Pontica, XIV, 1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Probleme privind practicarea vînătorii în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei 9-21 română
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) Considerații privind ceramica culturii Hamangia în lumina descoperirilor de la Medgidia-Satu Nou 23-37 română
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) În legătură cu cîteva opinii ale unor cercetători străini asupra neo-eneoliticului românesc 39-46 română
articol de periodic CIOCEA, E (autor) Unele observații asupra așezărilor și locuințelor hallstattiene timpurii din spațiului extracarpatic al României 47-65 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Observații preliminare privind așezarea antică de la gura Canliei 67-122 română
articol de periodic BOTEZATU, Dan (autor) Studiu antropologic al osemintelor din necropola de incinerație getică de la Canlia 123-131 română
articol de periodic BUZOIANU, Livia (autor) Considerații asupra ștampilelor sunopeene de la Edificiul roman cu mosaic 133-151 română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Țara lui Dromihaites 153-157 română
articol de periodic BĂRBULESCU-MUNTEANU, Maria (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) Descoperiti epigrafice recente 159-170 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Contribuții la studiul tezaurului de la Dăieni 171-179 română
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Die lokale Herstellung der Beleuchungsgegenstande - Lucernae 181-209 germană
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) , PAPUC, Gheorghe (autor) Date noi despre fortificația de la Ovidiu, municipiul Constanța (campania 1980) 211-216 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) La Dobroudja et Byzance a l'epoque de la genese du peuple roumain (VII eme -Xeme siecles) 217-220 franceză
articol de periodic ANDRONESCU, N. (autor) , CUSTUREA, Gabriel (autor) Unele considerații asupra circulației monetare în Dobrogea în perioada 969-1092 221-236 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri arheologice recente la Rasova (jud. Constanța) 239-247 română
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) , CHIRIAC, Costel (autor) Cîteva descoperiri izolate de la Callatis 249-254 română
articol de periodic CHIRIAC, Costel (autor) , MUȘEȚEANU, Crișan (autor) , ZAHARIADE, Mihail (autor) Noi descoperiri epigrafice pe limesul Dunării de Jos 255-261 română
articol de periodic BĂLUȚĂ, C. (autor) Mortaria ștampilate comune în Dacia și Moesia Inferior 263-267 română
articol de periodic BORDEIANU, C. (autor) , ICONOMU, Constantin (autor) O nouă descoperire de lucerne la Constanța 269-276 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Descoperiri arhitectonice și sclupturale de la Valu lui Traian 277-282 română
articol de periodic VERTAN, Antoaneta (autor) Monnaies rares ou peu connues d'Antioche de Pisidie 283-287 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Observații asupra cîtorva portrete tomitane din sec. III.e.n. 289-296 română
articol de periodic CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Morminte creștine timpurii descoperite la Ostrov 297-301 română
articol de periodic PANAITESCU, Adrian (autor) Cuptor de ars materiale de construcție descoperit la Ulmetum 303-308 română
articol de periodic OCHEȘEANU, Radu (autor) Cîteva monede bizantine din sec. VII-IX e.n. descoperite în Dobrogea 309-314 română
articol de periodic MICU, Ioan (autor) Pontus Euxinus în opere ovidiene din exil 317-327 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , VERTAN, Antoaneta (autor) Descoperiri monetare în Dobrogea 331-356 română
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Dare de seamă asupra activității Muzeului de Arheologie Constanța în intervalul noiembrie 1979 - noiembrie 1980 357-361 română
articol de periodic CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Sesiunea științifică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța -20-22 noiembrie 1980 363-370 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Arta creștină în România Vol I (secolele III-VI) 371-378 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Vasile Culică 379-381 română