Zargidava - Revistă de Istorie, X, 2011


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Magistrul Ioan Scurtu la 70 de ani 7-16 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Centre de putere getice preromane în sud-vestul Dobrogei. Realități arheologice și unele considerații istorice (I) I. Istoria românilor 17-39 română
articol de periodic GRIGORE, Nina (autor) , OLTEANU, Ștefan (autor) Un episod din istoria orașului medieval Gherghița, jud. Prahova (sec.XV-XVI) în lumina cercetărilor istorico-arheologice I. Istoria românilor 40-49 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Presa românească și discursul regenerativ în epoca modernă I. Istoria românilor 50-60 română
articol de periodic IVĂNESCU, Dumitru (autor) Mihail Kogălniceanu despre domnia lui Al I. Cuza I. Istoria românilor 61-70 română
articol de periodic FICUȚĂ, Dumitru (autor) , PELIN, Florin (autor) Buhuși. Mențiuni documentare (sec. XV-XIX) I. Istoria românilor 71-79 română
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Efectivele armatei române la 1877 și pierderile suferite pe câmpul de luptă I. Istoria românilor 80-88 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Universitatea din Iași în noul context național și european (1918) I. Istoria românilor 89-98 română
articol de periodic URSULESCU, Cristian (autor) Un lobby eficient în justiția interbelică: Legea pentru organizarea și unificarea corpului de avocați din 21 februarie 1923 I. Istoria românilor 99-109 română
articol de periodic FLORESCU, Gheorghe (autor) Ion I.C. Brătianu, în enciclopedii ale lumii I. Istoria românilor 110-139 română
articol de periodic BUZATU, Gheorghe (autor) Omagierea ilustrului N. Titulescu I. Istoria românilor 140-148 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Dinu Adameșteanu (1913-2004). Evocare la șapte ani de la plecarea spre cei drepți I. Istoria românilor 149-158 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Iulian Antonescu - 20 de ani de postumitate I. Istoria românilor 159-173 română
articol de periodic MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Epistole istorice (I) I. Istoria românilor 174-182 română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Unele considerații cu privire la descoperiri arheologice importante din China evidențiate cu prilejul unei călătorii de studii și documentare din 1978 II. Istorie universală - istoria religiilor 183-196 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Civilizația cucuteniană: credințe religioase sau sistem religios? II. Istorie universală - istoria religiilor 197-221 română
articol de periodic SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana (autor) Mentalități și precepte religioase despre adulter și legiferarea lor II. Istorie universală - istoria religiilor 222-235 română
articol de periodic MARIN, Valentin (autor) Din nou despre campania lui Alexandru cel Mare la Dunărea de jos (335 a. Chr.) Scurte considerații de ordin militar II. Istorie universală - istoria religiilor 236-256 română
articol de periodic LEONTE, Constantin (autor) 1630 de ani de la Conciliul II Ecumenic (Constantinopol - 381) II. Istorie universală - istoria religiilor 257-261 română
articol de periodic LEAHU, Adriana (autor) Imperialismul. Reconsiderări conceptuale II. Istorie universală - istoria religiilor 262-280 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Câteva precizări referitoare la "Conceptul de cultură Dridu în arheologia românească. Apariție, evoluție și controverse III. Recenzii şi note bibliografice 281-286 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Istoria ținutului Herța pană în anul 1940 - Murariu Ioan III. Recenzii şi note bibliografice 287-288 română