Pontica, XIII, 1980


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Pontica - Cuvînt înainte .7-10 română
articol de periodic Centenarul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (1879-1979) - Prinos de recunoștință .11-13 română
articol de periodic ARHIP, Constantin (autor) , CRINTEA, Eugen (autor) , DACHE, Petre (autor) , DAICOVICIU, Hadrian (autor) , GHEORGHIU, Mihnea (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , PREDA, Constantin (autor) , ROȘU, Lucian (autor) , VLĂDESCU, Cristian (autor) Cuvinte ținute cu prilejul sărbătoririi centenarului Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța 14-19 română
articol de periodic DUMITRESCU, Vladimir (autor) Cîteva observații în legătură cu prima migrațiune a triburilor stepelor nord-pontice la apus de Prut 23-31 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Despre obiectele de mobilier din epoca neolitică de pe teritoriul României 32-56 română
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele aspecte ale legăturilor dintre neo-eneoliticul românesc și culturile egeice și microasiatice 57-65 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Date noi privind așezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului 66-118 română
articol de periodic BUZOIANU, Livia (autor) Ștampile rhodiene de la Edificiul roman cu mosaic 119-139 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) Stîlpi militari inediți din Scythia Minor 140-156 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Observații asupra unor caracteristici ale artei sculpturale din Scythia Minor în lumina unor noi descoperi 157-163 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Grădinărutul în mileniul I e.n. pe teritoriul României 164-184 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavodă 185-195 română
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) Așezarea aparținînd culturii Hamangia de la Medgidia - Satu Nou 199-215 română
articol de periodic BÎRLĂDEANU, Elena (autor) Noi descoperiri în necropolele callatiene (I) 216-240 română
articol de periodic TUDOR, Dumitru (autor) Comunicări epigrafice 241-253 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din secolul V al cetății Capidava (campaniile 1975,1976, 1978, 1979) 254-274 română
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) , PAPUC, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice de la Ovidiu - municipiul Constanța (Raport preliminar) 275-283 română
articol de periodic PANAITESCU, Adrian (autor) Date noi privind feudalismul timpuriu în zona comunei Castelu 284-290 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Figurine gumelțiene descoperite în Bărăgan 293-298 română
articol de periodic PAPASIMA, Teodor (autor) Noi date în legătură cu circulația drahmei histriene în Dobrogea 299-302 română
articol de periodic BOTZAN, Marcu (autor) Considerații asupra alimentării cu apă a orașelor-cetăți Histria, Tomis și Callatis 303-314 română
articol de periodic CULICĂ, Vasile (autor) O groapă menajeră din secolul II e.n. din teritoriul municipiului Durostorum 315-329 română
articol de periodic VERTAN, Antoaneta (autor) Tezaurul monetar de la Mangalia din vremea lui Gordian al III-lea 330-340 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Monede otomane descoperite la Constanța (sec. XV-XVI) 341-343 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , VERTAN, Antoaneta (autor) Descoperiri monetare în Dobrogea (II) 347-366 română
articol de periodic CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Sesiunea științifică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța - 6-8 noiembrie 1979 367-377 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Lexicon des Mittelalterns 378-379 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice și monumente de artă creștină 379-382 română