Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 9 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1974 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 SERGIU, Haimovici (autor) Notă privind resturile faunistice descoperite în așezarea de tip Foltești de la Stoicani (jud. Galați) Materiale şi cercetări arheologice 99-102 Română
articol de periodic 1979 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie SERGIU, Haimovici (autor) Caracteristicile paleofaunei din așezările perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului din Moldova Studii 11-20 Română
articol de periodic 1979 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie SERGIU, Haimovici (autor) Fauna din așezările feudale timpurii (secolele VIII - X) de la Bucov - Ploiești Studii 163-213 Română
articol de periodic 1990 Thraco-Dacica, XI, nr. 1-2 SERGIU, Haimovici (autor) , CRISTINA, Panove (autor) Studiu arheozoologic asupra materialului provenit din stațiunea din sec. II—III e.n. de la Vlădiceni (jud. Neamț) (L’étude archéo- zoologique concernant le matériel provenu de la station des IIe—IIIe siècles n.è. de Vlădiceni (dép. de Neamț) ARHEOBOTANICA - ANTROPOLOGIE - ARHEOZOOLOGIE 262 română
articol de periodic 1992 Thraco-Dacica, XIII, nr. 1-2 SERGIU, Haimovici (autor) Observații cu privire la motivul animalier în toréutica traco-geto-dacă (Observation concernant le motif animalier dans la toreutique thraco-géto-dace) ARHEOZOOLOGIE 194 română
articol de periodic 1993 Thraco-Dacica, XIV, nr. 1-2 SERGIU, Haimovici (autor) Materialul provenit din dava de la Piatra Șoimului. Studiu arheozoologic (Le materiel osseux provenu de la dava de Piatra Șoimului. Etude archeozoologique) ANTROPOLOGIE - ARHEOZOOLOGIE 178 română
articol de periodic 1995 Thraco-Dacica, XVI, nr. 1-2 SERGIU, Haimovici (autor) Quelques caracteristiques de l'arcbeozoologie de la culture Noua dans le contexte de Noua-Sabatinovka-Coslogeni, du Bronze final ANTROPOLOGIE - ARHEOZOOLOGIE 242 franceză
articol de periodic 1997 Thraco-Dacica, XVIII SERGIU, Haimovici (autor) Studiul arheozoologic al unui lot de faună descoperit în așezarea eponimă de la Glina ARHEOZOOLOGIE 238 română
articol de periodic 2009 Thraco-Dacica, XXIV, nr. 1-2 SERGIU, Haimovici (autor) Animal bones from the Halmyris fort (Murighiol commune, Tulcea county) 198 engleză