Thraco-Dacica, XIV, nr. în TOM: 1-2, 1993


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ADRIAN, Poruciuc (autor) Observații asupra scrierii și a relației pronunție-scriere (cu referire specială la limbile indo-europene) (On Writing and the Relationschip between Speech and Writing (with a Special Focus on Indo-European Languages) LINGVISTICĂ - IZVOARE LITERARE ANTICE 12 română
articol de periodic LIVIU, Franga (autor) Les Daces et la mort „symbolique". Considerations sur la mort chez Ies Daces et Ies Thraces LINGVISTICĂ - IZVOARE LITERARE ANTICE 24 franceză
articol de periodic PETRU, Zugun (autor) Ovidiu despre limba geților din Tomis (Ovid about the Getic Language in Tomis) LINGVISTICĂ - IZVOARE LITERARE ANTICE 32 română
articol de periodic MARC, Gabinschi (autor) Contribuții la depistarea elementelor fondului autohton în limba română. (Beitrdge zur Problematik des einheimischen Guts in der rumănischen Sprache) LINGVISTICĂ - IZVOARE LITERARE ANTICE 40 română
articol de periodic ELMAR, Christmann (autor) Thessalien im dritten Jahrtausend Arheologie - Istorie 46 germană
articol de periodic ȘT., Alexandrov (autor) Date noi despre epoca bronzului timpuriu in Bulgaria de Vest (Neue Angaben Qber die Fruhbronzezeit Westbulgariens) Arheologie - Istorie 50 română
articol de periodic FLORIN, Gogâltan (autor) Foeni, eine fruhbronzezeitliche Siedlung aus dem Sudwesten Rumaniens. Vorlaufiger Bericht Arheologie - Istorie 64 germană
articol de periodic MIHAI, Rotea (autor) Contribuții privind Bronzul timpuriu ln centrul Transilvaniei (Contributions a !'Hude du Bronze Ancien dans la Transylvanie Centrale) Arheologie - Istorie 86 română
articol de periodic MIRCEA, Munteanu (autor) Posibile explicații asupra lipsei influențelor sudice în Bronzul mijlociu românesc (Mogliche Erklarungen bezuglich der Abwesenheit sudlicher Einflusse in der rumanischen Mittelbronzezeit) Arheologie - Istorie 90 română
articol de periodic GLINA I., Smirnowa (autor) Zur Frage der thrakischen und illyrischen Komponenten in der Fruhhallstattkultur des Vorkarpatenraums Arheologie - Istorie 100 germană
articol de periodic ALEXANDRINE, Eibner (autor) Zur Lesbarkeit der Bildsymbolik im Osthallstattkreis Arheologie - Istorie 116 germană
articol de periodic IOAN, Nemeti (autor) Necropola Latene de la Pișcolt, jud Satu Mare, IV (Die latenezeitliche Grăberstătte von Pișcolt, Kreis Satu Mare, IV) Arheologie - Istorie 130 română
articol de periodic AUREL, Rustoiu (autor) Observații privind ceramica Latene cu grafit în pastă din România (Uber die Graphittonkeramik in der Latenezeit aus Rumănien) Arheologie - Istorie 142 română
articol de periodic NICOLAE, Ursulescu (autor) Sur la datation de la mort de Decebale et de la fin des guerres daco-romaines Arheologie - Istorie 148 franceză
articol de periodic DUMITRU, Berciu (autor) , MARIANA, Iosifaru (autor) , MIHAI, Diaconescu (autor) Descoperiri și însemnări de la Buridava dacică, XI (Deconvertes et notes de la Buridava, dace XI) Arheologie - Istorie 156 română
articol de periodic EDUARD, Chirică (autor) invasion „barbare" dans la Grece Centrale au temps de Marc--Aurele Arheologie - Istorie 159 franceză
articol de periodic CONSTANTIN C., Petolescu (autor) Varia Daco-Romana (XVII). Dacia la începutul domniei lui Antoninus Pius (Varia Daco-Romana XVII. Dacia au debut du regne d'Antonin le Pieux) Arheologie - Istorie 162 română
articol de periodic MICHAELA, Perianu (autor) O „groapă de provizii" Babadag (Hallstatt) cu oseminte umane (Une „fose de cereales" Babadag (Hallstatt) avec squelettes humains) ANTROPOLOGIE - ARHEOZOOLOGIE 168 română
articol de periodic SERGIU, Haimovici (autor) Materialul provenit din dava de la Piatra Șoimului. Studiu arheozoologic (Le materiel osseux provenu de la dava de Piatra Șoimului. Etude archeozoologique) ANTROPOLOGIE - ARHEOZOOLOGIE 178 română
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) KURT BITTEL, Hatuscha Hauptstadt der. Hethiter. Geschichte und Kultur einer altorientalischen Groilmacht, Koln, 1986, 232 p., 122 fig. PREZENTĂRI ŞI RECENZII (COMPTES RENDUS) 179 română
articol de periodic ADRIAN, Poruciuc (autor) ORPHEUS, 1, 1991 PREZENTĂRI ŞI RECENZII (COMPTES RENDUS) 180 română
articol de periodic MIHAI, Sâmpetru (autor) UWE FIEDLER, Studien zu Grăberfeldern des 6. bis 9. Jaluhunderts an der unteren Donau, Bonn, 1992, Univ. Forsch. Prăhist. Arch., Dd. 11, Teii 1, 361 p. Teii 2, 117 planșe PREZENTĂRI ŞI RECENZII (COMPTES RENDUS) 187 română
articol de periodic PETRE I., Roman (autor) , SILVIA, Teodor (autor) , GHEORGHE, Lazarovici (autor) , MIHAI, Irimia (autor) , FLORIN, Medeleț (autor) , IOAN, Andrițoiu (autor) Din activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1992 CRONICA (CHRONIQUE) 194 română
articol de periodic ALEXANDRA, Comșa (autor) , M., Petrescu-Dîmbovița (autor) , SAVIANA, Diamandi (autor) , VALERIU, Sârbu (autor) , MILENA, Tonkova (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Participări la reuniuni științifice interne și internaționale CRONICA (CHRONIQUE) 200 română
articol de periodic IOAN, Opriș (autor) Cărți noi intrate în biblioteca Institutului Român de Tracologie CRONICA (CHRONIQUE) 206 română
articol de periodic ABREVIERI (ABREVIATIONS) ABREVIERI (ABREVIATIONS) 208 română