Pontica, XXIV, 1991


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CORIJN, Herman (autor) En s'ispirant des sources europeennes 7-22 franceză
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Rolul Dunării inferioare în cursul epocii neolitice 23-28 română
articol de periodic TONCEVA, Goranka (autor) Problemes de la plastique miniature de l'age du bronze recent en Bulgarie du Nord-Est 29-42 franceză
articol de periodic TAGLIENTE, Marcello (autor) Greci ed indigeni in Basilicata 43-52 italiană
articol de periodic OKHOTNIKOV, B.S. (autor) , OSTROVERKHOV, S.A. (autor) L'ile de Leuke et le culte d'Achille 53-74 română
articol de periodic BUZOIANU, Livia (autor) Tipuri de amfore de sec. VI-IV a.Chr. Descoperite la Tomis 75-96 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Noi mărturii arheologice privind a doua epocă a fierului în Dobrogea 97-121 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) Contribuții privind seria guvernatorilor Moesiei Inferioare în secolul III p. Chr. 123-141 română
articol de periodic MATEI, Cristian (autor) Considerații privind raportul dintre Classis Flavia Moesica și fortificațiile limesul roman de la Dunărea de Jos (sec. I-VI) 143-158 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) , PAȘCA, Cecilia (autor) Sculptura arhitectonică în Dobrogea antică 159-184 română
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) , PAȘCA, Cecilia (autor) Descoperiri recente în necropola romană de sud-vest a Tomisului 185-236 română
articol de periodic DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperirea fortuită a unui mormînt roman tumular de incinerație în apropierea castrului de la Tirighina Barboși 237-245 română
articol de periodic BAUMANN, Victor (autor) O piesă deosebită de toreutică romană. Grifonul de la Telița 247-267 română
articol de periodic BARNEA, Ion (autor) Considerații privind cele mai vechi monumente creștine de la Tomis 269-275 română
articol de periodic BARNEA, Ion (autor) Noi date despre mitropolia Tomisului 277-282 română
articol de periodic NĂSTUREL, Petre (autor) De la o inscripție creștină din Tomis la patimirea Sf. Teogene 283-286 română
articol de periodic CORBU, Emilia (autor) , COVACEF, Zaharia (autor) Considerații asupra unei categorii de opaițe descoperite în sectorul V al cetății Capidava 287-297 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Tomis - Constantia - Constanța 299-327 română
articol de periodic COVACEF, Petre (autor) Cercetări tehnice cu privire la variația nivelului Mării Negre, în legătură cu topografia și modul de alimentare cu apă a cetății Histria, pînă la începutul erei creștine 329-341 română
articol de periodic CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Monede grecești descoperite în cetățile dacice din Munții Sebeșului 343-346 română
articol de periodic OCHEȘEANU, R. (autor) , POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) Cîteva depozite monetare din Scytia Minor depuse ca ofrande funerare (sectoarele III - V d.Cr.) 347-371 română
articol de periodic CHIRIAC, Costel (autor) Despre tezaurele monetare bizantine din secolele VII-X de la Est și Sud de Carpați 373-378 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Schimburile economice în regiunea danubiano-pontică în secolele VIII-XI 379-394 română
articol de periodic PAPASIMA, Tudor (autor) Monede bizantine din cîteva colecții particulare 395-397 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) O monedă bizantină de la Trebizonda descoperită în Dobrogea 399-402 română
articol de periodic CLIANTE, Traian (autor) , OCHEȘEANU, Radu (autor) Pond uncial descoperit la Constanța 403-405 română
articol de periodic MUNTEANU, Mircea (autor) Topoare, alte piese de piatră și însemne ale puterii din epoca bronzului, din Sud-Estul Romaniei 407-418 română
articol de periodic IONESCU, Mihai (autor) Un nou apeduct din teritoriul callatian 419-424 română
articol de periodic DIACONESCU, Marius (autor) , MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Lucrețiu (autor) Cercetări arheologice recente în Peștera de la Casian 425-432 română
articol de periodic MATHE KIS, Roland (autor) Eficiența maximă prin folosirea schimbărilor de ioni 433-436 română
articol de periodic MICU, Ioan (autor) Terminologie marină și halieutică în operele ovidiene din exil 437-441 română
articol de periodic BARBU, Vasile (autor) Andrei Aricescu (1935-1991) 443-447 română