Peyer, Favager și Co. 39-42 română
articol de periodic Circulațiunea căruciorului lui Klauss în curbe 42-44 română
articol de periodic Despre schimbatori de cale in curba, schimbatori cu dubla curbura 44-48 română
articol de periodic Progrese și inovațiuni în arhitectură 49-55 română
articol de periodic Despre durata oscilațiunilor la balanțe de preciziune 55-60 română
articol de periodic Necrolog 61 română
articol de periodic Publicațiuni 61-64 română
articol de periodic Note asupra intreținerei calei ferate 65-70 română
articol de periodic Noua formula a d-lui Bazin pentru a calcula debitul canalelor descoperite 70-71 română
articol de periodic Nota asupra deosebitelor chipuri de a aplica regula trapezului la calculul stabilităței baragelor de zidărie 72-76 română
articol de periodic inginer, VARTANOVICI, G. H. (autor) Calculul resorturilor de suspensiune pentru vagoanele cailor ferate 76-85 română
articol de periodic HEPITES, St. C. (autor) Indreptarea calendarului din punctul de vedere economic 85-88 română
articol de periodic Noua ordine de idei pentru calcularea travaiului maximal al șinei din calea ferata și raționala distribuție a traverselor 89-95 română
articol de periodic Publicațiuni 96-97 română
articol de periodic Publicațiuni 97-100 română
articol de periodic Dr., SALIGNY, Anghel (autor) , RADU, E. (autor) Intrebuințarea mortarului de puzolana de santorin la lucrarile portului Constanța 101-107 română
articol de periodic Magasine de grâu, elevatori și instalațiuni electrice la gara maritimă din Novorossiysk de administrațiunea drumurilor de fer din Vladicaucas 108-118 română
articol de periodic inginer, STEPHANOPOL, Const. A. (autor) Controla barelor de transmissiune la aparatele de centralisarea manevrei acelor și semnalelor prin Gări, sistemul Henning 118-125 română
articol de periodic inginer, CORNEA, I. (autor) O noua ordine de idei pentru calcularea travaiului maximal al șinei din calea ferata și raționala distribuție a traverselor 125-132 română
articol de periodic CONDIESCU, I. P. (autor) Note asupra intreținerei calei ferate 132-139 română
articol de periodic Avansari 139-140 română
articol de periodic Publicațiuni 141 română
articol de periodic Magasine de grâu, elevatori și instalațiuni electrice la gara maritimă din Novorossiysk de Administrațiunea Drumurilor de Fer din Vladicaucas 143-148 română
articol de periodic inginer, STEPHANOPOL, Const. A. (autor) Controla barelor de transmissiune la aparatele de centralisarea manevrei acelor și semnalelor prin Gări, sistemul Henning 149-156 română
articol de periodic inginer, VARTANOVICI, G. H. (autor) Transmisiunea energiei electrice la distanțe mari 157-164 română
articol de periodic MEISSNER, A. (autor) Regularea riurilor in general și in special regularea Dunarei de mijloc de la Duna-Radvany până la Baziaș 165-171 română
articol de periodic HEPITES, St. C. (autor) Schimbatu-s'a clima? 171-179 română
articol de periodic Publicațiuni 179-181 română
articol de periodic Publicațiune 181-182 română
articol de periodic inginer, DE HAYAL, Anton (autor) Intrebuintarea mortarului de puzolana de santorin la lucrarile Portului Constanța 183-190 română
articol de periodic Schimbatu-s'a clima? 190-192 română
articol de periodic HEPITES, St. C. (autor) Note și deslușiri 192-199 română
articol de periodic FLAMACHE, A. (autor) Rosturile șinelor 199-208 română
articol de periodic Metoda pentru analisa liniilor de influență experimentală 208-211 română
articol de periodic Prof., MELAN, I. (autor) Calculul construcțiunilor de fer și beton 211-215 română
articol de periodic Publicațiuni 216-217 română
articol de periodic Publicațiune 217-218 română
articol de periodic Intrebuințarea mortarului de puzolana de santorin la lucrarile Portului Constanța 219-227 română
articol de periodic HEPITES, St. C. (autor) Schimbatu-s'a clima? 227-234 română
articol de periodic Reconstruirea podului peste Inn intre Braunau și Simbach 234-240 română
articol de periodic inginer, ZIMMLER, Emil (autor) Un cuvînt asupra regulelor pentru calculul static al coșurilor de uzină 241-242 română
articol de periodic inginer, CORNEA, I. (autor) Noua ordine de idei pentru calcularea travaiului maximal a șinei de cale ferată și raționala distribuție a traverselor 243-248 română
articol de periodic Rosturile șinelor 248-256 română
articol de periodic Publicațiuni 257 română
articol de periodic Publicațiune 258 română
articol de periodic Intrebuințarea mortarului cu puzolana de santorin la lucrarile Portului Constanța 259-265 română
articol de periodic Rosturile șinelor 265-272 română
articol de periodic Cate-va cuvinte asupra calculului terasamentelor 272-274 română
articol de periodic Publicațiuni 272 română
articol de periodic Reconstruirea podului peste Inn intre Braunau și Simbach 274-283 română
articol de periodic Noua ordine de idei pentru calcularea travailului maximal a șinei din calea ferată și raționala distribuție a traverselor 283-288 română
articol de periodic Erata 289 română
articol de periodic inginer, IONESCU, Ion (autor) Representarea grafică a coeficientului de calitate a metalelor 291-295 română
articol de periodic Reconstruirea podului peste Inn intre Braunau și Simbach 297-300 română
articol de periodic Regulament de exploatare și de siguranță publică pentru căile ferate de interes local, concedate în conformitate cu legea promulgată la 30 Maiu 1898 300-306 română
articol de periodic Calculul baragelor. Nou mod de a studia cestiunea 307-311 română
articol de periodic Aparatele cu zavoare. Sistem Bourre 320-325 română
articol de periodic Călătoria șinelor pe căile ferate 325-326 română
articol de periodic Telegrafia cu ajutorul undelor hertziene 327-330 română
articol de periodic inginer, IONESCU, Ion (autor) Paziți-va de contrafaceri sau minuni ale ingineriei-hotarnice. Influnența filologiei asupra arpentagiului. Puncte cu dimensiuni. Direcțiunea corpurilor liber suspendate. Măsurarea unghiurilor cu metru. Poligoane regulate magice. Lungimea perimetrului elipsei. lmpărțirea poligoanelor în părți echivalente, neavînd aceiași suprafață. Faruri de 40 metri înălțime, infinit de mari situate la infinit, etc. 330-340 română
articol de periodic Publicațiuni 341 română
articol de periodic Elementele magnetice terestre ale României 343-347 română
articol de periodic inginer, ZAHARIADE, Al. (autor) Aplicațiuni practice ale riglei de calcul la incercarea metalelor 347-349 română
articol de periodic HEPITES, St. C. (autor) Repartițiunea ploaiei pe districte și pe basinuri in Romania. Anul 1896 350-353 română
articol de periodic Grinzile armate, sistem Moller 353-356 română
articol de periodic Memoriu relativ la instituțiunile de prevedere ale căilor ferate rusești 356-361 română
articol de periodic Transmisiuni electrice de energie 361-366 română
articol de periodic O nouă linie de calcul 366-367 română
articol de periodic Un plagiat 367-368 română
articol de periodic Un apel 368-369 română
articol de periodic Dare de seamă de lucrările Societăței 374-377 română
articol de periodic Elementele magnetice terestre ale României 377-383 română
articol de periodic O noua ordine de idei pentru calcularea travailului maximal a șinei din calea ferată și rațională distribuție a traverselor 383-389 română
articol de periodic Note asupra intreținerei calei ferate 389-397 română
articol de periodic Reducerea lungimei normale a încrucișărilor 398-399 română
articol de periodic Corespondența 399-401 română
articol de periodic Direcțiunea Generală a Poștelor și Telegrafelor 402 română
articol de periodic Publicațiuni 402-406 română
articol de periodic Publicațiuni 406 română