Mousaios, VII, 2001


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PAVELEȚ, Eugen (autor) , PENEȘ, Marilena (autor) Așezarea eneolitică de la Boboci, com. Jugureni, jud. Prahova .9-15 română
articol de periodic BRUDIU, Mihalache (autor) , CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) , LIUȘNEA, Mihaela (autor) , MATEI, Sebastian (autor) Șantierul arheologic Pietroasele - campania 2001 17-26 română
articol de periodic CIOBANU, Doina (autor) Metode și unelte folosite în extragerea sării în spațiul carpato-dunărean în sec. I-XIII 27-50 română
articol de periodic MÂNDRICEL, Ilie (autor) Chezășia și vechiletul 51-59 română
articol de periodic CONSTANTIN, Adrian (autor) Provocări ale mediului înconjurător în secolul al XVII-lea românesc. Pagini de sociologie a devianței 61-74 română
articol de periodic LUPU, Daniela (autor) Veșmintele cărților vechi. Ferecături din colecțiile buzoiene 75-100 română
articol de periodic GHEORGHE, Elena (autor) Aspecte din viața cotidiană la curtea domnească în vremea lui Constantin Brîncoveanu 101-126 română
articol de periodic NICOLESCU, Valeriu (autor) Buzăul și Rîmnicu Sărat în mărturii externe 127-143 română
articol de periodic GAIȚĂ, Alexandru (autor) Pagini pașoptiste buzoiene (II) 145-168 română
articol de periodic BULAT, Nicolae (autor) Școala normală "Petru Maior" din Soraco - Basarabia 169-176 română
articol de periodic MARTINESCU, Maria (autor) Mihai Eminescu - revizor școlar în județele Vaslui și Iași 177-186 română
articol de periodic PRODAN, Costică (autor) Reflectarea obiectivului național românesc în publicațiile și documentele militare de la Cumpăna secolelor al XIX-lea și al XX-lea 187-190 română
articol de periodic DANILOV, Maria (autor) Cărți de la București pentru Basarabia (1918-1920) 191-198 română
articol de periodic AVRAM, Valeriu (autor) Buzăul și aeronautica română în primele decenii ale secolului al XX-lea (partea a II-a) 199-206 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Activitatea românilor aflați peste hotare în timpul refacerii armatei române: ianuarie-iunie 1917 207-242 română
articol de periodic LIUȘNEA, Mihaela (autor) Demersuri ale diplomației europene după acordurile de la Locarno 243-257 română
articol de periodic GHEORGHE, Viorel (autor) Războiul aerian de la curbura Carpaților (1941-1942) 259-282 română
articol de periodic NICOARĂ, Marius (autor) Aspecte militare privind aplicarea convenției de armistițiu a României cu Națiunile Unite în județul Buzău 283-310 română
articol de periodic TĂNASE, Constanța (autor) O pagină de istorie școlară (istoria Gimnaziului "dr. C. Angelescu" Pătîrlagele 1919-1848) 311-318 română
articol de periodic ZGUTTA, Viorica (autor) Constantin Prezan. Repere cronologice în documente de arhivă 319-335 română
articol de periodic OBERLANDER TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Monedă bizantină și de tip bizantin pe teritoriile de la Sud de Carpați în secolele XII-XV - o analiză critică a documentelor numismatice 337-391 română
articol de periodic NISTOR, Veronica (autor) Cîteva jetoane din colecția Muzeului Județean Buzău 393-396 română
articol de periodic PALLY, Filofteia (autor) Arborele în civilizațiile lumii 397-404 română
articol de periodic MUREȘAN, Mihaela (autor) Argumente isrorice ale practicării unei străvechi ocupații în Transilvania: sărăritul 405-408 română
articol de periodic PRODAN, Elena (autor) Detergenți și alți agenți de suprafață 409-417 română
articol de periodic DIACONESCU, Virginia (autor) Aspecte ale biodeteriorării în Muzeul Național de Istorie al României 419-424 română
articol de periodic DOBRESCU, Adela (autor) Probleme puse de conservarea a două tapiserii din colecția Muzeului Județean Satu-Mare 425-430 română
articol de periodic DUMA LUCIA, Maria (autor) Restaurarea unui covor inedit din patrimoniul Muzeului Județean Buzău 431-434 română
articol de periodic DUPONT, Liana (autor) Ce se ascunde sub glazura opacității 435-442 română
articol de periodic FIRAN, Irina (autor) Conservarea și restaurarea unui covor din Basarabia 443-446 română
articol de periodic GÎNGIOVEANU, Sorela (autor) Conservarea și restaurarea unei piese de vestimentație - harna de jupîniță de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 447-448 română
articol de periodic VARGA, Emeșe (autor) Aplicarea metodei clasice în restaurarea unui steag de secol XVIII 449-452 română
articol de periodic GHEORGHE-TACHE, Rodica (autor) Creație și măestrie în lucrările de artă decorativă executate în tehnica sticlei - din colecția Muzeului Județean Buzău - 453-458 română
articol de periodic TOADER-ISPIRESCU, Luminița (autor) Liceul de artă Buzău, scurt istoric al clădirii 459-464 română
articol de periodic BEȘUȚIU, Lucian (autor) , DRĂGĂNESCU, Liviu (autor) , NICOLESCU, Adrian (autor) , SVORONOS, Dan (autor) Cercetări complexe, geofizice și biogeofizice, pentru elaborarea unui model al circulației apelor subterane din zona masivului de sare de la slănic Prahova - România 465-482 română