Thraco-Dacica, XI, nr. în TOM: 1-2, 1990


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) Numele DECEBALOS pe o inscripție descoperită In Dobrogea (Le nom DECEBALOS sur une inscription découverte en Dobroudja) arheologie-istorie 10 română
articol de periodic RADU, Florescu (autor) Despre calendarul dacic (Sur le calendrier dac) arheologie-istorie 20 română
articol de periodic ȘTEFAN, Alexandrov (autor) , ALEXEI, Gotzev (autor) Așezarea preistorică de la Hotovo (Bulgaria de sud-vest) (Die prähistorische Siedlung von Hotovo, Südwestbulgarien) arheologie-istorie 32 română
articol de periodic EUGENIA, Zaharia (autor) Descoperiri ale culturii Monteoru in sud-estul Transilvaniei (Découvertes de la civilisation Monteoru dans le sud-est de la Transylvanie) arheologie-istorie 38 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) , IOAN, Nemeti (autor) Dale preliminare asupra cercetărilor arheologice de la Carei — „Bobald” (Einleitende Angaben der archäologischen Forschungen von Carei — „Bobald”) arheologie-istorie 48 română
articol de periodic EUGEN, Comșa (autor) Vlnăloarea in cursul epocii bronzului pe teritoriul României (La chasse pendant l’âge du Bronze sur le territoire de la Roumanie) arheologie-istorie 58 română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Unele considerații cu privire la brățările și verigile de picior de bronz din Dobrogea (Quelques considérations concernant les bracelets et les anneaux de pieds en bronze de la Dobroudja) arheologie-istorie 68 română
articol de periodic RUSU, Mircea (autor) Coifuri de bronz transilvănene din Hallstatt A—B (Casques en bronze du IIallstatt A —B en Transylvanie) arheologie-istorie 78 română
articol de periodic CAROL, Kacso (autor) Contribuții la cunoașterea Bronzului tirziu din nordul Transilvaniei. Cercetările de la Libotin (Beiträge zur Kenntnis der Spätbronzczeit im Norden Transsilvaniens. Die Ausgrabungen in Libotin) arheologie-istorie 98 română
articol de periodic SEBASTIAN, Morintz (autor) Din nou despre Hallstattul din sud-estul României (Une fois de plus sur le Hallstatt du sud-est de la Roumanie) arheologie-istorie 116 română
articol de periodic EMIL, Moscalu (autor) Noi materiale apar(inind culturii tracice Basarabi de la Ostrovul Corbului (jud. Mehedinți) (A burial of Basarabi culture at Ostrovul Corbului, Mehedinți district) arheologie-istorie 124 română
articol de periodic ALEXIANU, Marius (autor) , GHEORGHE, Dumitroaia (autor) Découvertes gètes récentes concernant l’aspect culturel Canlia dans le département de Neamț arheologie-istorie 134 română
articol de periodic D., Berciu (autor) , IOSIFARU, Mariana (autor) , S., Purice (autor) Descoperiri și însemnări de la Buridava dacică. VIII (Découvertes et notes de la Buridava dace. VIII) arheologie-istorie 138 română
articol de periodic CORNELIU, Beldiman (autor) Semne de tip tamga din Dacia preromană („Tamga” signs from Preroman Dacia) arheologie-istorie 152 română
articol de periodic DUMITRU, Țeicu (autor) Căldarea de cult paleocreștină de la Periam (Der frühchristliche Kultkessel von Periam) arheologie-istorie 156 română
articol de periodic EUGEN D., Pădureanu (autor) Noi descoperiri arheologice in așezarea fortificată de la Păuliș — Dealul Bătrin, jud. Arad (Nouvelles découvertes archéologiques dans le site fortifié de Păuliș-Dealul Bătrin, dép. d’Arad) arheologie-istorie 192 română
articol de periodic PORUCIUC, Adrian (autor) Rom. „codru” explicat pe teren indo-european-balcanic (Rom. „codru” explained on Indo-European-Balkan Ground) LINGVISTICĂ Şl IZVOARE LITERARE ANTICE 208 română
articol de periodic STELIAN, Dumistrăcel (autor) Élémcnls autochtones du vocabulaire daco-roumain, source pour la connaissance de la civilisation géto-dace LINGVISTICĂ Şl IZVOARE LITERARE ANTICE 224 română
articol de periodic LIVIU, Franga (autor) Ovidius și spa|iul danubiano-pontic (Ovidio e lo spazio danubiano-pontico) LINGVISTICĂ Şl IZVOARE LITERARE ANTICE 238 română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Date paleobotanice din așezarea de la Carei (Données paléobotaniques dans le site de Carei) ARHEOBOTANICA - ANTROPOLOGIE - ARHEOZOOLOGIE 240 română
articol de periodic PERIANU, Mihaela (autor) Necropola Bronzului timpuriu de la Ampoi(a (jud. Alba). Descriere antropologică (La nécropole du Bronze ancien d'Ampoija (dép. d’Alba). Description anthropologique) ARHEOBOTANICA - ANTROPOLOGIE - ARHEOZOOLOGIE 248 română
articol de periodic GEORGETA, El Susi (autor) Ofrande animale din necropola de incinerație de la Voiteg (județul Timiș) (Offrandes animaux de la nécropole d’incinération de Voiteg (dép. de Timiș) ARHEOBOTANICA - ANTROPOLOGIE - ARHEOZOOLOGIE 252 română
articol de periodic SERGIU, Haimovici (autor) , CRISTINA, Panove (autor) Studiu arheozoologic asupra materialului provenit din stațiunea din sec. II—III e.n. de la Vlădiceni (jud. Neamț) (L’étude archéo- zoologique concernant le matériel provenu de la station des IIe—IIIe siècles n.è. de Vlădiceni (dép. de Neamț) ARHEOBOTANICA - ANTROPOLOGIE - ARHEOZOOLOGIE 262 română
articol de periodic UDRESCU, Mircea Ștefan (autor) Date zooarheologice asupra resturilor de cîini din așezarea civilă romană de la Stolniceni —Vîlcea (Données zooarchéologiques sur les restes de chiens de l'établissement civil romain de Stolniceni —Vîlcea) ARHEOBOTANICA - ANTROPOLOGIE - ARHEOZOOLOGIE 268 română
articol de periodic ROMEO, Ghircoiașiu (autor) Musical theory and practice in South-Eastern Europe and Mesopotamia, in the light of the ancient culture and the folklore. A comparative study ARHEOMUZICOLOGIE 276 română
articol de periodic SAVIANA, Diamandi (autor) Pe marginea unui articol al lui George Breazul; pretext pentru o incursiune în istoricul cercetărilor tracologice muzicale (Randbemerkungen zur einem Artikel von George Breazul; Vorwand fur einen Streifzug in die Geschichte der musik- thrakologischen Forschung) ARHEOMUZICOLOGIE 282 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) , ION, Glodariu (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , PETRE, Gherghe (autor) , SILVIA, Teodor (autor) Din activitatea Institutului de tracologie in anul 1989 (De l’activité de l’Institut de Thracologie en 1989) CRONICA (CHRONIQUE) 287 română
articol de periodic SAVIANA, Diamandi (autor) XII. Thrakologischen Symposium, Tulcea, 1989 CRONICA (CHRONIQUE) 296 română
articol de periodic ABRÉVIERI (ABRÉVIATIONS) ABRÉVIERI (ABRÉVIATIONS) 299 română