Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 168 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV MAXIM, Mihai (autor) Familia Brâncoveanu în alte documente otomane inedite (1688, 1714, 1714 - 1715 VARIA HISTORICA 191-217 română (rezumat în engleză)
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI MAXIM, Mihai (autor) Constantin Brâncoveanu și otomanii la Dunărea inferioară (alte documente otomane inedite1693, 1695, 1703) VARIA HISTORICA 150-175 română (rezumat în franceză)
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI PRODAN, Dan (autor) Mihai Maxim, Brâncoveanu și Înalta Poartă. Documente noi din arhivele turcești (I),Postfață de Prof. univ. d-r Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, Muzeul Brăilei „Carol I” - Editura Istros, Brăila, 2016, 517 p NOTE BIBLIOGRAFICE 415-419 română
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI PRODAN, Dan (autor) Mihai Maxim, Regimul creștinilor în Casa Islamului. Cu privire specială la creștinii din kazaua Brăilei (1538 - 1828), în lumina documentelor din Arhiva Otomană din Istanbul. Studii și cercetări închinate ÎPS CASIAN, ARHIEPISCOPUL DUNĂRII DE JOS, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață și a 25 de ani de slujire arhierească. Cu un Cuvânt înainte de Prof. univ. d-r Ionel Cândea, Muzeul Brăilei “Carol I”, Editura Istros, Brăila, 2015, 324 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 419-424 română
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI PRODAN, Dan (autor) Halil Inalcık, Imperiul Otoman. Epoca clasică, 1300 - 1600, ediția a II-a, revăzută și adăugită, ediție, studiu introductiv și bibliografie de Mihai Maxim, traducere, notă, completarea glosarului și a indicelui de Dan Prodan, București, 639 p NOTE BIBLIOGRAFICE 424-430 română
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII MAXIM, Mihai (autor) Constantin Brâncoveanu și otomanii în 1714 (documente otomane inedite) VARIA HISTORICA 248-266 română (rezumat în franceză)
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X TEOFIL, Ivanciuc (autor) Contribuții la istoria militară a Maramureșului. Atacuri străine în secolul al XVII-lea ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 87-94 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII HAȚEGAN, Ioan (autor) O controversă istorică legată de incursiunea otomană din Banat în anul 1415 Note şi discuţii 531-536 română (rezumat în franceză)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte majore ale artei militare românești în timpul războiului pentru independență (1977-1878) Note şi discuţii 597-606 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PAP, Francisc (autor) Orientarea balcano-otomană și mediteraniană în comerțul clujean (prima jumătate a sec. XVII) Studii 93-104 română (rezumat în franceză)
1984 Acta Musei Napocensis, XXI TUȚU, Dumitru (autor) România și războaiele balcanice Studii 277-291 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 FELEZEU, Călin (autor) Relații bilaterale politico-diplomatice transilvano-otomane Studii 139-152 română (rezumat în engleză)
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 SIMON, Alexandru (autor) Între porturi și cer. Chilia, Cetatea de Baltă, Istambul și Veneția în vara anului 1584 Miscellanea 229-272 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 SIMON, Alexandru (autor) The wallachian's in Ottoman-Hungarian power relations (1443's-1440's) Studii 21-37 engleză
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica SIMON, Alexandru (autor) Rudele otomane de sânge ale Huniazilor Studii 91-99 română
2017 Acta Musei Napocensis, 53, nr. II, seria historica INEOAN, Emanuil (autor) Romania's Involvement in Balkan Policy during the Great War. The Italian Army in the Pindus Mountains Studies 48-58 engleză
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău TĂTAR, Octavian (autor) Disputa transilvano-habsburgică pentru nord-vestul Principatului Transilvaniei (1564-1571) Istorie Medie 641-648 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău ATANASIU, Andreea (autor) Factorul naval în războiul antiotoman dus de Mihai Viteazul Istorie medievală 61-65 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău TĂTAR, Octavian (autor) Părți și provincii ale fostului regat maghiar. Statutul lor politico-juridic în secolul al XVI-lea Istorie medievală 193-226 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Unele considerații asupra momentului și a împrejurărilor în care și-a încetat existența statală Despotatul Dobrogean Istorie Medie 9-24 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă BONȚA, Claudia (autor) Eliberarea strigoniului reflectată în patru medalii aflate în colecția Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca Istorie Medie 33-44 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie SCURTU, Costin (autor) Războaiele est-europene și Dobrogea în secolul al XIX-lea Istorie Modernă şi Contemporană 433-447 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GLODARENCO OLIMPIU, Manuel (autor), HALIC, Erduan (autor) Dobrogea în vremea domniei lui Ioancu și Mircea cel Bătrân Istorie Medie 27-33 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie NEAGOE, Claudiu (autor) Câmpulung, 1737 Arheologie, istorie antică şi medie 181-184 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie DUMITRESCU, Ionel (autor) Aprovizionarea armatelor otomane Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 243-253 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie NEAGOE, Claudiu (autor) Câmpulungul în timpul confruntărilor antiotomane din anii 1426-1427 Arheologie, istorie antică şi medie 151-153 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Fiction chronologique - destin historiographique: Rovine, "17 mai 1395" (II) Istorie antică şi medie 301-314 franceză
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie VASILOIU, Ionuț (autor) Valahia în cadrul sistemului otoman de supraveghere (secolul al XVI-lea) Istorie antică şi medie 341-353 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Din viața tipografului Ștefan Rassidescu, Fârșerotul istoria culturii, personalităţi 343-358 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie PALADE, Lucian (autor) Criza politică din Țara Românească și atitudinea marilor puteri, Ungaria și Imperiul Otoman, în prima jumătate a veacului al XV-lea Istorie medievală 101-116 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie PALADE, Lucian Constantin (autor) Vlad Țepeș și Înalta Poartă Istorie medievală 41-84 română
2016 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Istorie PALADE, Lucian Constantin (autor) Țara Românească între Imperiul Otoman, Ungaria și Polonia (1436-1447) 15-48 română, engleză
1938 Balcania, I CHRISTU, Vasile (autor) Les Bulgares. Œuvre inédite de Zamfir Arbore 96-147 franceză, română
1938 Balcania, I CAMARIANO, Nestor (autor) Contribution à la bibliographie des œuvres de Rigas Velestinlis 211-229 franceză
1938 Balcania, I PAPACOSTEA, Victor (autor) Sur l’abécédaire albanais de Vechilhargi Miscellanées 248-252 franceză
1938 Balcania, I TSOURKAS, Cleobul (autor) Φωτιειος βιβλιοθηκη (Bibliothèque Fotiana) de Ghenadie Arabagioglu, métropolitain d'Eliopolis « Actes officiels et particuliers et autres documents relatifs à l'histoire du Patriarcat œcuménique ». 2 volumes, Constantinople, 1935. Comptes rendus 254-257 franceză
1939-1940 Balcania, II-III CONDURACHI, Emil (autor) Der Umlauf der Österreichischen Taler im Süden der Donau 4-9 germană
1939-1940 Balcania, II-III SIRUNI, Halop Djololian (autor) Monetele turcești în Țările Române 11-82 română
1939-1940 Balcania, II-III REGLEANU, M. (autor) Zece documente turcești din vremea lui Alexandru Ghica Vodă 319-330 română
1941 Balcania, IV OȚETEA, Andrei (autor) Tudor Vladimirescu și mișcarea eteristă în Țările Române, 1821-1822 2-408 română
1941 Balcania, IV BERZA, Mihai (autor) La Mer Noire à la fin du Moyen Âge 409-435 franceză
1941 Balcania, IV SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Arhivele de stat din Peninsula Balcanică 437-450 română
1941 Balcania, IV MIRCEA, Ion-Radu (autor) Țara Românească și închinarea raielii Brăila 451-478 română
1942 Balcania, V, nr. 1 TRÂPCEA, Teodor N. (autor) Contribuții la istoria Românilor din Peninsula Balcanică 207-364 română
1942 Balcania, V, nr. 1 MIHORDEA, V. (autor) Charles de Peyssonnel 365-392 română
1942 Balcania, V, nr. 1 BELDICEANU, Nicoară (autor) Problema tratatelor Moldovei cu Poarta în lumina cronicei lui Pečevi 393-407 română
1942 Balcania, V, nr. 1 TUFESCU, Victor (autor) Însemnări despre Dobrogea într-o corespondență de la 1850 409-420 română
1943 Balcania, VI PAPACOSTEA, Victor (autor) La Péninsule Balkanique et le problème des études comparées Avant-propos III-XXI franceză
1943 Balcania, VI SIRUNI, Halop Djololian (autor) Baïrakdar Moustafa Pacha et Manouk-Bey, “Prince de Moldavie” Histoire 54-100 franceză
1943 Balcania, VI ALEXANDRESCU DERSCA, Maria Matilda (autor) N. Iorga, historien de l'Empire Ottoman Histoire 101-122 franceză
1943 Balcania, VI MOGA, Ioan (autor) Les antécédents du traité de commerce de Passarowitz Histoire 123-128 franceză, germană
1943 Balcania, VI MIHORDEA, V. (autor) Les frères Cantacuzène et le projet de révolte des chrétiens des Balkans Histoire 129-144 franceză
1943 Balcania, VI BODIN, Dumitru (autor) Nouvelles informations sur les mouvements révolutionnaires roumains et "sclavons" de Craiova, Galatz et Braïla de 1840-1843 Histoire 169-200 franceză, italiană
1943 Balcania, VI TSOURKAS, Cleobul (autor) Les premières influences occidentales dans l'Orient orthodoxe Art et culture 333-356 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 PALL, Francisc (autor) Un moment décisif de l'histoire du Sud-Est européen: la croisade de Varna (1444) Histoire 102-120 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 CIOBANU, Ștefan (autor) Informations sur l'histoire de la Valachie au XVI-e siècle dans une œuvre hagiographique bulgare Histoire 121-151 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 ALEXANDRESCU DERSCA, Maria Matilda (autor) A propos d'un firman du sultan Mustafa III Histoire 363-390 franceză
1945 Balcania, VIII LAURENT, Vitalien (autor) Le patriarche d'Ochrida Athanase II et l'Eglise Romaine Histoire 5-65 franceză
1945 Balcania, VIII CIOCAN, R. (autor) Etienne Báthory et l'idée de croisade Histoire 154-178 franceză
1945 Balcania, VIII PAPACOSTEA, Victor (autor) La participation de l'écrivain albanais Vechilhardji à la révolution de 1821 Histoire 187-191 franceză
1945 Balcania, VIII BOIADJIEV, Pirin (autor) BURMOV, ALEKSANDĂR, Български революционенъ централенъ комитетъ (Le comité révolutionnaire central bulgare) (1868 - 1876) Sofia. Izdatelstvo Bălgarska Kniga, 1943, 18X12, 195 p. Comptes rendus 254-255 franceză
1977 Banatica, 4 FENEȘAN-BULGARU, Cristina (autor) Problema instaurării dominației otomane asupra Banatului Lugojului și Caransebeșului III. Istorie medie 223-238 română
1993 Banatica, 12-II FENEȘAN, Costin (autor) Viața cotidiană la hotarul osmano-transilvănean în secolul al XVII-lea - Cîteva documente inedite 75-88 română
1995 Banatica, 13-II ANDEA, Avram (autor) Obligațiile militare ale cnezilor din Banat și rivalitatea Ungariei cu Bulgaria și imperiul otoman în secolele XIV-XV 5-15 română
1995 Banatica, 13-II FENEȘAN, Costin (autor) Două scrisori românești ale autorităților otomane din Orșova către comisarul imperial Ignaz Kempf von Angret (1754) 45-55 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Legăturile economice ale orașului București cu sud-estul european în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea Comunicări - Note - Recenzii 355-358 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII PANAIT, Panait (autor) Rolul Bucureștilor în stimularea relațiilor dintre Țările Române în epoca feudală Studii de Istorie 41-53 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Tezaure monetare din secolul al XVIII-lea descoperite la București Materiale de muzeografie 179-184 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CIACHIR, Nicolae (autor), MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Orașul București și mișcarea de eliberare națională albaneză (1878-1912) Comunicări şi note 285-295 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CIOBANU, Radu Ștefan (autor) Orașul București în politica balcanică a lui Șerban Cantacuzino Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 129-136 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CIACHIR, Nicolae (autor) București - important centru de sprijin al luptei popoarelor din Balcani (1975-1977) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 259-265 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI TOMESCU, Alexandru-Nicolae (autor) Un domnitor bucureștean, Mihnea-Mihail Voievod, în lupta pentru independența poporului român Studii şi articole 17-25 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII ZĂNESCU, Ionel (autor) Meșteri și arhitecți constructori în Bucureștii primei jumătăți a veacului al XIX-lea Studii şi Comunicări 74-86 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX MAJURU, Adrian (autor) Balcanii sub stăpînirea negustorilor Studii şi articole 115-130 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI ZĂNESCU, Ionel (autor) România în anii Războiului de Independență (1877-1878) Studii şi articole 197-206 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII ZĂNESCU, Ionel (autor) Ultimul drum al lui Tudor Vladimirescu Personalităţi 234-248 română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I BALAȘA, Dumitru (autor), PURCĂRESCU, Petre (autor) Luptele pandurilor și eteriștilor de pe Valea Oltului, 1821 295-320 română (rezumat în franceză)
1976 Buridava - Studii și Materiale, II TAMAȘ, Corneliu (autor) Marele spatar Radu Golescu și curentul antifanariot 67-71 română
1971 Cercetări istorice, II GOROVEI, Ștefan (autor) Găneștii și Arbureștii. Fragmente istorice (1538-1541) III. Istorie politică şi social-economică 143-159 română
1972 Cercetări istorice, III MEHMED, A. Mustafa (autor) Despre dreptul de proprietate al supușilor otomani în Moldova și Țara Românească în secolele XV-XVIII III. Istorie politică şi social-economică 65-81 română
1972 Cercetări istorice, III PARADAIS, Claudiu (autor), PARADAISER, Maria (autor) Știri de istorie universală în opera cronicarului Ion Neculce. III. Istorie politică şi social-economică 83-99 română
1972 Cercetări istorice, III GAIDAGIS, Nicos (autor) Sfîrșitul acțiunii eteriste în Principate III. Istorie politică şi social-economică 147-168 română
1974 Cercetări istorice, V GRIGORAȘ, N. (autor) Lupta de eliberare condusă de Ion Vodă cel Viteaz (februarie - iunie 1574) IV. Istorie politică şi social-economică 101-130 română
1975 Cercetări istorice, VI GRIGORAȘ, N. (autor) Beilicul din Iași și asasinarea domnitorului Grigore al III-lea Ghica (1 octombrie 1777) IV. Istorie politică şi social-economică 101-122 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X REZACHEVICI, C. (autor) Tratatul între Petru Rareș și Sigismund I (28-31 august 1538) din vremea campaniei lui Suleiman Magnificul în Moldova. IV. Istorie politică şi social-economică 305-326 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII VELIMAN, Valeriu (autor) Documente turcești privind evenimentele de la 1821 din Principatele române IV. Istorie 344-353 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII CLIVETI, Gh. (autor) Un conflict european: "Războiul Crimeii" (1853-1856). IV. Istorie 403-424 română
1997 Cercetări istorice, XVI CLIVETI, Gh. (autor) Un conflict european: ”Războiul Crimeii" 1853-1856 (II). V. Relaţii internaţionale 279-305 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 CLIVETI, Gh. (autor) 1856- 1878: Turcia - putere garantă? II. Relaţii internaţionale 155-165 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 CIOBANU, Veniamin (autor) Tratatul de la Kuciuk - Kainargi (1774) în viziunea diplomației suedeze III. Documente 177-194 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX CHIRICA, Valentin Codrin (autor) Anglia și chestiunea orientală 1830-1900. Studiu sintetic, Ed. Helios, lași, 1999, 180 p. (CLAUDIU TOPOR) V. Recenzii şi note bibliografice 532-534 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX POPESCU, Alexandra Marcela (autor) Fapte de necredință săvârșite de boieri moldoveni. Pâra la Poartă 115-126 română
1974 Crisia, IV BORCEA, Liviu (autor) Unele aspecte ale stăpînirii otomane în Bihor și nord-vestul României în secolele XVI-XVII II. Studii şi articole 191-211 română
1975 Crisia, V OPREA, Mihai (autor) Cronici turcești privind țările române, Ed. Acad., Buc., 1974. III. Note şi recenzii 287-289 română
1976 Crisia, VI BORCEA, Liviu (autor) Un document inedit despre căderea Oradiei în mîna turcilor (scrisoarea din 31 august 1660) II. Documente 207-231 română
1977 Crisia, VII BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la cunoașterea mișcărilor țărănimii bihorene în a doua jumătate a secolului al XVII-lea III. Articole şi note 439-449 română
1981 Crisia, XI BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria orașului Oradea în timpul stăpînirii otomane (1660-1692) I. Studii şi materiale 107-124 română
1985 Crisia, XV BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria campaniei militare turco-tătare în Transilvania (august-octombrie 1658) II. Arheologie şi istorie 97-118 română
1991 Crisia, XXI BORCEA, Liviu (autor) Românii în osmanografia lui Decsy Samuel (1788) I. Studii şi articole 72-82 română
1993 Crisia, XXIII COVACI, Veronica (autor), ILEA, Ana (autor) Documente privind colaborarea Țărilor Române în lupta antiotomană la mijlocul secolului al XVII-lea I. Studii şi articole 113-119 română
1994 Crisia, XXIV MARTA, Doru (autor) Ceramica de factură orientală descoperită în Cetatea Oradea III. Note 405-415 română
1994 Crisia, XXIV MARTA, Doru (autor) Ceramica de factură orientală descoperită în Cetatea Oradea III. Note 405-416 română
2001 Crisia, XXXI GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Asediul cetății Oradea (1691-1692) I. Studii şi articole 71-100 română
2007 Crisia, XXXVII SIMON, Alexandru (autor) Anti-Ottoman Warfare and Italian Propaganda: The crusader background of the Ottoman raid on Oradea in 1474 I. Studii şi articole 113-139 engleză
2009 Crisia, XXXIX SIMON, Alexandru (autor) Cu privire la geopolitica imperiului otoman la începutul secolului XVI I. Studii şi articole 143-151 română
2009 Crisia, XXXIX GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Mihai Viteazul și creștinătatea sud-dunăreană I. Studii şi articole 153-171 română
2015 Crisia, XLV CIURE, Florina (autor) Cucerirea Oradiei de către otomani (1660) în surse venețiene contemporane 111-119 română
2017 Crisia, XLVII IANCU, Diana (autor) O relatare despre cucerirea cetății Oradea de către trupele imperiale în anul 1692 85-91 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 REZACHEVICI, Constantin (autor) Radu Șerban și Branul Istorie Medie 85-94 Română
2007 Cumidava, XXIX ATANASIU GĂVAN, Andreea (autor) Confruntări navale ale domnitorilor români în secolul al XV-lea 102-109 Română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III RACOVEANU, Ionel (autor) Mișcarea revoluționară a pandurilor de la 1826 condusă de Simion Mehedințeanu și Chiță Cuțui II. Istorie medie, modernă şi contemporană 243-261 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII PEPTAN, Daniel (autor) Contribuții privind activitatea revoluționară a generalului Gheorghe Magheru în perioada 1848-1854 I. Arheologie-istorie 128-140 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII POPESCU, Florina (autor) Vasile Alecsandri și războiul de independență II. Documentar 367-372 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX CALOTOIU, Gheorghe (autor) Documente inedite din arhive spaniole referitoare la Principatele Române în a două jumătate a secolului al XVIII-lea în contextul politic sud-est european II. Istorie 127-142 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X BÎRSAN, Niculina (autor), CATANĂ, Ion (autor) Ținuturi istorice românești administrate de Poarta otomană II. Istorie 99-111 română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I, nr. 1-2 RUSU, Adrian Andrei (autor) Engel Pal, A temesvari es moldovai szandzsak torokkori telepiilesei ( 1554-1579 ), Szeged, 1996, 187 p + I h. (Del-Alfiildi evszazadok 8) RECENZII 161-161 română
2002 Mediaevalia Transilvanica, IV, nr. 1-2, seria 2000 ANTOCHE, Emanuel (autor) Les expéditions de Nicopolis (1396) et de Varna (1444): une comparaison Cruciada Târzie 28-74 franceză
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI, nr. 1-2, seria 2001-2002 POPOVICI, Bogdan-Florin (autor) Din nou despre drumul lui Thokoli peste munți, în 1690 Opinii 197-222 română (rezumat în engleză)
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII, nr. 1-2, seria 2003-2004 POP, Ioan-Aurel (autor) Între Habsburgi și Otomani: Transilvania la mijlocul secolului al XVI-lea 143-165 română (rezumat în engleză)
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 LUCHIAN, Octavian (autor) Emisiuni monetare și medalistice din timpul războiului ruso-turc (1769-1774) privind Țările Române Studii şi Materiale 299-315 română, franceză
1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Biserica lui Ștefan cel Mare din Războieni - monument comemorativ Studii şi Materiale 231-235, 375-379 română, franceză
1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 MILENCOVICI-BĂTRINA, Lia (autor) Un tezaur monetar din secolul al XVII-lea descoperit la Mănăstirea Bistrița, județul Neamț Note şi discuţii 281-293, 407 română, franceză
1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis HORDILĂ, Domnița (autor) Tezaurul de monede medievale descoperit în 1975 la Roman Numismatică 401-422 română, franceză
1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis SPINEI, Victor (autor) Un izvor otoman asupra campaniei de la Prut din 1711 Istorie 453-472 română, franceză
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis PLOSCARU, Cristian (autor) Principatele române în politica Rusiei la cumpăna secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea. Consecințe ale hatișerifului din 1802 Istorie 381-398 română, franceză
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU, Dan (autor) VIOREL M. BUTNARU (coord.), Tezaure din muzeele orașului Chișinău, sec. XVI-XVIII, Editura Universitas, Chișinău, 1994, 230 p., 36 planșe RECENZII 472-475 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU, Dan (autor) Un tezaur de monede medievale târzii de la Rediu, com. Bâra, jud. Neamț Materiale şi cercetări arheologice 407-418 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis JOSANU, Vitalie (autor) Un depozit medieval târziu de vase din metal de la Mănăstirea Secu, jud. Neamț Materiale şi cercetări arheologice 419-430 română, franceză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Câteva considerații privind evoluția sistemului monetar medieval moldovenesc în secolele XIV-XVI, în lumina analizelor atomice 405-416 română, engleză
2010 Memoria Antiquitatis, XXVII, Acta Musei Petrodavensis LUCA, Gavril (autor) Povestea domniței Ruxandra. Istorie și legendă Istorie 51-78 română, engleză
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Semnalări de piese arheologice, numismatice și cu semnificație istorică din colecții particulare confiscate și descoperiri făcute cu ajutorul detectorului de metale Cronica 431-482 română, franceză
2013 Muzeul Oltului, 3 IONESCU, Verginia (autor) Conservarea tezaurelor monetare, tezaurul de la Morunglav - Olt IV. Patrimoniu 213-218 română
2011-2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie ANDRONACHE, Denisa-Victoria (autor) The echoes of the spanish diplomatic mission in Romania (1875) 202-209 engleză
2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie ATANASSOVA-TIMEVA, Nadezhda (autor), TODOROV, Vladislav (autor) Results from anthropological investigations of bone remains from archaeological sites excavated 2016 on the territory of Bulgaria Archaeology / Arheologie 117-132 engleză; română
2002 Patrimonium Banaticum, I CIOBANU, Tiberiu (autor) 450 de ani de la cucerirea Timișoarei de către turci Istorie 145
2004 Patrimonium Banaticum, III FENEȘAN, Costin (autor) Caransebeșul după Caransebeș - note cu privire la destinul nobilimii și orășenimii din Banatul Caransebeșului și Lugojului după anexarea de către Poartă (1658) Istorie 85
2005 Patrimonium Banaticum, IV HAȚEGAN, Ioan (autor) Banatul în fața cuceririi otomane 1551 - 1552. Repere cronologice Istorie 149
2005 Patrimonium Banaticum, IV GLĂVAN, Ciprian (autor) Istoria si asezamintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIll-lea Istorie 201
2006 Patrimonium Banaticum, V GLĂVAN, Marius (autor) Istoria și Așezămintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIII-lea. Ordinul Iezuiților Istorie 71
2017 Patrimonium Banaticum, VII CRAIOVAN, Bogdan Alin (autor) Tobacco clay pipes discovered in Libertății Square, Timișoara Patrimoniu arheologic 155-172 engleză (rezumat în română)
2018 Patrimonium Banaticum, VIII DIACONU, Alin (autor), ENE, Silviu (autor), ILIUȚĂ, Silviu (autor), MICLE, Dorel (autor) O privire sintetică asupra rezultatelor campaniilor arheologice 2017, 2018, desfășurate în orașul Ciacova, jud. Timiș, în punctele Curte “Culă”, str. Timiș și Piața Cetății Patrimoniu arheologic 69-102 română (rezumat în engleză)
1994 Revista Bistriței, VIII OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor), RĂDULESCU, Gabriela (autor) Al doilea tezaur de la Șieu (Notă preliminară) 83-96 română, germană
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" MÎRZA, Radu (autor) Implicarea familiei în diplomație: practica trimiterii familiei proprii ca ostatică la partenerii politici EROS - CĂSĂTORIE - FAMILIE. Istorie şi familie 73-83 română, engleză
2004 Revista Bistriței, XVIII SECHEL, Daniela Teodora (autor) Dubrovnik a Classical City State RECENZII 401-404 engleză
2005 Revista Bistriței, XIX SECHEL, Daniela Teodora (autor) Francisc W. Carter, Dubrovnik a Classical City State Recenzii, viaţă ştiinţifică 299-302 română
2006 Revista Bistriței, XX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Șcheia (6 martie 1486) - un eșec militar, dar un succes politic. Unele considerații pe baza unor surse moldovenești și turcești din secolele XV-XVIII Istorie 189-198 română, franceză
2009 Revista Bistriței, XXIII BONȚA, Claudia (autor) Recuperarea Ungariei: eliberarea Budei și medaliile celebrative emise. Studiu iconografic 115-123 română, engleză
2011 Revista Bistriței, XXV DIN, Petre (autor) Informații despre viața comercială a Țărilor Române în relatările călătorilor străini din a doua jumătate a secolului al XVII-lea 208-213 română, engleză
2012 Revista Bistriței, XXVI GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Însemnările rezidentului austriac Johann Cristoph von Kindspreg despre țările române în timpul războiului turco-polon din 1672-1674 160-172 română, germană
2014 Revista Bistriței, XXVIII MĂRCULEȚ, Ioan (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte controversate ale campaniei otomano-muntene din Transilvania din toamna anului 1479 239-251 română, franceză
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II GRAMATICU, Steluța (autor), PÎRVULESCU, Dan (autor) Monede antice și medievale descoperite lângă București 127-143 română (şi un rezumat în engleză)
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis ALBU, Ioan Petru (autor), ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Deva și împrejurimile în sec IV-XIV Istorie Medie 57-71 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis DECEI, Aurel (autor) Extrase din istoricii turci contemporani privind județul Hunedoara în anii 1659, 1660/61 și 1666 Istorie 97-119 română, franceză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis FRĂȚILĂ, Ion (autor), JIVAN, Iosif (autor) Sigiliul orașului Deva Comunicări 411-413 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis HAȚEGAN, Ion (autor) Cnezi români în lupta antiotomană. Cnezi bănățeni și hunedoreni în luptele lui Iancu de Hunedoara; atestări documentare )1441-1453) Studii şi articole 225-232 română, germană
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV FENEȘAN, Costin (autor) Un tîrg "uitat" - Dobra (sec. XV-XVII) Studii şi articole 103-110 română, germană
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul monetar de la Dumbrăvița, secolul XVI Studii şi articole 119-123 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV LAZĂR, Mircea Dan (autor) RADU ȘTEFAN CIOBANU, Pe urmele lui Vlad Țepeș, București, 1979, 302 p. RECENZII 514-518 română
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis FENEȘAN, Cristina (autor) Relațiile Transilvaniei cu Imperiul Otoman în anii 1613-1629 Studii şi articole 281-286 română, germană
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul feudal de la Călanul Mic (sec. XVI-XVII) Studii şi articole 299-309 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis RUSU, Adrian (autor) Cetatea Hațegului - monografie istorică și arheologică Studii şi articole 333-359 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Piese orientale de armament în colecțiile muzeului devean (sec. XVII-XIX) Note şi discuţii 733-738 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis NÄGLER, Doina (autor) Ideea unității europene în cartea secolelor al XV-lea și al XVI-lea Studii şi articole 259-263 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis HERBAN, Adela (autor) Religie și diplomație în Țările Române (sec. XVI) Studii şi articole 265-273 română, franceză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis MUND, Ana (autor) Repere ale relațiilor dintre România și Polonia oglindite în periodice de limba polonă din colecția Muzeului din Deva Istoria Culturii 651-654 română, engleză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă POPA, Cristian Ioan (autor) Cîmpul Pâinii și monumentele sale. Nașterea și apusul unui simbol Istorie. Studii şi articole 281-302 română, engleză
2015 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis, seria nouă HAMAT, Ana Cristina (autor) Brățările de sticlă descoperite în cadrul cercetării arheologice din centrul orașului Timișoara, Str. Lucian Blaga Arheologie. Studii şi articole 101-119 română, engleză
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV ȘERBAN, Constantin (autor) Instituția domniei din Moldova în perioada premergătoare instaurării epocii fanariote (1658-1711) II. Istoria românilor 59-86 română