Thraco-Dacica, VII, nr. în TOM: 1-2, 1986


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) 2500 ani de la atestarea, într-un izvor scris, a geților în lupta împotriva armatei persane, în 514 î.e.n. Editorial 5-13 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) Așezări cu ceramică șnurată din Thracia, Macedonia, Thessalia și raporturile lor cu evoluția culturală din regiunile carpato-danubiene STUDII (ETUDES) 14-30 română
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Noua în sud-vestul Tranilvaniei STUDII (ETUDES) 31-45 română
articol de periodic MARINESCU, George (autor) Necropola de la sfârșitul epocii bronzului (cultura Noua) de la Archiud, comuna Țeaca, județul Bistrița-Năsăud STUDII (ETUDES) 46-58 română
articol de periodic MOSCALU, Emil (autor) Mormântul princiar getic de la Peretu (jud. Teleorman) STUDII (ETUDES) 59-70 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Contribuții la cunoașterea civilizației geto-dacice - Așezarea de la Pleașov, jud. Teleorman STUDII (ETUDES) 71-100 română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Despre unele aspecte ale spiritualitâții dacice STUDII (ETUDES) 101-111 română
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) Vestigii ale geto-dacilor din epoca romană de la Sconicești (jud. Olt) STUDII (ETUDES) 112-128 română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Considerații paleoetnobotanice și contribuții la agricultura tracilor și geto-dacilor (IV) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 129-133 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor de faună descoperite în așezarea dacică (sec.III - II î.e.n) de la Lunca Ciurei DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 134-139 română
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) , IOSIFARU, Mariana (autor) , PURICE, SERGIU (autor) , ANDREESCU, Gheorghe (autor) Descoperiri și însemnări de la Buridava dacică. IV DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 140-143 română
articol de periodic SZÉKELY, Zoltán (autor) O descoperire monetară la Arcuș (jud. Covasna) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 144-145 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) „Decebalus per Scorilo” în lumina vechilor și noilor interpretări DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 146-153 română
articol de periodic PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Asupra problemelor culturii Glina în nord-estul Olteniei DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 154-166 română
articol de periodic MATEI, Cristian (autor) Reprezentări ale Cavalerului Trac de la Năvodari DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 167-170 română
articol de periodic PETOLESCU, CONSTANTIN C. (autor) Varia Daco-Romana (XI) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 171-172 română
articol de periodic Din activitatea Institutului de Tracologie în 1985 CRONICA (CHRONIQUE) 173-174 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Al VIII-lea simpozion na'ional de tracologie CRONICA (CHRONIQUE) 174-178 română
articol de periodic Abrevieri ABREVIERI (ABREVIATIONS) 179 română