Pontica, XII, 1979


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MIHAIL, N. (autor) , POP, A. (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) Le Musee d'histoire nationale et d'archaeologie de Constantza 9-54 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri noi în cimitirul getic de la Bugeac, com. Ostrov (1972, 1977-1978) Raport preliminar 55-76 română
articol de periodic BUZOIANU, Livia (autor) Noi ștampile de amfore de la Callatis 77-95 română
articol de periodic BÎRLĂDEANU, Elena (autor) , PREDA, Constantin (autor) Săpăturile arheologice de salvare în zona șantierului naval de la Mangalia 97-107 română
articol de periodic VULPE, Radu (autor) Despre burii de pe Trofeul de la Adamclisi 109-119 română
articol de periodic TUDOR, Dumitru (autor) În legătură cu cariera lui C. Arrius Antonius 121-127 română
articol de periodic GOSTAR, Nicolae (autor) Dacorum Fraturm în inscripția lui Plautius Silvanus Aelianus /CIL, XIV, 4126=I.L.S. 986 = Inscr. Italiae 129-137 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Portretul lui Caracalla descoperit la Ostrov (jud. Constanța) 139-143 română
articol de periodic CULICĂ, Vasile (autor) Plumburi comerciale din cetatea romano-bizantină de la Izvoarele (addenda et corrigenta) 145-149 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Ceramica alanică din secolul al VIII-lea descoperită în centrul Dobrogei 151-156 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) , URECHE, R. (autor) Studiul preliminar al faunei descoperite în așezarea feudală timpurie de la Capidava 157-170 română
articol de periodic BOTZAN, Marcu (autor) Observații din secolul trecut asupra unor construcții antice din Dobrogea 171-179 română
articol de periodic GEMIL, T. (autor) Considerations demographiques relatives a la zone centrale de la Dobrudja a la fin du VIIe siecle (conforment a un registre financiar ottoman) 181-187 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Unele date cu privire la așezarea getică de la sfîrșitul primei epoci a fierului de la Poarta Albă 189-192 română
articol de periodic TZONY, M. (autor) Așezarea daco-romană de la Straja 193-196 română
articol de periodic PANAITESCU, Adrian (autor) Descoperiri pe Via Forensis a municipiului Tropaeum Traiani 197-201 română
articol de periodic CULICĂ, Vasile (autor) Tipar pentru turnat cercei de la Păcuiul lui Soare 203-205 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , MURAT, A. (autor) Aspecte ale vieții economice în Dobrogea în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în lumina tezaurului monetar de la Viile 207-219 română
articol de periodic CUCU, Ștefan (autor) "Amor patrie" la Ovidiu 221-228 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , VERTAN, Antoaneta (autor) Descoperiri monetare din Dobrogea 229-246 română
articol de periodic CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Noi morminte din necropolele TomIsului 247-250 română
articol de periodic MICU, Ioan (autor) Din trecutul muzeului de istorie națională și arheologie Constanța 251-258 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Al XI-lea Congres Internațional de Arheologie clasică 259-261 română
articol de periodic CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Sesiunea științifică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța - 23-25 octombrie 1978 263-270 română
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Dare de seamă asupra activității Muzeului de Arheologie Constanța 271-275 română
articol de periodic PANAITESCU, Adrian (autor) Nicolae Gostar 277-279 română