Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX-II, 1998


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar IV-VII română
articol de periodic TAȘCĂ, George-Felix (autor) Stolnicul Radul Pisc (1410-1470). Înrudirile și ocina Istorie 7-17 română
articol de periodic LIGOR, Alexandru (autor) Documente domnești redactate la Vaslui, Huși și Bârlad în secolele XV-XVI. Statistică, semnificații Istorie 18-30 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ANTON-MANEA, Cristina (autor) Despre neamul Doamnei Neaga Istorie 31-36 română (rezumat în engleză)
articol de periodic DOBRINCU, Dorin (autor) Dările în Moldova epocii fanariote - (I) Istorie 37-69 română (rezumat în franceză)
articol de periodic NEGUȚ, Mariana (autor) Aspecte ale crizei financiare din Țara Româneascăî (1834-1835). Documente inedite Istorie 70-73 română
articol de periodic DAMEAN, Sorin Liviu (autor) Regele Carol I al României - schiță de portret Istorie 74-80 română
articol de periodic CIUPALĂ, Alin Daniel (autor) Cinstirea memoriei domnitorului Alexandru Ioan Cuza de către regele Carol I Istorie 81-84 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) Cîteva aspecte privind contribuția locuitorilor meleagurilor Văii Trotușului la războiul de Independență Istorie 85-89 română (rezumat în franceză)
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) , ROTARU, Elena (autor) Presa vremii, despre înmormântarea lui Vasile Alecsandri Istorie 90-96 română
articol de periodic VITCU, Dumitru (autor) Incident diplomatic româno-american la început de secol Istorie 97-104 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Eroina de la Jiu pe pămîntul Moldovei Istorie 105-109 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Rolul clerului autohton din Basarabia în păstrarea românismului până la Marea Unire din 1918 Istorie 110-113 română
articol de periodic CRISTEA, Viorica (autor) Constantin Prezan - mareșal al României Istorie 114-120 română
articol de periodic COROAMĂ, Radu (autor) Piese din patrimoniul cultural național referitoare la viața și activitatea generarului vasluian Gheorghe Negrescu Istorie 121-125 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Reflecții la o statistică a cominternului din anul 1923. Efectivele internaționalei comuniste Istorie 126-133 română
articol de periodic STANCU, Emilia (autor) Aspecte privind așezămintele spitalicești în perioada interbelică Istorie 134-139 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Bombardamentele anglo-americane efectuate asupra României în Al Doilea Război Mondial Istorie 140-147 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) După 50 de ani. Mărturii inedite privind situația de pe frontul din Moldova în august 1944 Istorie 148-160 română (rezumat în franceză)
articol de periodic APOSTOL, Cornelia (autor) Societatea civilă românească un secol de istorie Istorie 161-169 română
articol de periodic BURAGA, Costache (autor) Despre teatrul neolitic Etnologie 170-172 română
articol de periodic BURAGA, Costache (autor) , BURAGA, Eugenia (autor) Cucutene orânde și după milenii mai flutură... Etnologie 173-184 română
articol de periodic GEORGESCU, Emma Mădălina (autor) Cultul soarelui - cultul strămoșilor Etnologie 185-194 română
articol de periodic GEORGESCU, Emma Mădălina (autor) Simbolismul în terapeutica populară Etnologie 195-203 română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Pieptănături și podoabe de cap feminine, elemente de unitate și continuitate în portul popular românesc Etnografie 204-214 română
articol de periodic ȚURCANU, Georgeta (autor) Etnomuzeologul Ion Chelcea - cercetător, publicist, fondator al Muzeului Etnografic al Moldovei din Iași Etnografie 215-222 română
articol de periodic ARAMĂ, Dalila-Lucia (autor) Atacul diligenței Istoria Culturii 223-228 română
articol de periodic HOZOC, Ionel (autor) Din vremi mai vechi spre praguri noi Istoria Culturii 229-233 română
articol de periodic TAȘCĂ, George-Felix (autor) Un fiu uitat al Bârladului. Prof. Dr. G.G. Tașcă (1875-1915) - membru corespondent al Academiei Române Istoria Culturii 234-244 română
articol de periodic ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Muzeul "Vasile Pârvan" (istoric) Istoria Culturii 245-271 română
articol de periodic JURCĂ, Chira (autor) , TOMESCU, Dorina (autor) Societatea Clotilda Mareșal Averescu pentru ocrotirea tinerelor fete Istoria Culturii 272-278 română
articol de periodic ȚURCANU, Georgeta (autor) Artista Sorana Țopa - documente inedite Istoria Culturii 279-287 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU-NOUR, Arcadiu (autor) Chipul voievodulului Ștefan în dramaturgia română Istoria Culturii 288-292 română
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) , MIHALEA, Angela (autor) Câteva date privind opera medalistică a sculptorului Constantin Kristescu Istoria Culturii 293-305 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CIUDIN, Ștefan (autor) Albina - emblemă a hărniciei și abundenței oglindită în numismatică Istoria Culturii 306-321 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ARNĂUTU, Nicoleta (autor) O piesă de mobilier din colecția de artă orientală și extrem orientală Dr. Marcel Vainfeld Istoria Artei 322-347 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ROTARU, Doina (autor) Un pomelnic de la jumătatea veacului al XVIII-lea din județul Vaslui Istoria Artei 348-360 română (rezumat în franceză)
articol de periodic COJOCARU, Lucia (autor) , JUNCU, Irina (autor) O încercare de sistematizare a mijloacelor de măsurare aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie al Moldovei - Iași MUZEOLOGIE 361-372 română
articol de periodic POPA, Maria (autor) Manifestări muzeale consacrate comemorării a 450 de ani de la moartea voievodului Ștefan cel Mare MUZEOLOGIE 373-378 română (rezumat în franceză)
articol de periodic POPA, Maria (autor) Expoziția "Monumente istorice din județul Vaslui" MUZEOLOGIE 379-388 română
articol de periodic MARTINESCU, Maria (autor) Dor de Eminescu MUZEOLOGIE 389-392 română
articol de periodic CRUCEANU, Viorel (autor) Alexandru Artimon, Ion Mitrea, „Bacău. Reședința voievodală Bacău”, Bacău, 1996, 100 pagini text + 51 ilustrate RECENZII 393-395 română
articol de periodic ARNĂUTU, Nicoleta (autor) O apariție editorială Istoria Bârladului, Bârlad, vol I-II, 1998, 896 pagini + 4 hărți și 25 ilustrații RECENZII 396-405 română
articol de periodic TEODOR, Dan Gh. (autor) Alexandru Andronic (1915-1995) In memoriam 406-416 română