Thraco-Dacica, nr. în TOM: 1-2, 2000


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ABREVIERI/ABREVIATIONS ABREVIERI (ABREVIAT/ONS) română
articol de periodic PUBLICAȚII ALE INSTITUTULUI ROMÂN DE TRACOLOGIE APĂRUTE DUPĂ 1990 ABREVIERI (ABREVIAT/ONS) română
articol de periodic RECOMANDARI-CERINȚE REDACȚIONALE ABREVIERI (ABREVIAT/ONS) română
articol de periodic PORUCIUC, Adrian (autor) Radicalul ar ‘a (se) face, a alcătui’ > ‘a cultiva, a ara’ în limbi indoeuropene și ne-indoeuropene LINGVISTICĂ 11 română
articol de periodic GUSTAVO ADOLFO LORIA, Rivel (autor) Bulgarian indirect speech verbal forms and the circumpontic substratum LINGVISTICĂ 16 engleză
articol de periodic MIHĂILĂ, Gheorghe (autor) Cuvinte românești de origine autohtonă atestate în primul secol de scriere în limba națională (1521 - 1621) LINGVISTICĂ 31 română
articol de periodic VALENTIN, Dergacev (autor) Două schițe în susținerea teoriei migraționiste. Considerații referitoare la problema interacțiunilor populației de stepă cu vechii agricultori din Europa de Est și Sud-Est în perioada eneolitic-bronz timpuriu. arheologie-istorie 102 română
articol de periodic ZSOLT, Szekely (autor) Așezările și necropola culturii Otomani de la Pir (județul Satu Mare) arheologie-istorie 146 română
articol de periodic ION, Pâslaru (autor) Harnașamentul în epoca bronzului arheologie-istorie 162 română
articol de periodic V. P., Vancugov (autor) , L. V., Subbotin (autor) Noi complexe ale culturii Belozerka în zona dintre Nistru și Dunăre arheologie-istorie 176 română
articol de periodic OLEG, Levițki (autor) Tradiții hallstattiene în producția ceramicii culturii Belozerka arheologie-istorie 209 română
articol de periodic DAN, Dana (autor) Șapte note despre Herodot 4.93-96 arheologie-istorie 222 română
articol de periodic LIGIA, Ruscu (autor) , DAN, Dana (autor) Zalmoxis. Addenda to FHD arheologie-istorie 244 engleză
articol de periodic VANYA, Lozanova (autor) Der Tereus-mythos in der ”megarischen erzahlung” des Pausanias (PAUS., I, 41. 8-9; X, 4. 8-10; I. 5.1-4) arheologie-istorie 252 germană
articol de periodic DOREL, Bondoc (autor) O acvilă romană la Perișor, județul Dolj arheologie-istorie 256 română
articol de periodic GEORGETA, El Susi (autor) , FLORENTIN, Burtănescu (autor) Un complex cu schelete de cai din epoca bronzului descoperit într-un tumul la Ripiceni (jud. Botoșani) ARHEOZOOLOGIE 263 română
articol de periodic SAVIANA, Diamandi (autor) , IONUȚ, Semuc (autor) Despre relația dintre capacitățile muzicale și creatoare ale traco-frigienilor și lumea muzicală a vechilor greci. Pretext pentru incursiuni în substratul folclorului românesc Etnologie 293 română
articol de periodic MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Simboluri sacre ale culturilor pre și indo-europene. Cultul bourului (bovideelor). Simbolul universal al mitologemului antic al Europei Etnologie 308 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) HORIA CIUGUDEAN, Eneoliticul final în Transilvania și Banat: Cultura Coțofeni, Bibliotheca Histórica et Archaeologica Banatica, XXVI, Timișoara, 2000 (54 p. text, 44 p. catalog, 25 p. literatură, 6 p. rezumat, 155 planșe cu figuri, hărți, tabele) RECENZIE (COMPTE RENDU) 312 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) HORIA CIUGUDEAN, Eneoliticul final în Transilvania și Banat: Cultura Coțofeni /Endäneolithikum in Siebenbürgen und Banat: Die Coțofeni Kultur/, Bibliotheca Histórica et Archaeologica Banatica, XXVI, Timișoara, 2000 (54 S. Text, 44 S. Katalog, 25 S. Literaturverzeichnis, 6 S. Zusammenfassung, 155 Tafeln mit Abbildungen, Karten, Tabellen). RECENZIE (COMPTE RENDU) 317 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) , L., Bogataia (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , GH., Popilian (autor) DIN ACTIVITATEA INSTITUTULUI ROMÂN DE TRACOLOGIE ÎN 1999-2000 Cronică 336 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) ADRIAN RĂDULESCU (1932-2000) NECROLOG 339 română
articol de periodic COMȘA, Alexandra (autor) MARIA CRISTESCU (1929-2000) NECROLOG 343 română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) OLGA NECRASOV (1910-2000) NECROLOG 350 română
articol de periodic ZSOLT, Szekely (autor) ZOLTÂN SZEKELY (1912-2000) NECROLOG 355 română