Cumidava, XXV, 2002


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SZEKELY, Zsolt (autor) Contribuții la dezvoltarea culturii Boian in sud-estul Transilvaniei în lumina noilor cercetări arheologice efectuate la Turia și Brăduț (Jud. Covasna) 3-14 Română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) , BELC, Marius (autor) O seceră de bronz de la Medgidia și rezultatul analizelor spectrale efectuate asupra ei 15-20 Română
articol de periodic URSACHI, V (autor) O nouă descoperire legată de gropile de cult geto-dacice 21-25 Română
articol de periodic FLOREA, Costea (autor) Constructiile sacre de la Augustin-Tipia Ormenișului și câteva din posibilele lor interpretări 26-41 Română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) , RUSTOIU, Aurel (autor) Practici funerare la GETO-dacii din sec. II a. Chr - I d. Chr. 42-66 Română
articol de periodic ARDEU, Adriana (autor) , BĂLOS, Angelica (autor) Cercetări arheologice la Măgura Uroiului (Jud. Hunedoara) 67-81 Română
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) Habitatul roman pe limesul de nord-est al Daciei, sectorul Gurghiu-Călugăreni 82-86 Română
articol de periodic MOȚEI, Florin (autor) Necropole ale culturii Poienești - Vârteșcoiu. Analiză statistică. 87-96 Română
articol de periodic MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Spitalul din Sibiu in secolul al XlII-lea 97-103 Română
articol de periodic COȘULEȚ, Stelian D (autor) Săpături arheologice de salvare in Brașov: strada Mihail Sadoveanu nr.4 104-113 Română
articol de periodic BAUMAN, Ionel (autor) Săpăturile arheologice de la Bran - Vamă și valorificarea lor din punct de vedere muzeistic 114-128 Română
articol de periodic ITTU, Gudrun Liane (autor) Fonduri epistolare in colecția de manuscrise a Bibliotecii Brukenthal 129-134 Română
articol de periodic BONIS, Johanna (autor) Din istoria primelor colecții și inceputurile instituției muzeale la Târgu Mureș 135-140 Română
articol de periodic RUS, Valer (autor) Români și maghiari in Brașovul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Aspecte sociale 141-144 Română
articol de periodic POPOVICI, Bogdan-Florin (autor) Evaluarea evolutiei etnice in satele săcelene (Baciu, Turcheș, Cernatu și Satulung) 145-158 Română
articol de periodic SAVU, Ovidiu (autor) Fragmente inedite din corespondența lui Iacob Mureșianu Jr. (1857-1917) 159-163 Română
articol de periodic DANEȘ, Mariana (autor) Considerațiuni cu privire la activitatea femeilor române din Sibiu 164-175 Română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) O tânără brașoveancă in concert pe scenele europei: Elisa Circa 176-181 Română
articol de periodic RADU, Măriuca (autor) , CONȚU, Gheorghe (autor) "Sionul românesc" - intr-o colecție particulară din Brașov 182-192 Română
articol de periodic ZSIGMOND, Gabriela (autor) Ediția "Bell" in 109 volume a poeților Marii Britanii de la Chaucer la Churchill 193-197 Română
articol de periodic GEANTĂ, Aurelia (autor) Consilii de Coroană in perioada domniei regelui Carol I 198-202 Română
articol de periodic CIUPALĂ, Alin (autor) Francisc Ferdinand la Peleș in 1909. 203-210 Română
articol de periodic ȘERBAN, Alexandru (autor) Două sincope in planificarea Reich-ului milenar 211-216 Română
articol de periodic BAUMAN, Ana Maria (autor) Castelul Bran și Dracula adevăr și ficțiune 217-224 Română
articol de periodic MITRAN, George (autor) Colecția de Artă Decorativă și Artă Plastică Alfred Roesner 225-265 Română
articol de periodic MITRAN, George (autor) Trei căni de cositor descoperite recent in cetatea feudală Râșnov 266-272 Română
articol de periodic NEGULICI, Dorina (autor) Date noi privind organizarea meșteșugărească în Țara Bârsei și la Rupea 273-311 Română
articol de periodic RUS, Dorin-Ioan (autor) Steme și insemne de breaslă aflate in biserica evanghelică Sf. Margaretha din Mediaș 312-320 Română
articol de periodic MESEA, Iulia (autor) Etape ale formării colecției de pictură transilvăneană a Muzeului Brukenthal 321-337 Română
articol de periodic BEȘLIU, Olga (autor) ”Piața Mare in 1703”, repere arhitectonice și sociale 338-342 Română
articol de periodic MUREȘAN, Valentin (autor) SAMUEL VON BRUKENTHAL, căteva ipostaze portretistice 343-354 Română
articol de periodic HAȘDEU, Titus N (autor) De la anonimii transilvăneni la Hans Mattis-Teutsch. Secolele XVII-XX 355-369 Română
articol de periodic ZAMFIR, Anca Maria (autor) Hotel "Krone". Reflexe Jugendstil la Brasov 370-445 Română
articol de periodic ANDRON, Ioan-George (autor) Caracteristici ale arhitecturii de pe Strada Lungă din Brașov 446-467 Română
articol de periodic POPA, Constantin (autor) Instrumentar agrar din colecțiile Muzeului de Istorie. Evoluție și tipologie 468-472 Română
articol de periodic CHIRU, Gabriela (autor) Complexul de industrie casnică textilă 473-477 Română
articol de periodic CERNEA, Elena (autor) Probleme de biodeteriorarea monumentelordin județul Brașov - cauze și efecte - 478-497 Română
articol de periodic STAICU, Mary-Claudia (autor) Salvarea unei piese ceramice din patrimoniul Muzeului Județean de Istorie Brașov: urnă funerară (sec. V-IV î.Hr.) 498-504 Română
articol de periodic NEGULICI, Dorina (autor) , BAUMAN, Ionel (autor) Din activitatea Muzeului Județean de Istorie Brașov (1990-2002) 505-518 Română