Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1-2, 2010


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CRISTIAN, Eduard Ștefan (autor) Unele observații privind habitatul fazei Giulești a culturii Boian Studii 5-30 Română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Considérations concernant la fin de la culture Coslogeni Studii 31-48 franceză
articol de periodic SIMONA, Lazăr (autor) Începutul epocii fierului în zona Râmnicu Vâlcea Studii 49-72 Română
articol de periodic FLORIAN, Panait-Bîrzescu (autor) Iconografia lui Apollo pe monedele cetății Tomis Studii 73-88 Română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea locuirii medio-bizantine de la Beroe–Piatra Frecăței (sec. X–XII) Studii 89-116 Română
articol de periodic IRINA, Achim (autor) Vechi muzee arheologice de sit. I. Studiu de caz: Histria Studii 117-132 Română
articol de periodic ROXANA, Munteanu (autor) , GHEORGHE, Dumitroaia (autor) Un pumnal din epoca bronzului descoperit la Poduri (jud. Bacǎu) Note şi discuţii 133-142 Română
articol de periodic RADU, Băjenaru (autor) Un pumnal de la Verbicioara (jud. Dolj) Note şi discuţii 149-152 Română
articol de periodic BOGDAN, Constantinescu (autor) , FLORIAN, Constantin (autor) , CĂTĂLINA, Păună (autor) , POPESCU, Anca Diana (autor) , DANIELA, Stan (autor) Considerații privind proveniența pumnalului de la Poduri plecând de la datele sale compoziționale Note şi discuţii 153-160 Română
articol de periodic POPESCU, Anca Diana (autor) , CIPRIAN CĂTĂLIN, Lazanu (autor) Toporul de bronz de la Horga (jud. Vaslui) Note şi discuţii 153-160 Română
articol de periodic OLIVER, Dietrich (autor) Tönerne Distanzplatten – Ein Beitrag zur Tracht der Wietenberg-kultur Note şi discuţii 161-170 germană
articol de periodic LAURA, Dietrich (autor) Ein Schmuckensemble der Noua-Kultur aus der Bronzezeitlichen Siedlung von Rotbav (Südostsiebenbürgen) Note şi discuţii 171-178 germană
articol de periodic MADGEARU, Alexandru (autor) Discul lui Paternus din tezaurul de la Malaja Pereščepina: pradǎ sau dar? Note şi discuţii 179-188 Română
articol de periodic MATEI-POPESCU, Florian (autor) Armata romană în Moesia Inferior Teze de doctorat 189-199 Română
articol de periodic OCTAVIAN, Bounegru (autor) ACHIM POPESCU, Les réformes de Bocchoris, Maison d’édition Monitorul oficial, București, 2007, 492 p., 99 illustration dans le texte RECENZII 199-200 Română
articol de periodic DAN, Dana (autor) CONSTANTIN C. PETOLESCU, Inscripții latine din Dacia (ILD), Editura Academiei Române, București, 2005, 332 p. RECENZII 201-206 Română
articol de periodic IULIAN, Bîrzescu (autor) PETRE ALEXANDRESCU (3 ianuarie 1930 – 18 iulie 2009) NECROLOG 207-212 Română
articol de periodic Abrevieri Abrevieri 213 Română