Thraco-Dacica, XVIII, 1997


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Abrevieri (Abréviations) ABREVIERI (ABRÉVIATIONS)
articol de periodic CĂLIN, Marius (autor) Termoluminiscența ca instrument de datare arheologică Arheometrie 20 română
articol de periodic BAHRI, Beci (autor) À props de’un phenomene phonetique commun a l’albanais et au thrace LINGVISTICĂ 24 franceză
articol de periodic MARC, Gabinschi (autor) Etimoanele comune ca mărturii ale contacetlor dintre popoare (contribuții la cunoașterea lexicului autohton din limba romană) LINGVISTICĂ 39 română
articol de periodic IOAN, Lobiuc (autor) Limba romană, membră și a ”uniunii lingvistice carpatice”? LINGVISTICĂ 45 română
articol de periodic MIHĂILĂ, Gheorghe (autor) Les plus anciennes attestations de certains mots probablement autochtones en roumain (du XIIe siecle a 1520) LINGVISTICĂ 74 franceză
articol de periodic FLORENTIN, Burtănescu (autor) , SENICA, Țurcanu (autor) Un nou sceptru eneolitic descoperit în Moldova Arheologie 95 română
articol de periodic VALERIU, Cavruc (autor) The final stage of the early bronze age in south-eastern of Transylvania (in the light of new excavations at Zoltán) Arheologie 133 engleză
articol de periodic VALENTIN, Dergacev (autor) Piesele de metal - referințe la problema genezei culturilor Hallstattului timpuriu din regiunea carpato-danubiano-nord-pontică Arheologie 205 română
articol de periodic IOAN, Opriș (autor) Notes sur la ceramique romaine importee de la Scythie Mineure (I)*. Les grands plats africains à décoration chrétienne estampée de Capidava. Des nouveaux éléments iconographiques Arheologie 218 franceză
articol de periodic COSTACHI, Buzdugan (autor) , ROTARU, Marin (autor) Antichități creștine descoperite la Șuletea (jud. Vaslui) Arheologie 229 română
articol de periodic SERGIU, Haimovici (autor) Studiul arheozoologic al unui lot de faună descoperit în așezarea eponimă de la Glina ARHEOZOOLOGIE 238 română
articol de periodic MOISE, Dragoș (autor) The faunal remains from Zoltan ARHEOZOOLOGIE 241 engleză
articol de periodic EMILIA, Pavel (autor) Considerații cu privire la portul popular românesc din Câmpia Munteniei în context sud-est european Etnologie 247 română
articol de periodic SAVIANA, Diamandi (autor) RICARDO EICHMANN, Koptische Lauten. Eine musikarchäologische Untersuchung von sieben Langhalslauten des 3.-9. Jhd. n. Chr. aus Ägypten, Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 1994, XXTV, 157 p., 71 fig., 19 tab., 8 anexe și 24 planșe cu 83 ilustrații. RECENZII 253 română
articol de periodic IOAN, Opriș (autor) Andrei OPAIȚ, Aspecte ale vieții economice din provincia Scythia (secolele FV-VI p.Ch.). Producția ceramicii locale și de import/Economical Life’s Aspects in the Scythia Minor Province. The local and Import Ceramics Production, Bibliotheca Thracologica, XVI, București, 1996, 333 p., 6 fig., 62 planșe și 1 hartă. RECENZII 257 română
articol de periodic ALEXEI, Romanciuc (autor) Svetlana I. ANDRUCH, Nijnedunajskaja Skifija v VI - nacale I veka do n.e. (Sciția din bazinul inferior al Dunării în sec. VI - începutul sec. I a. Chr.), 1995, Zaporojie RECENZII 262 română
articol de periodic GALINA, Zasypkina (autor) Drevnosti Stepnogo Pricernomorija ¡Kryma, tom. V, 1995, Zaporozie, 200 p. RECENZII 267 română
articol de periodic GH., Popilian (autor) Din activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1996 Cronică 282 română
articol de periodic MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE Cronică 294 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) SEBASTIAN EDUARD MORINTZ (1927-1997) NECROLOG 297 română
articol de periodic EUGEN, Comșa (autor) VSEVOLOD I. MARCHEVICI (1917-1997) NECROLOG 299 română