Acta Bacoviensia: ActaBC, IV, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Un fost pîrcălab și isprăvile sale 5-12 română
articol de periodic VĂCARU, Silviu (autor) Populația tîrgului Bacău în anul 1820 13-33 română
articol de periodic IFTIMI, Rodica (autor) Doctorul Gheorghe Cuciureanu și stema familiei sale 35-42 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) , POHRIB, Mariana (autor) 19 martie - ziua pașaportului românesc. Repere ale evoluției cadrului legilativ în perioada dintre regulamentul organic și sfîrșitul celui de-al doilea război mondial (1832-1945) 43-62 română
articol de periodic MIHALCEA, Eugenia-Mărioara (autor) Bacăul de la rural la urban (străzile și numerptarea caselor în secolul al XIX-lea) 63-75 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Școlile de băieți din orașul Bacău pînă la primul război mondial 77-99 română
articol de periodic DOBOȘ, Dănuț (autor) Din istoria școlii Horgești 101-126 română
articol de periodic TĂNASE, Constanța (autor) Pagini din istoria legiunii de jandarmi Buzău 127-138 română
articol de periodic DOBREANU, Ana (autor) Documente privind un episod al problemelor legate de delimitarea frontiertelor dintre Austro-Ungaria și România: joncțiunea căii ferate la Ghimeș-Palanca 139-143 română
articol de periodic DOBOȘ, Dănuț (autor) Căminul cultural din Horgești 145-153 română
articol de periodic NIȚU, Ionela (autor) , PINTILIE, Dan (autor) Istoricul societății "Țesătoria Română" S.A. din Pitești 1907-1948 155-170 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Un manuscris uitat al lui Dumitru Mărtinaș 171-177 română
articol de periodic DUMACHE, Mihail (autor) Aspecte ale vueții cotidiene din plasa Trotuș între anii 1816-1918 179-187 română
articol de periodic NIȚU, Ionela (autor) , PINTILIE, Dan (autor) Participarea argeșenilor cu material etnografic la expoziția "Munca Noastră Românească" din anul 1934 189-193 română
articol de periodic OANEA, Angela (autor) Banca Oituzului Bacău - file de istorie 195-215 română
articol de periodic DUȚĂ, Alexandru (autor) Un precedent istoric al euregiunii "Dunărea de Jos": Ținutul "Dunărea de Jos" (1938-1940) 217-230 română
articol de periodic DAMIAN, Ancu (autor) Giurgiu 1940-1944. Starea de spirit în contextul evenimentelor externe 231-237 română
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) România între anii 1940-1941 în izvoare cartografice 239-256 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Momente din istoria organizației Frontului Plugarilor din Fostul județ Trei Scaune în perioada anilor 1945-1950 257-271 română
articol de periodic BOAR, Liviu (autor) Din activitatea regionalei Mureș a P.C.R. În preajma alegerilor din noiembrie 1946- Documente 273-300 română
articol de periodic CIMPOEȘU, Dorin (autor) Restaurația comunistă sovietică în Basarabia (Republica Moldova) februarie 2001 - iulie 2009 301-319 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Problematica romano-catolicilor din Moldova în presa de limbă maghiară din județele Covasna și Harghita 321-352 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Pagini din presa maghiară din județele Covasna și Harghita, referitoare la biserica ortodoxă din arcul intracarpativ 353-368 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) Considerații generale privind managementul în arhivele naționale 369-386 română
articol de periodic MITITELU, Florența (autor) Arhivele în sprijinul bunei guvernări 387-392 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Digitalizarea arhivelor istorice 393-404 română
articol de periodic DIACONU, Ana Felicia (autor) Un "institut de Documentare" din prima jumătate a secolului XX 405-412 română
articol de periodic DUȚĂ, Alexandru (autor) Propuneri pentru perfecționarea activităților de ordonare și inventariere a colecțiilor de planuri și hărți 413-418 română
articol de periodic TĂNASĂ, Cristina (autor) Accesul la documentele aflate în păstrarea arhivelor naționale în contextul politicii europene 419-428 română
articol de periodic BÎZIAC, Eniko Iren (autor) , CRIȘAN, Cristian (autor) Condiții de păstrare, stadiul prelucrării arhivistice și modalități de valorificare a arhivelor create de fostele CAP-uri 429-437 română
articol de periodic CHIRILĂ, Ina (autor) Paul (Pavel) Gore 27 iulie 1875-8 decembrie 1927 - prezentare de fond - 439-446 română
articol de periodic CATANĂ, Roxana (autor) Biblioteca documentară a Direcției Județene Bacău a Arhivelor Naționale 447-462 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Un prim volum, dintr-un proiect de largă perspectivă: Catagrafiile visteriei oldovei (1820-1845( I. Ținutul Romanului. Partea I /1820) 463-465 română
articol de periodic ALISTAR, Didi (autor) Istorioa învățămîntului preșcolar din județul Bacpu - Ungureanu Elena 467-472 română
articol de periodic TURBATU, Maria (autor) Istoria ilustrată a orașului Tîrgu-Ocna din cele mai vechi timpuri pînă la 1918 - Stoica Corneliu 473-382 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) In memoriam. Alexandru Florinel Duță (1946-2009) 483-500 română